1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
  2 <!DOCTYPE ldml SYSTEM "../../common/dtd/ldml.dtd">
  3 <!-- Copyright © 1991-2018 Unicode, Inc.
  4 For terms of use, see http://www.unicode.org/copyright.html
  5 Unicode and the Unicode Logo are registered trademarks of Unicode, Inc. in the U.S. and other countries.
  6 CLDR data files are interpreted according to the LDML specification (http://unicode.org/reports/tr35/)
  7 
  8 Warnings: All cp values have U+FE0F characters removed. See /annotationsDerived/ for derived annotations.
  9 -->
 10 <ldml>
 11     <identity>
 12         <version number="$Revision: 13911 $"/>
 13         <language type="hy"/>
 14     </identity>
 15     <localeDisplayNames>
 16         <localeDisplayPattern>
 17             <localePattern>{0} ({1})</localePattern>
 18             <localeSeparator>{0}, {1}</localeSeparator>
 19             <localeKeyTypePattern>{0}՝ {1}</localeKeyTypePattern>
 20         </localeDisplayPattern>
 21         <languages>
 22             <language type="aa">աֆարերեն</language>
 23             <language type="ab">աբխազերեն</language>
 24             <language type="ace">աչեհերեն</language>
 25             <language type="ach">աչոլի</language>
 26             <language type="ada">ադանգմերեն</language>
 27             <language type="ady">ադիղերեն</language>
 28             <language type="aeb">թունիսական արաբերեն</language>
 29             <language type="af">աֆրիկաանս</language>
 30             <language type="agq">աղեմ</language>
 31             <language type="ain">այներեն</language>
 32             <language type="ak">աքան</language>
 33             <language type="akk">աքքադերեն</language>
 34             <language type="ale">ալեութերեն</language>
 35             <language type="alt">հարավային ալթայերեն</language>
 36             <language type="am">ամհարերեն</language>
 37             <language type="an">արագոներեն</language>
 38             <language type="ang">հին անգլերեն</language>
 39             <language type="anp">անգիկա</language>
 40             <language type="ar">արաբերեն</language>
 41             <language type="ar_001">արդի ընդհանուր արաբերեն</language>
 42             <language type="arc">արամեերեն</language>
 43             <language type="arn">մապուչի</language>
 44             <language type="arp">արապահո</language>
 45             <language type="arq">ալժիրական արաբերեն</language>
 46             <language type="arz">եգիպտական արաբերեն</language>
 47             <language type="as">ասամերեն</language>
 48             <language type="asa">ասու</language>
 49             <language type="ase">ամերիկյան ժեստերի լեզու</language>
 50             <language type="ast">աստուրերեն</language>
 51             <language type="av">ավարերեն</language>
 52             <language type="awa">ավադհի</language>
 53             <language type="ay">այմարա</language>
 54             <language type="az">ադրբեջաներեն</language>
 55             <language type="az" alt="short">ադրբեջաներեն</language>
 56             <language type="ba">բաշկիրերեն</language>
 57             <language type="ban">բալիերեն</language>
 58             <language type="bas">բասաա</language>
 59             <language type="be">բելառուսերեն</language>
 60             <language type="bem">բեմբա</language>
 61             <language type="bez">բենա</language>
 62             <language type="bg">բուլղարերեն</language>
 63             <language type="bgn">արևմտաբելուջիերեն</language>
 64             <language type="bho">բհոպուրի</language>
 65             <language type="bi">բիսլամա</language>
 66             <language type="bin">բինի</language>
 67             <language type="bla">սիկսիկա</language>
 68             <language type="bm">բամբարա</language>
 69             <language type="bn">բենգալերեն</language>
 70             <language type="bo">տիբեթերեն</language>
 71             <language type="br">բրետոներեն</language>
 72             <language type="brx">բոդո</language>
 73             <language type="bs">բոսնիերեն</language>
 74             <language type="bss">աքուզ</language>
 75             <language type="bug">բուգիերեն</language>
 76             <language type="byn">բիլին</language>
 77             <language type="ca">կատալաներեն</language>
 78             <language type="ce">չեչեներեն</language>
 79             <language type="ceb">սեբուերեն</language>
 80             <language type="cgg">չիգա</language>
 81             <language type="ch">չամոռո</language>
 82             <language type="chk">տրուկերեն</language>
 83             <language type="chm">մարի</language>
 84             <language type="cho">չոկտո</language>
 85             <language type="chr">չերոկի</language>
 86             <language type="chy">շայեն</language>
 87             <language type="ckb">սորանի քրդերեն</language>
 88             <language type="co">կորսիկերեն</language>
 89             <language type="cop">ղպտերեն</language>
 90             <language type="crh">ղրիմյան թուրքերեն</language>
 91             <language type="crs">սեյշելյան խառնակերտ ֆրանսերեն</language>
 92             <language type="cs">չեխերեն</language>
 93             <language type="cu">եկեղեցական սլավոներեն</language>
 94             <language type="cv">չուվաշերեն</language>
 95             <language type="cy">ուելսերեն</language>
 96             <language type="da">դանիերեն</language>
 97             <language type="dak">դակոտա</language>
 98             <language type="dar">դարգիներեն</language>
 99             <language type="dav">թաիթա</language>
 100             <language type="de">գերմաներեն</language>
 101             <language type="de_AT">ավստրիական գերմաներեն</language>
 102             <language type="de_CH">շվեյցարական վերին գերմաներեն</language>
 103             <language type="dgr">դոգրիբ</language>
 104             <language type="dje">զարմա</language>
 105             <language type="dsb">ստորին սորբերեն</language>
 106             <language type="dua">դուալա</language>
 107             <language type="dv">մալդիվերեն</language>
 108             <language type="dyo">ջոլա-ֆոնյի</language>
 109             <language type="dz">ջոնգքհա</language>
 110             <language type="dzg">դազագա</language>
 111             <language type="ebu">էմբու</language>
 112             <language type="ee">էվե</language>
 113             <language type="efi">էֆիկ</language>
 114             <language type="egy">հին եգիպտերեն</language>
 115             <language type="eka">էկաջուկ</language>
 116             <language type="el">հունարեն</language>
 117             <language type="en">անգլերեն</language>
 118             <language type="en_AU">ավստրալիական անգլերեն</language>
 119             <language type="en_CA">կանադական անգլերեն</language>
 120             <language type="en_GB">բրիտանական անգլերեն</language>
 121             <language type="en_GB" alt="short">անգլերեն (Բրիտանիա)</language>
 122             <language type="en_US">ամերիկյան անգլերեն</language>
 123             <language type="en_US" alt="short">անգլերեն (ԱՄՆ)</language>
 124             <language type="eo">էսպերանտո</language>
 125             <language type="es">իսպաներեն</language>
 126             <language type="es_419">լատինամերիկյան իսպաներեն</language>
 127             <language type="es_ES">եվրոպական իսպաներեն</language>
 128             <language type="es_MX">մեքսիկական իսպաներեն</language>
 129             <language type="et">էստոներեն</language>
 130             <language type="eu">բասկերեն</language>
 131             <language type="ewo">էվոնդո</language>
 132             <language type="fa">պարսկերեն</language>
 133             <language type="ff">ֆուլահ</language>
 134             <language type="fi">ֆիններեն</language>
 135             <language type="fil">ֆիլիպիներեն</language>
 136             <language type="fit">տորնադելեն ֆիններեն</language>
 137             <language type="fj">ֆիջիերեն</language>
 138             <language type="fo">ֆարյորերեն</language>
 139             <language type="fon">ֆոն</language>
 140             <language type="fr">ֆրանսերեն</language>
 141             <language type="fr_CA">կանադական ֆրանսերեն</language>
 142             <language type="fr_CH">շվեյցարական ֆրանսերեն</language>
 143             <language type="fro">հին ֆրանսերեն</language>
 144             <language type="frs">արևելաֆրիզերեն</language>
 145             <language type="fur">ֆրիուլիերեն</language>
 146             <language type="fy">արևմտաֆրիզերեն</language>
 147             <language type="ga">իռլանդերեն</language>
 148             <language type="gaa">գայերեն</language>
 149             <language type="gag">գագաուզերեն</language>
 150             <language type="gbz">զրադաշտական դարի</language>
 151             <language type="gd">շոտլանդական գաելերեն</language>
 152             <language type="gez">գեեզ</language>
 153             <language type="gil">կիրիբատի</language>
 154             <language type="gl">գալիսերեն</language>
 155             <language type="gn">գուարանի</language>
 156             <language type="goh">հին վերին գերմաներեն</language>
 157             <language type="gor">գորոնտալո</language>
 158             <language type="got">գոթերեն</language>
 159             <language type="grc">հին հունարեն</language>
 160             <language type="gsw">շվեյցարական գերմաներեն</language>
 161             <language type="gu">գուջարաթի</language>
 162             <language type="guc">վայուու</language>
 163             <language type="guz">գուսի</language>
 164             <language type="gv">մեներեն</language>
 165             <language type="gwi">գվիչին</language>
 166             <language type="ha">հաուսա</language>
 167             <language type="haw">հավայիերեն</language>
 168             <language type="he">եբրայերեն</language>
 169             <language type="hi">հինդի</language>
 170             <language type="hil">հիլիգայնոն</language>
 171             <language type="hmn">հմոնգ</language>
 172             <language type="hr">խորվաթերեն</language>
 173             <language type="hsb">վերին սորբերեն</language>
 174             <language type="hsn">սյան չինարեն</language>
 175             <language type="ht">խառնակերտ հայիթերեն</language>
 176             <language type="hu">հունգարերեն</language>
 177             <language type="hup">հուպա</language>
 178             <language type="hy">հայերեն</language>
 179             <language type="hz">հերերո</language>
 180             <language type="ia">ինտերլինգուա</language>
 181             <language type="iba">իբաներեն</language>
 182             <language type="ibb">իբիբիո</language>
 183             <language type="id">ինդոնեզերեն</language>
 184             <language type="ie">ինտերլինգուե</language>
 185             <language type="ig">իգբո</language>
 186             <language type="ii">սիչուան</language>
 187             <language type="ilo">իլոկերեն</language>
 188             <language type="inh">ինգուշերեն</language>
 189             <language type="io">իդո</language>
 190             <language type="is">իսլանդերեն</language>
 191             <language type="it">իտալերեն</language>
 192             <language type="iu">ինուկտիտուտ</language>
 193             <language type="ja">ճապոներեն</language>
 194             <language type="jbo">լոժբան</language>
 195             <language type="jgo">նգոմբա</language>
 196             <language type="jmc">մաշամե</language>
 197             <language type="jv">ճավայերեն</language>
 198             <language type="ka">վրացերեն</language>
 199             <language type="kab">կաբիլերեն</language>
 200             <language type="kac">կաչիներեն</language>
 201             <language type="kaj">ջյու</language>
 202             <language type="kam">կամբա</language>
 203             <language type="kbd">կաբարդերեն</language>
 204             <language type="kcg">տիապ</language>
 205             <language type="kde">մակոնդե</language>
 206             <language type="kea">կաբուվերդերեն</language>
 207             <language type="kfo">կորո</language>
 208             <language type="kha">քասիերեն</language>
 209             <language type="khq">կոյրա չինի</language>
 210             <language type="ki">կիկույու</language>
 211             <language type="kj">կուանյամա</language>
 212             <language type="kk">ղազախերեն</language>
 213             <language type="kkj">կակո</language>
 214             <language type="kl">կալաալիսուտ</language>
 215             <language type="kln">կալենջին</language>
 216             <language type="km">քմերերեն</language>
 217             <language type="kmb">կիմբունդու</language>
 218             <language type="kn">կաննադա</language>
 219             <language type="ko">կորեերեն</language>
 220             <language type="koi">պերմյակ կոմիերեն</language>
 221             <language type="kok">կոնկանի</language>
 222             <language type="kpe">կպելլեերեն</language>
 223             <language type="kr">կանուրի</language>
 224             <language type="krc">կարաչայ-բալկարերեն</language>
 225             <language type="krl">կարելերեն</language>
 226             <language type="kru">կուրուխ</language>
 227             <language type="ks">քաշմիրերեն</language>
 228             <language type="ksb">շամբալա</language>
 229             <language type="ksf">բաֆիա</language>
 230             <language type="ksh">քյոլներեն</language>
 231             <language type="ku">քրդերեն</language>
 232             <language type="kum">կումիկերեն</language>
 233             <language type="kv">կոմիերեն</language>
 234             <language type="kw">կոռներեն</language>
 235             <language type="ky">ղրղզերեն</language>
 236             <language type="la">լատիներեն</language>
 237             <language type="lad">լադինո</language>
 238             <language type="lag">լանգի</language>
 239             <language type="lb">լյուքսեմբուրգերեն</language>
 240             <language type="lez">լեզգիերեն</language>
 241             <language type="lg">գանդա</language>
 242             <language type="li">լիմբուրգերեն</language>
 243             <language type="lkt">լակոտա</language>
 244             <language type="ln">լինգալա</language>
 245             <language type="lo">լաոսերեն</language>
 246             <language type="loz">լոզի</language>
 247             <language type="lrc">հյուսիսային լուրիերեն</language>
 248             <language type="lt">լիտվերեն</language>
 249             <language type="lu">լուբա-կատանգա</language>
 250             <language type="lua">լուբա-լուլուա</language>
 251             <language type="lun">լունդա</language>
 252             <language type="luo">լուո</language>
 253             <language type="lus">միզո</language>
 254             <language type="luy">լույա</language>
 255             <language type="lv">լատվիերեն</language>
 256             <language type="mad">մադուրերեն</language>
 257             <language type="mag">մագահի</language>
 258             <language type="mai">մայթիլի</language>
 259             <language type="mak">մակասարերեն</language>
 260             <language type="mas">մասաի</language>
 261             <language type="mdf">մոկշայերեն</language>
 262             <language type="men">մենդե</language>
 263             <language type="mer">մերու</language>
 264             <language type="mfe">մորիսյեն</language>
 265             <language type="mg">մալգաշերեն</language>
 266             <language type="mgh">մաքուա-մետտո</language>
 267             <language type="mgo">մետա</language>
 268             <language type="mh">մարշալերեն</language>
 269             <language type="mi">մաորի</language>
 270             <language type="mic">միկմակ</language>
 271             <language type="min">մինանգկաբաու</language>
 272             <language type="mk">մակեդոներեն</language>
 273             <language type="ml">մալայալամ</language>
 274             <language type="mn">մոնղոլերեն</language>
 275             <language type="mni">մանիպուրի</language>
 276             <language type="moh">մոհավք</language>
 277             <language type="mos">մոսսի</language>
 278             <language type="mr">մարաթի</language>
 279             <language type="mrj">արևմտամարիերեն</language>
 280             <language type="ms">մալայերեն</language>
 281             <language type="mt">մալթայերեն</language>
 282             <language type="mua">մունդանգ</language>
 283             <language type="mul">բազմալեզու</language>
 284             <language type="mus">կրիկ</language>
 285             <language type="mwl">միրանդերեն</language>
 286             <language type="my">բիրմայերեն</language>
 287             <language type="myv">էրզյա</language>
 288             <language type="mzn">մազանդարաներեն</language>
 289             <language type="na">նաուրու</language>
 290             <language type="nap">նեապոլերեն</language>
 291             <language type="naq">նամա</language>
 292             <language type="nb">գրքային նորվեգերեն</language>
 293             <language type="nd">հյուսիսային նդեբելե</language>
 294             <language type="nds_NL">ստորին սաքսոներեն</language>
 295             <language type="ne">նեպալերեն</language>
 296             <language type="new">նեվարերեն</language>
 297             <language type="ng">նդոնգա</language>
 298             <language type="nia">նիասերեն</language>
 299             <language type="niu">նիուերեն</language>
 300             <language type="nl">հոլանդերեն</language>
 301             <language type="nl_BE">ֆլամանդերեն</language>
 302             <language type="nmg">կվասիո</language>
 303             <language type="nn">նոր նորվեգերեն</language>
 304             <language type="nnh">նգիեմբուն</language>
 305             <language type="no">նորվեգերեն</language>
 306             <language type="nog">նոգայերեն</language>
 307             <language type="non">հին նորվեգերեն</language>
 308             <language type="nqo">նկո</language>
 309             <language type="nr">հարավային նդեբելե</language>
 310             <language type="nso">հյուսիսային սոթո</language>
 311             <language type="nus">նուեր</language>
 312             <language type="nv">նավախո</language>
 313             <language type="ny">նյանջա</language>
 314             <language type="nyn">նյանկոլե</language>
 315             <language type="oc">օքսիտաներեն</language>
 316             <language type="oj">օջիբվա</language>
 317             <language type="om">օրոմո</language>
 318             <language type="or">օրիյա</language>
 319             <language type="os">օսերեն</language>
 320             <language type="osa">օսեյջ</language>
 321             <language type="ota">օսմաներեն</language>
 322             <language type="pa">փենջաբերեն</language>
 323             <language type="pag">պանգասինաներեն</language>
 324             <language type="pal">պահլավերեն</language>
 325             <language type="pam">պամպանգաերեն</language>
 326             <language type="pap">պապյամենտո</language>
 327             <language type="pau">պալաուերեն</language>
 328             <language type="pcd">պիկարդերեն</language>
 329             <language type="pcm">նիգերյան կրեոլերեն</language>
 330             <language type="pdc">փենսիլվանական գերմաներեն</language>
 331             <language type="pdt">պլատագերմաներեն</language>
 332             <language type="peo">հին պարսկերեն</language>
 333             <language type="pfl">պալատինյան գերմաներեն</language>
 334             <language type="phn">փյունիկերեն</language>
 335             <language type="pi">պալի</language>
 336             <language type="pl">լեհերեն</language>
 337             <language type="pms">պիեմոնտերեն</language>
 338             <language type="pnt">պոնտերեն</language>
 339             <language type="pon">պոնպեերեն</language>
 340             <language type="prg">պրուսերեն</language>
 341             <language type="pro">հին պրովանսերեն</language>
 342             <language type="ps">փուշթու</language>
 343             <language type="pt">պորտուգալերեն</language>
 344             <language type="pt_BR">բրազիլական պորտուգալերեն</language>
 345             <language type="pt_PT">եվրոպական պորտուգալերեն</language>
 346             <language type="qu">կեչուա</language>
 347             <language type="quc">քիչե</language>
 348             <language type="raj">ռաջաստաներեն</language>
 349             <language type="rap">ռապանուի</language>
 350             <language type="rar">ռարոտոնգաներեն</language>
 351             <language type="rgn">ռոմանիոլերեն</language>
 352             <language type="rif">ռիֆերեն</language>
 353             <language type="rm">ռոմանշերեն</language>
 354             <language type="rn">ռունդի</language>
 355             <language type="ro">ռումիներեն</language>
 356             <language type="ro_MD">մոլդովերեն</language>
 357             <language type="rof">ռոմբո</language>
 358             <language type="rom">ռոմաներեն</language>
 359             <language type="root">ռուտերեն</language>
 360             <language type="rtm">ռոտուման</language>
 361             <language type="ru">ռուսերեն</language>
 362             <language type="rue">ռուսիներեն</language>
 363             <language type="rug">ռովիանա</language>
 364             <language type="rup">արոմաներեն</language>
 365             <language type="rw">կինյառուանդա</language>
 366             <language type="rwk">ռվա</language>
 367             <language type="sa">սանսկրիտ</language>
 368             <language type="sad">սանդավե</language>
 369             <language type="sah">յակուտերեն</language>
 370             <language type="saq">սամբուրու</language>
 371             <language type="sat">սանտալի</language>
 372             <language type="sba">նգամբայ</language>
 373             <language type="sbp">սանգու</language>
 374             <language type="sc">սարդիներեն</language>
 375             <language type="scn">սիցիլիերեն</language>
 376             <language type="sco">շոտլանդերեն</language>
 377             <language type="sd">սինդհի</language>
 378             <language type="sdh">հարավային քրդերեն</language>
 379             <language type="se">հյուսիսային սաամի</language>
 380             <language type="seh">սենա</language>
 381             <language type="ses">կոյրաբորո սեննի</language>
 382             <language type="sg">սանգո</language>
 383             <language type="sga">հին իռլանդերեն</language>
 384             <language type="sh">սերբա-խորվաթերեն</language>
 385             <language type="shi">տաշելհիթ</language>
 386             <language type="shn">շաներեն</language>
 387             <language type="si">սինհալերեն</language>
 388             <language type="sk">սլովակերեն</language>
 389             <language type="sl">սլովեներեն</language>
 390             <language type="sm">սամոաերեն</language>
 391             <language type="sma">հարավային սաամի</language>
 392             <language type="smj">լուլե սաամի</language>
 393             <language type="smn">ինարի սաամի</language>
 394             <language type="sms">սկոլտ սաամի</language>
 395             <language type="sn">շոնա</language>
 396             <language type="snk">սոնինկե</language>
 397             <language type="so">սոմալիերեն</language>
 398             <language type="sq">ալբաներեն</language>
 399             <language type="sr">սերբերեն</language>
 400             <language type="srn">սրանան տոնգո</language>
 401             <language type="ss">սվազերեն</language>
 402             <language type="ssy">սահոերեն</language>
 403             <language type="st">հարավային սոթո</language>
 404             <language type="su">սունդաներեն</language>
 405             <language type="suk">սուկումա</language>
 406             <language type="sv">շվեդերեն</language>
 407             <language type="sw">սուահիլի</language>
 408             <language type="sw_CD">կոնգոյի սուահիլի</language>
 409             <language type="swb">կոմորերեն</language>
 410             <language type="syr">ասորերեն</language>
 411             <language type="ta">թամիլերեն</language>
 412             <language type="tcy">տուլու</language>
 413             <language type="te">թելուգու</language>
 414             <language type="tem">տեմնե</language>
 415             <language type="teo">տեսո</language>
 416             <language type="ter">տերենո</language>
 417             <language type="tet">տետում</language>
 418             <language type="tg">տաջիկերեն</language>
 419             <language type="th">թայերեն</language>
 420             <language type="ti">տիգրինյա</language>
 421             <language type="tig">տիգրե</language>
 422             <language type="tiv">տիվերեն</language>
 423             <language type="tk">թուրքմեներեն</language>
 424             <language type="tkl">տոկելաու</language>
 425             <language type="tkr">ցախուր</language>
 426             <language type="tl">տագալերեն</language>
 427             <language type="tlh">կլինգոն</language>
 428             <language type="tli">տլինգիտ</language>
 429             <language type="tly">թալիշերեն</language>
 430             <language type="tmh">տամաշեկ</language>
 431             <language type="tn">ցվանա</language>
 432             <language type="to">տոնգերեն</language>
 433             <language type="tpi">տոկ փիսին</language>
 434             <language type="tr">թուրքերեն</language>
 435             <language type="tru">տուրոյո</language>
 436             <language type="trv">տարոկո</language>
 437             <language type="ts">ցոնգա</language>
 438             <language type="tsd">ցակոներեն</language>
 439             <language type="tsi">ցիմշյան</language>
 440             <language type="tt">թաթարերեն</language>
 441             <language type="tum">տումբուկա</language>
 442             <language type="tvl">թուվալուերեն</language>
 443             <language type="tw">տուի</language>
 444             <language type="twq">տասավաք</language>
 445             <language type="ty">թաիտերեն</language>
 446             <language type="tyv">տուվերեն</language>
 447             <language type="tzm">կենտրոնատլասյան թամազիղտ</language>
 448             <language type="udm">ուդմուրտերեն</language>
 449             <language type="ug">ույղուրերեն</language>
 450             <language type="uga">ուգարիտերեն</language>
 451             <language type="uk">ուկրաիներեն</language>
 452             <language type="umb">ումբունդու</language>
 453             <language type="und">անհայտ լեզու</language>
 454             <language type="ur">ուրդու</language>
 455             <language type="uz">ուզբեկերեն</language>
 456             <language type="vai">վաի</language>
 457             <language type="ve">վենդա</language>
 458             <language type="vec">վենետերեն</language>
 459             <language type="vep">վեպսերեն</language>
 460             <language type="vi">վիետնամերեն</language>
 461             <language type="vls">արևմտաֆլամանդերեն</language>
 462             <language type="vo">վոլապյուկ</language>
 463             <language type="vot">վոդերեն</language>
 464             <language type="vro">վորո</language>
 465             <language type="vun">վունջո</language>
 466             <language type="wa">վալոներեն</language>
 467             <language type="wae">վալսերեն</language>
 468             <language type="wal">վոլայտա</language>
 469             <language type="war">վարայերեն</language>
 470             <language type="was">վաշո</language>
 471             <language type="wbp">վարլպիրի</language>
 472             <language type="wo">վոլոֆ</language>
 473             <language type="wuu">վու չինարեն</language>
 474             <language type="xal">կալմիկերեն</language>
 475             <language type="xh">քոսա</language>
 476             <language type="xog">սոգա</language>
 477             <language type="yao">յաո</language>
 478             <language type="yap">յափերեն</language>
 479             <language type="yav">յանգբեն</language>
 480             <language type="ybb">եմբա</language>
 481             <language type="yi">իդիշ</language>
 482             <language type="yo">յորուբա</language>
 483             <language type="yue">կանտոներեն</language>
 484             <language type="za">ժուանգ</language>
 485             <language type="zap">սապոտեկերեն</language>
 486             <language type="zea">զեյլանդերեն</language>
 487             <language type="zen">զենագա</language>
 488             <language type="zgh">ընդհանուր մարոկյան թամազիղտ</language>
 489             <language type="zh">չինարեն</language>
 490             <language type="zh_Hans">պարզեցված չինարեն</language>
 491             <language type="zh_Hant">ավանդական չինարեն</language>
 492             <language type="zu">զուլուերեն</language>
 493             <language type="zun">զունիերեն</language>
 494             <language type="zxx">առանց լեզվային բովանդակության</language>
 495             <language type="zza">զազաերեն</language>
 496         </languages>
 497         <scripts>
 498             <script type="Arab">արաբական</script>
 499             <script type="Armn">հայկական</script>
 500             <script type="Beng">բենգալական</script>
 501             <script type="Bopo">բոպոմոֆո</script>
 502             <script type="Brai">բրայլի</script>
 503             <script type="Cyrl">կյուրեղագիր</script>
 504             <script type="Deva">դեւանագարի</script>
 505             <script type="Ethi">եթովպական</script>
 506             <script type="Geor">վրացական</script>
 507             <script type="Grek">հունական</script>
 508             <script type="Gujr">գուջարաթի</script>
 509             <script type="Guru">գուրմուխի</script>
 510             <script type="Hanb">հանբ</script>
 511             <script type="Hang">հանգըլ</script>
 512             <script type="Hani">չինական</script>
 513             <script type="Hans">պարզեցված չինական</script>
 514             <script type="Hans" alt="stand-alone">պարզեցված չինական</script>
 515             <script type="Hant">ավանդական չինական</script>
 516             <script type="Hant" alt="stand-alone">ավանդական չինական</script>
 517             <script type="Hebr">եբրայական</script>
 518             <script type="Hira">հիրագանա</script>
 519             <script type="Hrkt">ճապոնական վանկագիր</script>
 520             <script type="Jamo">ջամո</script>
 521             <script type="Jpan">ճապոնական</script>
 522             <script type="Kana">կատականա</script>
 523             <script type="Khmr">քմերական</script>
 524             <script type="Knda">կաննադա</script>
 525             <script type="Kore">կորեական</script>
 526             <script type="Laoo">լաոսական</script>
 527             <script type="Latn">լատինական</script>
 528             <script type="Mlym">մալայալամ</script>
 529             <script type="Mong">մոնղոլական</script>
 530             <script type="Mymr">մյանմարական</script>
 531             <script type="Orya">օրիյա</script>
 532             <script type="Sinh">սինհալական</script>
 533             <script type="Taml">թամիլական</script>
 534             <script type="Telu">թելուգու</script>
 535             <script type="Thaa">թաանա</script>
 536             <script type="Thai">թայական</script>
 537             <script type="Tibt">տիբեթական</script>
 538             <script type="Zmth">մաթեմատիկական նշաններ</script>
 539             <script type="Zsye">էմոձի</script>
 540             <script type="Zsym">նշաններ</script>
 541             <script type="Zxxx">չգրված</script>
 542             <script type="Zyyy">ընդհանուր</script>
 543             <script type="Zzzz">անհայտ գիր</script>
 544         </scripts>
 545         <territories>
 546             <territory type="001">Աշխարհ</territory>
 547             <territory type="002">Աֆրիկա</territory>
 548             <territory type="003">Հյուսիսային Ամերիկա</territory>
 549             <territory type="005">Հարավային Ամերիկա</territory>
 550             <territory type="009">Օվկիանիա</territory>
 551             <territory type="011">Արևմտյան Աֆրիկա</territory>
 552             <territory type="013">Կենտրոնական Ամերիկա</territory>
 553             <territory type="014">Արևելյան Աֆրիկա</territory>
 554             <territory type="015">Հյուսիսային Աֆրիկա</territory>
 555             <territory type="017">Կենտրոնական Աֆրիկա</territory>
 556             <territory type="018">Հարավային Աֆրիկա</territory>
 557             <territory type="019">Ամերիկա</territory>
 558             <territory type="021">Հյուսիսային Ամերիկա - ԱՄՆ և Կանադա</territory>
 559             <territory type="029">Կարիբներ</territory>
 560             <territory type="030">Արևելյան Ասիա</territory>
 561             <territory type="034">Հարավային Ասիա</territory>
 562             <territory type="035">Հարավարևելյան Ասիա</territory>
 563             <territory type="039">Հարավային Եվրոպա</territory>
 564             <territory type="053">Ավստրալասիա</territory>
 565             <territory type="054">Մելանեզիա</territory>
 566             <territory type="057">Միկրոնեզյան տարածաշրջան</territory>
 567             <territory type="061">Պոլինեզիա</territory>
 568             <territory type="142">Ասիա</territory>
 569             <territory type="143">Կենտրոնական Ասիա</territory>
 570             <territory type="145">Արևմտյան Ասիա</territory>
 571             <territory type="150">Եվրոպա</territory>
 572             <territory type="151">Արևելյան Եվրոպա</territory>
 573             <territory type="154">Հյուսիսային Եվրոպա</territory>
 574             <territory type="155">Արևմտյան Եվրոպա</territory>
 575             <territory type="202">Արևադարձային Աֆրիկա</territory>
 576             <territory type="419">Լատինական Ամերիկա</territory>
 577             <territory type="AC">Համբարձման կղզի</territory>
 578             <territory type="AD">Անդորրա</territory>
 579             <territory type="AE">Արաբական Միացյալ Էմիրություններ</territory>
 580             <territory type="AF">Աֆղանստան</territory>
 581             <territory type="AG">Անտիգուա և Բարբուդա</territory>
 582             <territory type="AI">Անգուիլա</territory>
 583             <territory type="AL">Ալբանիա</territory>
 584             <territory type="AM">Հայաստան</territory>
 585             <territory type="AO">Անգոլա</territory>
 586             <territory type="AQ">Անտարկտիդա</territory>
 587             <territory type="AR">Արգենտինա</territory>
 588             <territory type="AS">Ամերիկյան Սամոա</territory>
 589             <territory type="AT">Ավստրիա</territory>
 590             <territory type="AU">Ավստրալիա</territory>
 591             <territory type="AW">Արուբա</territory>
 592             <territory type="AX">Ալանդյան կղզիներ</territory>
 593             <territory type="AZ">Ադրբեջան</territory>
 594             <territory type="BA">Բոսնիա և Հերցեգովինա</territory>
 595             <territory type="BB">Բարբադոս</territory>
 596             <territory type="BD">Բանգլադեշ</territory>
 597             <territory type="BE">Բելգիա</territory>
 598             <territory type="BF">Բուրկինա Ֆասո</territory>
 599             <territory type="BG">Բուլղարիա</territory>
 600             <territory type="BH">Բահրեյն</territory>
 601             <territory type="BI">Բուրունդի</territory>
 602             <territory type="BJ">Բենին</territory>
 603             <territory type="BL">Սուրբ Բարդուղիմեոս</territory>
 604             <territory type="BM">Բերմուդներ</territory>
 605             <territory type="BN">Բրունեյ</territory>
 606             <territory type="BO">Բոլիվիա</territory>
 607             <territory type="BQ">Կարիբյան Նիդեռլանդներ</territory>
 608             <territory type="BR">Բրազիլիա</territory>
 609             <territory type="BS">Բահամաներ</territory>
 610             <territory type="BT">Բութան</territory>
 611             <territory type="BV">Բուվե կղզի</territory>
 612             <territory type="BW">Բոթսվանա</territory>
 613             <territory type="BY">Բելառուս</territory>
 614             <territory type="BZ">Բելիզ</territory>
 615             <territory type="CA">Կանադա</territory>
 616             <territory type="CC">Կոկոսյան (Քիլինգ) կղզիներ</territory>
 617             <territory type="CD">Կոնգո - Կինշասա</territory>
 618             <territory type="CD" alt="variant">Կոնգո (ԿԺՀ)</territory>
 619             <territory type="CF">Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետություն</territory>
 620             <territory type="CG">Կոնգո - Բրազավիլ</territory>
 621             <territory type="CG" alt="variant">Կոնգո (Կոնգոյի Հանրապետություն)</territory>
 622             <territory type="CH">Շվեյցարիա</territory>
 623             <territory type="CI">Կոտ դ’Իվուար</territory>
 624             <territory type="CI" alt="variant">Փղոսկրի Ափ</territory>
 625             <territory type="CK">Կուկի կղզիներ</territory>
 626             <territory type="CL">Չիլի</territory>
 627             <territory type="CM">Կամերուն</territory>
 628             <territory type="CN">Չինաստան</territory>
 629             <territory type="CO">Կոլումբիա</territory>
 630             <territory type="CP">Քլիփերթոն կղզի</territory>
 631             <territory type="CR">Կոստա Ռիկա</territory>
 632             <territory type="CU">Կուբա</territory>
 633             <territory type="CV">Կաբո Վերդե</territory>
 634             <territory type="CW">Կյուրասաո</territory>
 635             <territory type="CX">Սուրբ Ծննդյան կղզի</territory>
 636             <territory type="CY">Կիպրոս</territory>
 637             <territory type="CZ">Չեխիա</territory>
 638             <territory type="CZ" alt="variant">Չեխիայի Հանրապետություն</territory>
 639             <territory type="DE">Գերմանիա</territory>
 640             <territory type="DG">Դիեգո Գարսիա</territory>
 641             <territory type="DJ">Ջիբութի</territory>
 642             <territory type="DK">Դանիա</territory>
 643             <territory type="DM">Դոմինիկա</territory>
 644             <territory type="DO">Դոմինիկյան Հանրապետություն</territory>
 645             <territory type="DZ">Ալժիր</territory>
 646             <territory type="EA">Սեուտա և Մելիլյա</territory>
 647             <territory type="EC">Էկվադոր</territory>
 648             <territory type="EE">Էստոնիա</territory>
 649             <territory type="EG">Եգիպտոս</territory>
 650             <territory type="EH">Արևմտյան Սահարա</territory>
 651             <territory type="ER">Էրիթրեա</territory>
 652             <territory type="ES">Իսպանիա</territory>
 653             <territory type="ET">Եթովպիա</territory>
 654             <territory type="EU">Եվրոպական Միություն</territory>
 655             <territory type="EZ">Եվրագոտի</territory>
 656             <territory type="FI">Ֆինլանդիա</territory>
 657             <territory type="FJ">Ֆիջի</territory>
 658             <territory type="FK">Ֆոլքլենդյան կղզիներ</territory>
 659             <territory type="FK" alt="variant">Ֆոլքլենդյան (Մալվինյան) կղզիներ</territory>
 660             <territory type="FM">Միկրոնեզիա</territory>
 661             <territory type="FO">Ֆարերյան կղզիներ</territory>
 662             <territory type="FR">Ֆրանսիա</territory>
 663             <territory type="GA">Գաբոն</territory>
 664             <territory type="GB">Միացյալ Թագավորություն</territory>
 665             <territory type="GB" alt="short">ՄԹ</territory>
 666             <territory type="GD">Գրենադա</territory>
 667             <territory type="GE">Վրաստան</territory>
 668             <territory type="GF">Ֆրանսիական Գվիանա</territory>
 669             <territory type="GG">Գերնսի</territory>
 670             <territory type="GH">Գանա</territory>
 671             <territory type="GI">Ջիբրալթար</territory>
 672             <territory type="GL">Գրենլանդիա</territory>
 673             <territory type="GM">Գամբիա</territory>
 674             <territory type="GN">Գվինեա</territory>
 675             <territory type="GP">Գվադելուպա</territory>
 676             <territory type="GQ">Հասարակածային Գվինեա</territory>
 677             <territory type="GR">Հունաստան</territory>
 678             <territory type="GS">Հարավային Ջորջիա և Հարավային Սենդվիչյան կղզիներ</territory>
 679             <territory type="GT">Գվատեմալա</territory>
 680             <territory type="GU">Գուամ</territory>
 681             <territory type="GW">Գվինեա-Բիսաու</territory>
 682             <territory type="GY">Գայանա</territory>
 683             <territory type="HK">Հոնկոնգի ՀՎՇ</territory>
 684             <territory type="HK" alt="short">Հոնկոնգ</territory>
 685             <territory type="HM">Հերդ կղզի և ՄակԴոնալդի կղզիներ</territory>
 686             <territory type="HN">Հոնդուրաս</territory>
 687             <territory type="HR">Խորվաթիա</territory>
 688             <territory type="HT">Հայիթի</territory>
 689             <territory type="HU">Հունգարիա</territory>
 690             <territory type="IC">Կանարյան կղզիներ</territory>
 691             <territory type="ID">Ինդոնեզիա</territory>
 692             <territory type="IE">Իռլանդիա</territory>
 693             <territory type="IL">Իսրայել</territory>
 694             <territory type="IM">Մեն կղզի</territory>
 695             <territory type="IN">Հնդկաստան</territory>
 696             <territory type="IO">Բրիտանական Տարածք Հնդկական Օվկիանոսում</territory>
 697             <territory type="IQ">Իրաք</territory>
 698             <territory type="IR">Իրան</territory>
 699             <territory type="IS">Իսլանդիա</territory>
 700             <territory type="IT">Իտալիա</territory>
 701             <territory type="JE">Ջերսի</territory>
 702             <territory type="JM">Ճամայկա</territory>
 703             <territory type="JO">Հորդանան</territory>
 704             <territory type="JP">Ճապոնիա</territory>
 705             <territory type="KE">Քենիա</territory>
 706             <territory type="KG">Ղրղզստան</territory>
 707             <territory type="KH">Կամբոջա</territory>
 708             <territory type="KI">Կիրիբատի</territory>
 709             <territory type="KM">Կոմորյան կղզիներ</territory>
 710             <territory type="KN">Սենթ Քիտս և Նևիս</territory>
 711             <territory type="KP">Հյուսիսային Կորեա</territory>
 712             <territory type="KR">Հարավային Կորեա</territory>
 713             <territory type="KW">Քուվեյթ</territory>
 714             <territory type="KY">Կայման կղզիներ</territory>
 715             <territory type="KZ">Ղազախստան</territory>
 716             <territory type="LA">Լաոս</territory>
 717             <territory type="LB">Լիբանան</territory>
 718             <territory type="LC">Սենթ Լյուսիա</territory>
 719             <territory type="LI">Լիխտենշտեյն</territory>
 720             <territory type="LK">Շրի Լանկա</territory>
 721             <territory type="LR">Լիբերիա</territory>
 722             <territory type="LS">Լեսոտո</territory>
 723             <territory type="LT">Լիտվա</territory>
 724             <territory type="LU">Լյուքսեմբուրգ</territory>
 725             <territory type="LV">Լատվիա</territory>
 726             <territory type="LY">Լիբիա</territory>
 727             <territory type="MA">Մարոկկո</territory>
 728             <territory type="MC">Մոնակո</territory>
 729             <territory type="MD">Մոլդովա</territory>
 730             <territory type="ME">Չեռնոգորիա</territory>
 731             <territory type="MF">Սեն Մարտեն</territory>
 732             <territory type="MG">Մադագասկար</territory>
 733             <territory type="MH">Մարշալյան կղզիներ</territory>
 734             <territory type="MK">Մակեդոնիա</territory>
 735             <territory type="MK" alt="variant">Մակեդոնիա (ՄՆՀՀ)</territory>
 736             <territory type="ML">Մալի</territory>
 737             <territory type="MM">Մյանմա (Բիրմա)</territory>
 738             <territory type="MN">Մոնղոլիա</territory>
 739             <territory type="MO">Չինաստանի Մակաո ՀՎՇ</territory>
 740             <territory type="MO" alt="short">Մակաո</territory>
 741             <territory type="MP">Հյուսիսային Մարիանյան կղզիներ</territory>
 742             <territory type="MQ">Մարտինիկա</territory>
 743             <territory type="MR">Մավրիտանիա</territory>
 744             <territory type="MS">Մոնսեռատ</territory>
 745             <territory type="MT">Մալթա</territory>
 746             <territory type="MU">Մավրիկիոս</territory>
 747             <territory type="MV">Մալդիվներ</territory>
 748             <territory type="MW">Մալավի</territory>
 749             <territory type="MX">Մեքսիկա</territory>
 750             <territory type="MY">Մալայզիա</territory>
 751             <territory type="MZ">Մոզամբիկ</territory>
 752             <territory type="NA">Նամիբիա</territory>
 753             <territory type="NC">Նոր Կալեդոնիա</territory>
 754             <territory type="NE">Նիգեր</territory>
 755             <territory type="NF">Նորֆոլկ կղզի</territory>
 756             <territory type="NG">Նիգերիա</territory>
 757             <territory type="NI">Նիկարագուա</territory>
 758             <territory type="NL">Նիդեռլանդներ</territory>
 759             <territory type="NO">Նորվեգիա</territory>
 760             <territory type="NP">Նեպալ</territory>
 761             <territory type="NR">Նաուրու</territory>
 762             <territory type="NU">Նիուե</territory>
 763             <territory type="NZ">Նոր Զելանդիա</territory>
 764             <territory type="OM">Օման</territory>
 765             <territory type="PA">Պանամա</territory>
 766             <territory type="PE">Պերու</territory>
 767             <territory type="PF">Ֆրանսիական Պոլինեզիա</territory>
 768             <territory type="PG">Պապուա Նոր Գվինեա</territory>
 769             <territory type="PH">Ֆիլիպիններ</territory>
 770             <territory type="PK">Պակիստան</territory>
 771             <territory type="PL">Լեհաստան</territory>
 772             <territory type="PM">Սեն Պիեռ և Միքելոն</territory>
 773             <territory type="PN">Պիտկեռն կղզիներ</territory>
 774             <territory type="PR">Պուերտո Ռիկո</territory>
 775             <territory type="PS">Պաղեստինյան տարածքներ</territory>
 776             <territory type="PS" alt="short">Պաղեստին</territory>
 777             <territory type="PT">Պորտուգալիա</territory>
 778             <territory type="PW">Պալաու</territory>
 779             <territory type="PY">Պարագվայ</territory>
 780             <territory type="QA">Կատար</territory>
 781             <territory type="QO">Արտաքին Օվկիանիա</territory>
 782             <territory type="RE">Ռեյունիոն</territory>
 783             <territory type="RO">Ռումինիա</territory>
 784             <territory type="RS">Սերբիա</territory>
 785             <territory type="RU">Ռուսաստան</territory>
 786             <territory type="RW">Ռուանդա</territory>
 787             <territory type="SA">Սաուդյան Արաբիա</territory>
 788             <territory type="SB">Սողոմոնյան կղզիներ</territory>
 789             <territory type="SC">Սեյշելներ</territory>
 790             <territory type="SD">Սուդան</territory>
 791             <territory type="SE">Շվեդիա</territory>
 792             <territory type="SG">Սինգապուր</territory>
 793             <territory type="SH">Սուրբ Հեղինեի կղզի</territory>
 794             <territory type="SI">Սլովենիա</territory>
 795             <territory type="SJ">Սվալբարդ և Յան Մայեն</territory>
 796             <territory type="SK">Սլովակիա</territory>
 797             <territory type="SL">Սիեռա Լեոնե</territory>
 798             <territory type="SM">Սան Մարինո</territory>
 799             <territory type="SN">Սենեգալ</territory>
 800             <territory type="SO">Սոմալի</territory>
 801             <territory type="SR">Սուրինամ</territory>
 802             <territory type="SS">Հարավային Սուդան</territory>
 803             <territory type="ST">Սան Տոմե և Փրինսիպի</territory>
 804             <territory type="SV">Սալվադոր</territory>
 805             <territory type="SX">Սինտ Մարտեն</territory>
 806             <territory type="SY">Սիրիա</territory>
 807             <territory type="SZ">Սվազիլենդ</territory>
 808             <territory type="TA">Տրիստան դա Կունյա</territory>
 809             <territory type="TC">Թըրքս և Կայկոս կղզիներ</territory>
 810             <territory type="TD">Չադ</territory>
 811             <territory type="TF">Ֆրանսիական Հարավային Տարածքներ</territory>
 812             <territory type="TG">Տոգո</territory>
 813             <territory type="TH">Թայլանդ</territory>
 814             <territory type="TJ">Տաջիկստան</territory>
 815             <territory type="TK">Տոկելաու</territory>
 816             <territory type="TL">Թիմոր Լեշտի</territory>
 817             <territory type="TL" alt="variant">Արևելյան Թիմոր</territory>
 818             <territory type="TM">Թուրքմենստան</territory>
 819             <territory type="TN">Թունիս</territory>
 820             <territory type="TO">Տոնգա</territory>
 821             <territory type="TR">Թուրքիա</territory>
 822             <territory type="TT">Տրինիդադ և Տոբագո</territory>
 823             <territory type="TV">Տուվալու</territory>
 824             <territory type="TW">Թայվան</territory>
 825             <territory type="TZ">Տանզանիա</territory>
 826             <territory type="UA">Ուկրաինա</territory>
 827             <territory type="UG">Ուգանդա</territory>
 828             <territory type="UM">Արտաքին կղզիներ (ԱՄՆ)</territory>
 829             <territory type="UN">Միավորված ազգերի կազմակերպություն</territory>
 830             <territory type="UN" alt="short">ՄԱԿ</territory>
 831             <territory type="US">Միացյալ Նահանգներ</territory>
 832             <territory type="US" alt="short">ԱՄՆ</territory>
 833             <territory type="UY">Ուրուգվայ</territory>
 834             <territory type="UZ">Ուզբեկստան</territory>
 835             <territory type="VA">Վատիկան</territory>
 836             <territory type="VC">Սենթ Վինսենթ և Գրենադիններ</territory>
 837             <territory type="VE">Վենեսուելա</territory>
 838             <territory type="VG">Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներ</territory>
 839             <territory type="VI">ԱՄՆ Վիրջինյան կղզիներ</territory>
 840             <territory type="VN">Վիետնամ</territory>
 841             <territory type="VU">Վանուատու</territory>
 842             <territory type="WF">Ուոլիս և Ֆուտունա</territory>
 843             <territory type="WS">Սամոա</territory>
 844             <territory type="XK">Կոսովո</territory>
 845             <territory type="YE">Եմեն</territory>
 846             <territory type="YT">Մայոտ</territory>
 847             <territory type="ZA">Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն</territory>
 848             <territory type="ZM">Զամբիա</territory>
 849             <territory type="ZW">Զիմբաբվե</territory>
 850             <territory type="ZZ">Անհայտ տարածաշրջան</territory>
 851         </territories>
 852         <variants>
 853             <variant type="AREVELA" draft="contributed">արևելահայերեն</variant>
 854             <variant type="AREVMDA" draft="contributed">արեւմտահայերէն</variant>
 855         </variants>
 856         <keys>
 857             <key type="calendar">օրացույց</key>
 858             <key type="cf">արժույթի ձևաչափ</key>
 859             <key type="collation">տեսակավորման կարգ</key>
 860             <key type="currency">արժույթ</key>
 861             <key type="hc">Ժամանակային համակարգ (12 կամ 24)</key>
 862             <key type="lb">տողանցման ոճ</key>
 863             <key type="ms">չափման համակարգ</key>
 864             <key type="numbers">թվեր</key>
 865         </keys>
 866         <types>
 867             <type key="calendar" type="buddhist">բուդդայական օրացույց</type>
 868             <type key="calendar" type="chinese">չինական օրացույց</type>
 869             <type key="calendar" type="dangi">դանգի օրացույց</type>
 870             <type key="calendar" type="ethiopic">եթովպական օրացույց</type>
 871             <type key="calendar" type="gregorian">գրիգորյան օրացույց</type>
 872             <type key="calendar" type="hebrew">հրեական օրացույց</type>
 873             <type key="calendar" type="islamic">իսլամական օրացույց</type>
 874             <type key="calendar" type="iso8601">ISO-8601 օրացույց</type>
 875             <type key="calendar" type="japanese">ճապոնական օրացույց</type>
 876             <type key="calendar" type="persian">պարսկական օրացույց</type>
 877             <type key="calendar" type="roc">մինգուո օրացույց</type>
 878             <type key="cf" type="account">արժույթի հաշվապահական ձևաչափ</type>
 879             <type key="cf" type="standard">արժույթի ստանդարտ ձևաչափ</type>
 880             <type key="collation" type="ducet">Յունիկոդ լռելյայն տեսակավորում</type>
 881             <type key="collation" type="search">որոնում</type>
 882             <type key="collation" type="standard">տեսակավորման ստանդարտ կարգ</type>
 883             <type key="hc" type="h11">12-ժամյա համակարգ (0-11)</type>
 884             <type key="hc" type="h12">12-ժամյա համակարգ (1-12)</type>
 885             <type key="hc" type="h23">24-ժամյա համակարգ (0-23)</type>
 886             <type key="hc" type="h24">24-ժամյա համակարգ (1-24)</type>
 887             <type key="lb" type="loose">փափուկ տողանցում</type>
 888             <type key="lb" type="normal">սովորական տողանցում</type>
 889             <type key="lb" type="strict">կոշտ տողանցում</type>
 890             <type key="ms" type="metric">մետրիկ համակարգ</type>
 891             <type key="ms" type="uksystem">անգլիական համակարգ</type>
 892             <type key="ms" type="ussystem">ամերիկյան համակարգ</type>
 893             <type key="numbers" type="arab">արաբա-հնդկական թվանշաններ</type>
 894             <type key="numbers" type="arabext">արաբա-հնդկական թվերի ընդլայնված համակարգ</type>
 895             <type key="numbers" type="armn">հայկական թվանշաններ</type>
 896             <type key="numbers" type="armnlow">հայկական թվեր (փոքրատառ)</type>
 897             <type key="numbers" type="beng">բենգալական թվանշաններ</type>
 898             <type key="numbers" type="deva">դեվանագարի թվանշաններ</type>
 899             <type key="numbers" type="ethi">եթովպական թվանշաններ</type>
 900             <type key="numbers" type="fullwide">ամբողջ լայնքով թվանշաններ</type>
 901             <type key="numbers" type="geor">վրացական թվեր</type>
 902             <type key="numbers" type="grek">հունական թվեր</type>
 903             <type key="numbers" type="greklow">հունական թվեր (փոքրատառ)</type>
 904             <type key="numbers" type="gujr">գուջարաթի թվանշաններ</type>
 905             <type key="numbers" type="guru">գուրմուխի թվանշաններ</type>
 906             <type key="numbers" type="hanidec">չինական տասնորդական թվեր</type>
 907             <type key="numbers" type="hans">չինական պարզեցված թվեր</type>
 908             <type key="numbers" type="hansfin">չինական պարզեցված ֆինանսական թվեր</type>
 909             <type key="numbers" type="hant">չինական ավանդական թվեր</type>
 910             <type key="numbers" type="hantfin">չինական ավանդական ֆինանսական թվեր</type>
 911             <type key="numbers" type="hebr">եբրայերեն թվեր</type>
 912             <type key="numbers" type="jpan">ճապոնական թվեր</type>
 913             <type key="numbers" type="jpanfin">ճապոնական ֆինանսական թվեր</type>
 914             <type key="numbers" type="khmr">քմերական թվանշաններ</type>
 915             <type key="numbers" type="knda">կաննադա թվանշաններ</type>
 916             <type key="numbers" type="laoo">լաոսական թվանշաններ</type>
 917             <type key="numbers" type="latn">արևմտյան թվանշաններ</type>
 918             <type key="numbers" type="mlym">մալայալամ թվանշաններ</type>
 919             <type key="numbers" type="mymr">բիրմական թվանշաններ</type>
 920             <type key="numbers" type="orya">օրիյա թվանշաններ</type>
 921             <type key="numbers" type="roman">հռոմեական թվեր</type>
 922             <type key="numbers" type="romanlow">հռոմեական թվեր (փոքրատառ)</type>
 923             <type key="numbers" type="taml">թամիլական ավանդական թվեր</type>
 924             <type key="numbers" type="tamldec">թամիլական թվանշաններ</type>
 925             <type key="numbers" type="telu">թելուգու թվանշաններ</type>
 926             <type key="numbers" type="thai">թայական թվանշաններ</type>
 927             <type key="numbers" type="tibt">տիբեթական թվանշաններ</type>
 928         </types>
 929         <measurementSystemNames>
 930             <measurementSystemName type="metric">Մետրական</measurementSystemName>
 931             <measurementSystemName type="UK">Անգլիական</measurementSystemName>
 932             <measurementSystemName type="US">Ամերիկյան</measurementSystemName>
 933         </measurementSystemNames>
 934         <codePatterns>
 935             <codePattern type="language">Լեզու՝ {0}</codePattern>
 936             <codePattern type="script">Գիր՝ {0}</codePattern>
 937             <codePattern type="territory">Տարածաշրջան՝ {0}</codePattern>
 938         </codePatterns>
 939     </localeDisplayNames>
 940     <characters>
 941         <exemplarCharacters>[ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք և օ ֆ]</exemplarCharacters>
 942         <exemplarCharacters type="auxiliary">[]</exemplarCharacters>
 943         <exemplarCharacters type="index" draft="unconfirmed">[Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ]</exemplarCharacters>
 944         <exemplarCharacters type="numbers">[  \- , % ‰ + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]</exemplarCharacters>
 945         <exemplarCharacters type="punctuation">[֊ , ՝ \: ՜ ՞ . « » ՚ ՛ ՟]</exemplarCharacters>
 946         <ellipsis type="final">{0}…</ellipsis>
 947         <ellipsis type="initial">…{0}</ellipsis>
 948         <ellipsis type="medial">{0}…{1}</ellipsis>
 949         <ellipsis type="word-final">{0} …</ellipsis>
 950         <ellipsis type="word-initial">… {0}</ellipsis>
 951         <ellipsis type="word-medial">{0} … {1}</ellipsis>
 952         <moreInformation>?</moreInformation>
 953     </characters>
 954     <delimiters>
 955         <quotationStart>«</quotationStart>
 956         <quotationEnd>»</quotationEnd>
 957         <alternateQuotationStart>«</alternateQuotationStart>
 958         <alternateQuotationEnd>»</alternateQuotationEnd>
 959     </delimiters>
 960     <dates>
 961         <calendars>
 962             <calendar type="generic">
 963                 <dateFormats>
 964                     <dateFormatLength type="full">
 965                         <dateFormat>
 966                             <pattern>d MMMM, y թ. G, EEEE</pattern>
 967                         </dateFormat>
 968                     </dateFormatLength>
 969                     <dateFormatLength type="long">
 970                         <dateFormat>
 971                             <pattern>dd MMMM, y թ. G</pattern>
 972                         </dateFormat>
 973                     </dateFormatLength>
 974                     <dateFormatLength type="medium">
 975                         <dateFormat>
 976                             <pattern>dd MMM, y թ. G</pattern>
 977                         </dateFormat>
 978                     </dateFormatLength>
 979                     <dateFormatLength type="short">
 980                         <dateFormat>
 981                             <pattern>dd.MM.y GGGGG</pattern>
 982                         </dateFormat>
 983                     </dateFormatLength>
 984                 </dateFormats>
 985                 <dateTimeFormats>
 986                     <dateTimeFormatLength type="full">
 987                         <dateTimeFormat>
 988                             <pattern>{1}, {0}</pattern>
 989                         </dateTimeFormat>
 990                     </dateTimeFormatLength>
 991                     <dateTimeFormatLength type="long">
 992                         <dateTimeFormat>
 993                             <pattern>{1}, {0}</pattern>
 994                         </dateTimeFormat>
 995                     </dateTimeFormatLength>
 996                     <dateTimeFormatLength type="medium">
 997                         <dateTimeFormat>
 998                             <pattern>{1}, {0}</pattern>
 999                         </dateTimeFormat>
1000                     </dateTimeFormatLength>
1001                     <dateTimeFormatLength type="short">
1002                         <dateTimeFormat>
1003                             <pattern>{1}, {0}</pattern>
1004                         </dateTimeFormat>
1005                     </dateTimeFormatLength>
1006                     <availableFormats>
1007                         <dateFormatItem id="Bh">B h-ին</dateFormatItem>
1008                         <dateFormatItem id="Bhm">B h:mm-ին</dateFormatItem>
1009                         <dateFormatItem id="Bhms">B h:mm:ss</dateFormatItem>
1010                         <dateFormatItem id="d">d</dateFormatItem>
1011                         <dateFormatItem id="E">ccc</dateFormatItem>
1012                         <dateFormatItem id="EBhm">E B h:mm-ին</dateFormatItem>
1013                         <dateFormatItem id="EBhms">E B h:mm:ss</dateFormatItem>
1014                         <dateFormatItem id="Ed">d, ccc</dateFormatItem>
1015                         <dateFormatItem id="Ehm">E h:mm a</dateFormatItem>
1016                         <dateFormatItem id="EHm">E HH:mm</dateFormatItem>
1017                         <dateFormatItem id="Ehms">E h:mm:ss a</dateFormatItem>
1018                         <dateFormatItem id="EHms">E HH:mm:ss</dateFormatItem>
1019                         <dateFormatItem id="Gy">G y թ․</dateFormatItem>
1020                         <dateFormatItem id="GyMMM">G y թ․ MMM</dateFormatItem>
1021                         <dateFormatItem id="GyMMMd">G y թ․ MMM d</dateFormatItem>
1022                         <dateFormatItem id="GyMMMEd">G y թ․ MMM d, E</dateFormatItem>
1023                         <dateFormatItem id="h">h a</dateFormatItem>
1024                         <dateFormatItem id="H">H</dateFormatItem>
1025                         <dateFormatItem id="hm">h:mm a</dateFormatItem>
1026                         <dateFormatItem id="Hm">H:mm</dateFormatItem>
1027                         <dateFormatItem id="hms">h:mm:ss a</dateFormatItem>
1028                         <dateFormatItem id="Hms">H:mm:ss</dateFormatItem>
1029                         <dateFormatItem id="M">L</dateFormatItem>
1030                         <dateFormatItem id="Md">dd.MM</dateFormatItem>
1031                         <dateFormatItem id="MEd">dd.MM, E</dateFormatItem>
1032                         <dateFormatItem id="MMM">LLL</dateFormatItem>
1033                         <dateFormatItem id="MMMd">d MMM</dateFormatItem>
1034                         <dateFormatItem id="MMMEd">d MMM, E</dateFormatItem>
1035                         <dateFormatItem id="MMMMd">MMMM d</dateFormatItem>
1036                         <dateFormatItem id="ms">mm:ss</dateFormatItem>
1037                         <dateFormatItem id="y">y, G</dateFormatItem>
1038                         <dateFormatItem id="yyyy">y, G</dateFormatItem>
1039                         <dateFormatItem id="yyyyM">G y թ. MM</dateFormatItem>
1040                         <dateFormatItem id="yyyyMd">d.M.y թ., G</dateFormatItem>
1041                         <dateFormatItem id="yyyyMEd">d.MM.y թ., G, E</dateFormatItem>
1042                         <dateFormatItem id="yyyyMMM">G y թ. LLL</dateFormatItem>
1043                         <dateFormatItem id="yyyyMMMd">d MMM, y թ., G</dateFormatItem>
1044                         <dateFormatItem id="yyyyMMMEd">d MMM, y թ. G, E</dateFormatItem>
1045                         <dateFormatItem id="yyyyMMMM">G y MMMM</dateFormatItem>
1046                         <dateFormatItem id="yyyyQQQ">G y թ, QQQ</dateFormatItem>
1047                         <dateFormatItem id="yyyyQQQQ">G y թ, QQQQ</dateFormatItem>
1048                     </availableFormats>
1049                     <intervalFormats>
1050                         <intervalFormatFallback>{0} - {1}</intervalFormatFallback>
1051                         <intervalFormatItem id="d">
1052                             <greatestDifference id="d">d–d</greatestDifference>
1053                         </intervalFormatItem>
1054                         <intervalFormatItem id="h">
1055                             <greatestDifference id="a">h a – h a</greatestDifference>
1056                             <greatestDifference id="h">h–h a</greatestDifference>
1057                         </intervalFormatItem>
1058                         <intervalFormatItem id="H">
1059                             <greatestDifference id="H">H–H</greatestDifference>
1060                         </intervalFormatItem>
1061                         <intervalFormatItem id="hm">
1062                             <greatestDifference id="a">h:mm a – h:mm a</greatestDifference>
1063                             <greatestDifference id="h">h:mm–h:mm a</greatestDifference>
1064                             <greatestDifference id="m">h:mm–h:mm a</greatestDifference>
1065                         </intervalFormatItem>
1066                         <intervalFormatItem id="Hm">
1067                             <greatestDifference id="H">H:mm–H:mm</greatestDifference>
1068                             <greatestDifference id="m">H:mm–H:mm</greatestDifference>
1069                         </intervalFormatItem>
1070                         <intervalFormatItem id="hmv">
1071                             <greatestDifference id="a">h:mm a – h:mm a v</greatestDifference>
1072                             <greatestDifference id="h">h:mm–h:mm a v</greatestDifference>
1073                             <greatestDifference id="m">h:mm–h:mm a v</greatestDifference>
1074                         </intervalFormatItem>
1075                         <intervalFormatItem id="Hmv">
1076                             <greatestDifference id="H">H:mm–H:mm v</greatestDifference>
1077                             <greatestDifference id="m">H:mm–H:mm v</greatestDifference>
1078                         </intervalFormatItem>
1079                         <intervalFormatItem id="hv">
1080                             <greatestDifference id="a">h a – h a v</greatestDifference>
1081                             <greatestDifference id="h">h–h a v</greatestDifference>
1082                         </intervalFormatItem>
1083                         <intervalFormatItem id="Hv">
1084                             <greatestDifference id="H">H–H v</greatestDifference>
1085                         </intervalFormatItem>
1086                         <intervalFormatItem id="M">
1087                             <greatestDifference id="M">M–M</greatestDifference>
1088                         </intervalFormatItem>
1089                         <intervalFormatItem id="Md">
1090                             <greatestDifference id="d">dd.MM – dd.MM</greatestDifference>
1091                             <greatestDifference id="M">dd.MM – dd.MM</greatestDifference>
1092                         </intervalFormatItem>
1093                         <intervalFormatItem id="MEd">
1094                             <greatestDifference id="d">E, dd.MM – E, dd.MM</greatestDifference>
1095                             <greatestDifference id="M">E, dd.MM – E, dd.MM</greatestDifference>
1096                         </intervalFormatItem>
1097                         <intervalFormatItem id="MMM">
1098                             <greatestDifference id="M">MMM–MMM</greatestDifference>
1099                         </intervalFormatItem>
1100                         <intervalFormatItem id="MMMd">
1101                             <greatestDifference id="d">MMM dd–dd</greatestDifference>
1102                             <greatestDifference id="M">MMM dd – MMM dd</greatestDifference>
1103                         </intervalFormatItem>
1104                         <intervalFormatItem id="MMMEd">
1105                             <greatestDifference id="d">E, MMM dd – E, MMM dd</greatestDifference>
1106                             <greatestDifference id="M">E, MMM dd – E, MMM dd</greatestDifference>
1107                         </intervalFormatItem>
1108                         <intervalFormatItem id="y">
1109                             <greatestDifference id="y">y–y G</greatestDifference>
1110                         </intervalFormatItem>
1111                         <intervalFormatItem id="yM">
1112                             <greatestDifference id="M">MM.y – MM.y G</greatestDifference>
1113                             <greatestDifference id="y">MM.y – MM.y G</greatestDifference>
1114                         </intervalFormatItem>
1115                         <intervalFormatItem id="yMd">
1116                             <greatestDifference id="d">dd.MM.y – dd.MM.y G</greatestDifference>
1117                             <greatestDifference id="M">dd.MM.y – dd.MM.y G</greatestDifference>
1118                             <greatestDifference id="y">dd.MM.y – dd.MM.y G</greatestDifference>
1119                         </intervalFormatItem>
1120                         <intervalFormatItem id="yMEd">
1121                             <greatestDifference id="d">ccc, dd.MM.y – ccc, dd.MM.y G</greatestDifference>
1122                             <greatestDifference id="M">ccc, dd.MM.y – ccc, dd.MM.y G</greatestDifference>
1123                             <greatestDifference id="y">ccc, dd.MM.y – ccc, dd.MM.y G</greatestDifference>
1124                         </intervalFormatItem>
1125                         <intervalFormatItem id="yMMM">
1126                             <greatestDifference id="M">MMM–MMM y թ. G</greatestDifference>
1127                             <greatestDifference id="y">MMM y – MMM y թ. G</greatestDifference>
1128                         </intervalFormatItem>
1129                         <intervalFormatItem id="yMMMd">
1130                             <greatestDifference id="d">dd–dd MMM, y թ. G</greatestDifference>
1131                             <greatestDifference id="M">dd MMM – dd MMM, y թ. G</greatestDifference>
1132                             <greatestDifference id="y">dd MMM, y – dd MMM, y թ. G</greatestDifference>
1133                         </intervalFormatItem>
1134                         <intervalFormatItem id="yMMMEd">
1135                             <greatestDifference id="d">E, d MMM – E, d MMM, y թ. G</greatestDifference>
1136                             <greatestDifference id="M">E, d MMM – E, d MMM, y թ. G</greatestDifference>
1137                             <greatestDifference id="y">E, d MMM, y – E, d MMM, y թ. G</greatestDifference>
1138                         </intervalFormatItem>
1139                         <intervalFormatItem id="yMMMM">
1140                             <greatestDifference id="M">G y թ. MMM – MMM</greatestDifference>
1141                             <greatestDifference id="y">MMM y – MMM y թ G</greatestDifference>
1142                         </intervalFormatItem>
1143                     </intervalFormats>
1144                 </dateTimeFormats>
1145             </calendar>
1146             <calendar type="gregorian">
1147                 <months>
1148                     <monthContext type="format">
1149                         <monthWidth type="abbreviated">
1150                             <month type="1">հնվ</month>
1151                             <month type="2">փտվ</month>
1152                             <month type="3">մրտ</month>
1153                             <month type="4">ապր</month>
1154                             <month type="5">մյս</month>
1155                             <month type="6">հնս</month>
1156                             <month type="7">հլս</month>
1157                             <month type="8">օգս</month>
1158                             <month type="9">սեպ</month>
1159                             <month type="10">հոկ</month>
1160                             <month type="11">նոյ</month>
1161                             <month type="12">դեկ</month>
1162                         </monthWidth>
1163                         <monthWidth type="narrow">
1164                             <month type="1">Հ</month>
1165                             <month type="2">Փ</month>
1166                             <month type="3">Մ</month>
1167                             <month type="4">Ա</month>
1168                             <month type="5">Մ</month>
1169                             <month type="6">Հ</month>
1170                             <month type="7">Հ</month>
1171                             <month type="8">Օ</month>
1172                             <month type="9">Ս</month>
1173                             <month type="10">Հ</month>
1174                             <month type="11">Ն</month>
1175                             <month type="12">Դ</month>
1176                         </monthWidth>
1177                         <monthWidth type="wide">
1178                             <month type="1">հունվարի</month>
1179                             <month type="2">փետրվարի</month>
1180                             <month type="3">մարտի</month>
1181                             <month type="4">ապրիլի</month>
1182                             <month type="5">մայիսի</month>
1183                             <month type="6">հունիսի</month>
1184                             <month type="7">հուլիսի</month>
1185                             <month type="8">օգոստոսի</month>
1186                             <month type="9">սեպտեմբերի</month>
1187                             <month type="10">հոկտեմբերի</month>
1188                             <month type="11">նոյեմբերի</month>
1189                             <month type="12">դեկտեմբերի</month>
1190                         </monthWidth>
1191                     </monthContext>
1192                     <monthContext type="stand-alone">
1193                         <monthWidth type="abbreviated">
1194                             <month type="1">հնվ</month>
1195                             <month type="2">փտվ</month>
1196                             <month type="3">մրտ</month>
1197                             <month type="4">ապր</month>
1198                             <month type="5">մյս</month>
1199                             <month type="6">հնս</month>
1200                             <month type="7">հլս</month>
1201                             <month type="8">օգս</month>
1202                             <month type="9">սեպ</month>
1203                             <month type="10">հոկ</month>
1204                             <month type="11">նոյ</month>
1205                             <month type="12">դեկ</month>
1206                         </monthWidth>
1207                         <monthWidth type="narrow">
1208                             <month type="1">Հ</month>
1209                             <month type="2">Փ</month>
1210                             <month type="3">Մ</month>
1211                             <month type="4">Ա</month>
1212                             <month type="5">Մ</month>
1213                             <month type="6">Հ</month>
1214                             <month type="7">Հ</month>
1215                             <month type="8">Օ</month>
1216                             <month type="9">Ս</month>
1217                             <month type="10">Հ</month>
1218                             <month type="11">Ն</month>
1219                             <month type="12">Դ</month>
1220                         </monthWidth>
1221                         <monthWidth type="wide">
1222                             <month type="1">հունվար</month>
1223                             <month type="2">փետրվար</month>
1224                             <month type="3">մարտ</month>
1225                             <month type="4">ապրիլ</month>
1226                             <month type="5">մայիս</month>
1227                             <month type="6">հունիս</month>
1228                             <month type="7">հուլիս</month>
1229                             <month type="8">օգոստոս</month>
1230                             <month type="9">սեպտեմբեր</month>
1231                             <month type="10">հոկտեմբեր</month>
1232                             <month type="11">նոյեմբեր</month>
1233                             <month type="12">դեկտեմբեր</month>
1234                         </monthWidth>
1235                     </monthContext>
1236                 </months>
1237                 <days>
1238                     <dayContext type="format">
1239                         <dayWidth type="abbreviated">
1240                             <day type="sun">կիր</day>
1241                             <day type="mon">երկ</day>
1242                             <day type="tue">երք</day>
1243                             <day type="wed">չրք</day>
1244                             <day type="thu">հնգ</day>
1245                             <day type="fri">ուր</day>
1246                             <day type="sat">շբթ</day>
1247                         </dayWidth>
1248                         <dayWidth type="narrow">
1249                             <day type="sun">Կ</day>
1250                             <day type="mon">Ե</day>
1251                             <day type="tue">Ե</day>
1252                             <day type="wed">Չ</day>
1253                             <day type="thu">Հ</day>
1254                             <day type="fri">Ո</day>
1255                             <day type="sat">Շ</day>
1256                         </dayWidth>
1257                         <dayWidth type="short">
1258                             <day type="sun">կր</day>
1259                             <day type="mon">եկ</day>
1260                             <day type="tue">եք</day>
1261                             <day type="wed">չք</day>
1262                             <day type="thu">հգ</day>
1263                             <day type="fri">ու</day>
1264                             <day type="sat">շբ</day>
1265                         </dayWidth>
1266                         <dayWidth type="wide">
1267                             <day type="sun">կիրակի</day>
1268                             <day type="mon">երկուշաբթի</day>
1269                             <day type="tue">երեքշաբթի</day>
1270                             <day type="wed">չորեքշաբթի</day>
1271                             <day type="thu">հինգշաբթի</day>
1272                             <day type="fri">ուրբաթ</day>
1273                             <day type="sat">շաբաթ</day>
1274                         </dayWidth>
1275                     </dayContext>
1276                     <dayContext type="stand-alone">
1277                         <dayWidth type="abbreviated">
1278                             <day type="sun">կիր</day>
1279                             <day type="mon">երկ</day>
1280                             <day type="tue">երք</day>
1281                             <day type="wed">չրք</day>
1282                             <day type="thu">հնգ</day>
1283                             <day type="fri">ուր</day>
1284                             <day type="sat">շբթ</day>
1285                         </dayWidth>
1286                         <dayWidth type="narrow">
1287                             <day type="sun">Կ</day>
1288                             <day type="mon">Ե</day>
1289                             <day type="tue">Ե</day>
1290                             <day type="wed">Չ</day>
1291                             <day type="thu">Հ</day>
1292                             <day type="fri">Ո</day>
1293                             <day type="sat">Շ</day>
1294                         </dayWidth>
1295                         <dayWidth type="short">
1296                             <day type="sun">կր</day>
1297                             <day type="mon">եկ</day>
1298                             <day type="tue">եք</day>
1299                             <day type="wed">չք</day>
1300                             <day type="thu">հգ</day>
1301                             <day type="fri">ու</day>
1302                             <day type="sat">շբ</day>
1303                         </dayWidth>
1304                         <dayWidth type="wide">
1305                             <day type="sun">կիրակի</day>
1306                             <day type="mon">երկուշաբթի</day>
1307                             <day type="tue">երեքշաբթի</day>
1308                             <day type="wed">չորեքշաբթի</day>
1309                             <day type="thu">հինգշաբթի</day>
1310                             <day type="fri">ուրբաթ</day>
1311                             <day type="sat">շաբաթ</day>
1312                         </dayWidth>
1313                     </dayContext>
1314                 </days>
1315                 <quarters>
1316                     <quarterContext type="format">
1317                         <quarterWidth type="abbreviated">
1318                             <quarter type="1">1-ին եռմս.</quarter>
1319                             <quarter type="2">2-րդ եռմս.</quarter>
1320                             <quarter type="3">3-րդ եռմս.</quarter>
1321                             <quarter type="4">4-րդ եռմս.</quarter>
1322                         </quarterWidth>
1323                         <quarterWidth type="narrow">
1324                             <quarter type="1">1</quarter>
1325                             <quarter type="2">2</quarter>
1326                             <quarter type="3">3</quarter>
1327                             <quarter type="4">4</quarter>
1328                         </quarterWidth>
1329                         <quarterWidth type="wide">
1330                             <quarter type="1">1-ին եռամսյակ</quarter>
1331                             <quarter type="2">2-րդ եռամսյակ</quarter>
1332                             <quarter type="3">3-րդ եռամսյակ</quarter>
1333                             <quarter type="4">4-րդ եռամսյակ</quarter>
1334                         </quarterWidth>
1335                     </quarterContext>
1336                     <quarterContext type="stand-alone">
1337                         <quarterWidth type="abbreviated">
1338                             <quarter type="1">1-ին եռմս.</quarter>
1339                             <quarter type="2">2-րդ եռմս.</quarter>
1340                             <quarter type="3">3-րդ եռմս.</quarter>
1341                             <quarter type="4">4-րդ եռմս.</quarter>
1342                         </quarterWidth>
1343                         <quarterWidth type="narrow">
1344                             <quarter type="1">1</quarter>
1345                             <quarter type="2">2</quarter>
1346                             <quarter type="3">3</quarter>
1347                             <quarter type="4">4</quarter>
1348                         </quarterWidth>
1349                         <quarterWidth type="wide">
1350                             <quarter type="1">1-ին եռամսյակ</quarter>
1351                             <quarter type="2">2-րդ եռամսյակ</quarter>
1352                             <quarter type="3">3-րդ եռամսյակ</quarter>
1353                             <quarter type="4">4-րդ եռամսյակ</quarter>
1354                         </quarterWidth>
1355                     </quarterContext>
1356                 </quarters>
1357                 <dayPeriods>
1358                     <dayPeriodContext type="format">
1359                         <dayPeriodWidth type="abbreviated">
1360                             <dayPeriod type="midnight">կեսգիշեր</dayPeriod>
1361                             <dayPeriod type="am">ԿԱ</dayPeriod>
1362                             <dayPeriod type="noon">կեսօր</dayPeriod>
1363                             <dayPeriod type="pm">ԿՀ</dayPeriod>
1364                             <dayPeriod type="morning1">առավոտյան</dayPeriod>
1365                             <dayPeriod type="afternoon1">ցերեկը</dayPeriod>
1366                             <dayPeriod type="evening1">երեկոյան</dayPeriod>
1367                             <dayPeriod type="night1">գիշերը</dayPeriod>
1368                         </dayPeriodWidth>
1369                         <dayPeriodWidth type="narrow">
1370                             <dayPeriod type="midnight">կգ․</dayPeriod>
1371                             <dayPeriod type="am">ա</dayPeriod>
1372                             <dayPeriod type="noon">կօ․</dayPeriod>
1373                             <dayPeriod type="pm">հ</dayPeriod>
1374                             <dayPeriod type="morning1">առվ</dayPeriod>
1375                             <dayPeriod type="afternoon1">ցրկ</dayPeriod>
1376                             <dayPeriod type="evening1">երկ</dayPeriod>
1377                             <dayPeriod type="night1">գշր</dayPeriod>
1378                         </dayPeriodWidth>
1379                         <dayPeriodWidth type="wide">
1380                             <dayPeriod type="midnight">կեսգիշերին</dayPeriod>
1381                             <dayPeriod type="am">ԿԱ</dayPeriod>
1382                             <dayPeriod type="noon">կեսօրին</dayPeriod>
1383                             <dayPeriod type="pm">ԿՀ</dayPeriod>
1384                             <dayPeriod type="morning1">առավոտյան</dayPeriod>
1385                             <dayPeriod type="afternoon1">ցերեկը</dayPeriod>
1386                             <dayPeriod type="evening1">երեկոյան</dayPeriod>
1387                             <dayPeriod type="night1">գիշերը</dayPeriod>
1388                         </dayPeriodWidth>
1389                     </dayPeriodContext>
1390                     <dayPeriodContext type="stand-alone">
1391                         <dayPeriodWidth type="abbreviated">
1392                             <dayPeriod type="midnight">կեսգիշեր</dayPeriod>
1393                             <dayPeriod type="am">ԿԱ</dayPeriod>
1394                             <dayPeriod type="noon">կեսօր</dayPeriod>
1395                             <dayPeriod type="pm">ԿՀ</dayPeriod>
1396                             <dayPeriod type="morning1">առավոտ</dayPeriod>
1397                             <dayPeriod type="afternoon1">ցերեկ</dayPeriod>
1398                             <dayPeriod type="evening1">երեկո</dayPeriod>
1399                             <dayPeriod type="night1">գիշեր</dayPeriod>
1400                         </dayPeriodWidth>
1401                         <dayPeriodWidth type="narrow">
1402                             <dayPeriod type="midnight">կեսգիշեր</dayPeriod>
1403                             <dayPeriod type="am">ԿԱ</dayPeriod>
1404                             <dayPeriod type="noon">կեսօր</dayPeriod>
1405                             <dayPeriod type="pm">ԿՀ</dayPeriod>
1406                             <dayPeriod type="morning1">առավոտ</dayPeriod>
1407                             <dayPeriod type="afternoon1">ցերեկ</dayPeriod>
1408                             <dayPeriod type="evening1">երեկո</dayPeriod>
1409                             <dayPeriod type="night1">գիշեր</dayPeriod>
1410                         </dayPeriodWidth>
1411                         <dayPeriodWidth type="wide">
1412                             <dayPeriod type="midnight">կեսգիշեր</dayPeriod>
1413                             <dayPeriod type="am">ԿԱ</dayPeriod>
1414                             <dayPeriod type="noon">կեսօր</dayPeriod>
1415                             <dayPeriod type="pm">ԿՀ</dayPeriod>
1416                             <dayPeriod type="morning1">առավոտ</dayPeriod>
1417                             <dayPeriod type="afternoon1">ցերեկ</dayPeriod>
1418                             <dayPeriod type="evening1">երեկո</dayPeriod>
1419                             <dayPeriod type="night1">գիշեր</dayPeriod>
1420                         </dayPeriodWidth>
1421                     </dayPeriodContext>
1422                 </dayPeriods>
1423                 <eras>
1424                     <eraNames>
1425                         <era type="0">Քրիստոսից առաջ</era>
1426                         <era type="0" alt="variant">մեր թվարկությունից առաջ</era>
1427                         <era type="1">Քրիստոսից հետո</era>
1428                         <era type="1" alt="variant">մեր թվարկության</era>
1429                     </eraNames>
1430                     <eraAbbr>
1431                         <era type="0">մ.թ.ա.</era>
1432                         <era type="0" alt="variant">մ․թ․ա․</era>
1433                         <era type="1">մ.թ.</era>
1434                         <era type="1" alt="variant">մ․թ․</era>
1435                     </eraAbbr>
1436                 </eras>
1437                 <dateFormats>
1438                     <dateFormatLength type="full">
1439                         <dateFormat>
1440                             <pattern>y թ. MMMM d, EEEE</pattern>
1441                         </dateFormat>
1442                     </dateFormatLength>
1443                     <dateFormatLength type="long">
1444                         <dateFormat>
1445                             <pattern>dd MMMM, y թ.</pattern>
1446                         </dateFormat>
1447                     </dateFormatLength>
1448                     <dateFormatLength type="medium">
1449                         <dateFormat>
1450                             <pattern>dd MMM, y թ.</pattern>
1451                         </dateFormat>
1452                     </dateFormatLength>
1453                     <dateFormatLength type="short">
1454                         <dateFormat>
1455                             <pattern>dd.MM.yy</pattern>
1456                         </dateFormat>
1457                     </dateFormatLength>
1458                 </dateFormats>
1459                 <timeFormats>
1460                     <timeFormatLength type="full">
1461                         <timeFormat>
1462                             <pattern>HH:mm:ss zzzz</pattern>
1463                         </timeFormat>
1464                     </timeFormatLength>
1465                     <timeFormatLength type="long">
1466                         <timeFormat>
1467                             <pattern>HH:mm:ss z</pattern>
1468                         </timeFormat>
1469                     </timeFormatLength>
1470                     <timeFormatLength type="medium">
1471                         <timeFormat>
1472                             <pattern>HH:mm:ss</pattern>
1473                         </timeFormat>
1474                     </timeFormatLength>
1475                     <timeFormatLength type="short">
1476                         <timeFormat>
1477                             <pattern>HH:mm</pattern>
1478                         </timeFormat>
1479                     </timeFormatLength>
1480                 </timeFormats>
1481                 <dateTimeFormats>
1482                     <dateTimeFormatLength type="full">
1483                         <dateTimeFormat>
1484                             <pattern>{1}, {0}</pattern>
1485                         </dateTimeFormat>
1486                     </dateTimeFormatLength>
1487                     <dateTimeFormatLength type="long">
1488                         <dateTimeFormat>
1489                             <pattern>{1}, {0}</pattern>
1490                         </dateTimeFormat>
1491                     </dateTimeFormatLength>
1492                     <dateTimeFormatLength type="medium">
1493                         <dateTimeFormat>
1494                             <pattern>{1}, {0}</pattern>
1495                         </dateTimeFormat>
1496                     </dateTimeFormatLength>
1497                     <dateTimeFormatLength type="short">
1498                         <dateTimeFormat>
1499                             <pattern>{1}, {0}</pattern>
1500                         </dateTimeFormat>
1501                     </dateTimeFormatLength>
1502                     <availableFormats>
1503                         <dateFormatItem id="Bh">B h-ին</dateFormatItem>
1504                         <dateFormatItem id="Bhm">B h:mm-ին</dateFormatItem>
1505                         <dateFormatItem id="Bhms">B h:mm:ss</dateFormatItem>
1506                         <dateFormatItem id="d">d</dateFormatItem>
1507                         <dateFormatItem id="E">ccc</dateFormatItem>
1508                         <dateFormatItem id="EBhm">E B h:mm-ին</dateFormatItem>
1509                         <dateFormatItem id="EBhms">E B h:mm:ss</dateFormatItem>
1510                         <dateFormatItem id="Ed">d, ccc</dateFormatItem>
1511                         <dateFormatItem id="Ehm">E, h:mm a</dateFormatItem>
1512                         <dateFormatItem id="EHm">E, HH:mm</dateFormatItem>
1513                         <dateFormatItem id="Ehms">E, h:mm:ss a</dateFormatItem>
1514                         <dateFormatItem id="EHms">E, HH:mm:ss</dateFormatItem>
1515                         <dateFormatItem id="Gy">G y թ.</dateFormatItem>
1516                         <dateFormatItem id="GyMMM">G y թ. MMM</dateFormatItem>
1517                         <dateFormatItem id="GyMMMd">d MMM, y թ.</dateFormatItem>
1518                         <dateFormatItem id="GyMMMEd">G y թ. MMM d, E</dateFormatItem>
1519                         <dateFormatItem id="h">h a</dateFormatItem>
1520                         <dateFormatItem id="H">H</dateFormatItem>
1521                         <dateFormatItem id="hm">h:mm a</dateFormatItem>
1522                         <dateFormatItem id="Hm">H:mm</dateFormatItem>
1523                         <dateFormatItem id="hms">h:mm:ss a</dateFormatItem>
1524                         <dateFormatItem id="Hms">H:mm:ss</dateFormatItem>
1525                         <dateFormatItem id="hmsv">h:mm:ss a v</dateFormatItem>
1526                         <dateFormatItem id="Hmsv">HH:mm:ss v</dateFormatItem>
1527                         <dateFormatItem id="hmv">h:mm a v</dateFormatItem>
1528                         <dateFormatItem id="Hmv">HH:mm v</dateFormatItem>
1529                         <dateFormatItem id="M">L</dateFormatItem>
1530                         <dateFormatItem id="Md">dd.MM</dateFormatItem>
1531                         <dateFormatItem id="MEd">dd.MM, E</dateFormatItem>
1532                         <dateFormatItem id="MMM">LLL</dateFormatItem>
1533                         <dateFormatItem id="MMMd">d MMM</dateFormatItem>
1534                         <dateFormatItem id="MMMEd">d MMM, E</dateFormatItem>
1535                         <dateFormatItem id="MMMMd">MMMM d</dateFormatItem>
1536                         <dateFormatItem id="MMMMW" count="one">MMM W շաբ</dateFormatItem>
1537                         <dateFormatItem id="MMMMW" count="other">MMM W շաբ</dateFormatItem>
1538                         <dateFormatItem id="ms">mm:ss</dateFormatItem>
1539                         <dateFormatItem id="y">y</dateFormatItem>
1540                         <dateFormatItem id="yM">MM.y</dateFormatItem>
1541                         <dateFormatItem id="yMd">dd.MM.y</dateFormatItem>
1542                         <dateFormatItem id="yMEd">d.MM.y թ., E</dateFormatItem>
1543                         <dateFormatItem id="yMMM">y թ. LLL</dateFormatItem>
1544                         <dateFormatItem id="yMMMd">d MMM, y թ.</dateFormatItem>
1545                         <dateFormatItem id="yMMMEd">y թ. MMM d, E</dateFormatItem>
1546                         <dateFormatItem id="yMMMM">y թ․ LLLL</dateFormatItem>
1547                         <dateFormatItem id="yQQQ">y թ. QQQ</dateFormatItem>
1548                         <dateFormatItem id="yQQQQ">y թ. QQQQ</dateFormatItem>
1549                         <dateFormatItem id="yw" count="one">Y w շաբ</dateFormatItem>
1550                         <dateFormatItem id="yw" count="other">Y w շաբ</dateFormatItem>
1551                     </availableFormats>
1552                     <appendItems>
1553                         <appendItem request="Timezone">{0} {1}</appendItem>
1554                     </appendItems>
1555                     <intervalFormats>
1556                         <intervalFormatFallback>{0} – {1}</intervalFormatFallback>
1557                         <intervalFormatItem id="d">
1558                             <greatestDifference id="d">d–d</greatestDifference>
1559                         </intervalFormatItem>
1560                         <intervalFormatItem id="h">
1561                             <greatestDifference id="a">h a – h a</greatestDifference>
1562                             <greatestDifference id="h">h–h a</greatestDifference>
1563                         </intervalFormatItem>
1564                         <intervalFormatItem id="H">
1565                             <greatestDifference id="H">H–H</greatestDifference>
1566                         </intervalFormatItem>
1567                         <intervalFormatItem id="hm">
1568                             <greatestDifference id="a">h:mm a – h:mm a</greatestDifference>
1569                             <greatestDifference id="h">h:mm–h:mm a</greatestDifference>
1570                             <greatestDifference id="m">h:mm–h:mm a</greatestDifference>
1571                         </intervalFormatItem>
1572                         <intervalFormatItem id="Hm">
1573                             <greatestDifference id="H">H:mm–H:mm</greatestDifference>
1574                             <greatestDifference id="m">H:mm–H:mm</greatestDifference>
1575                         </intervalFormatItem>
1576                         <intervalFormatItem id="hmv">
1577                             <greatestDifference id="a">h:mm a – h:mm a v</greatestDifference>
1578                             <greatestDifference id="h">h:mm–h:mm a v</greatestDifference>
1579                             <greatestDifference id="m">h:mm–h:mm a v</greatestDifference>
1580                         </intervalFormatItem>
1581                         <intervalFormatItem id="Hmv">
1582                             <greatestDifference id="H">H:mm–H:mm, v</greatestDifference>
1583                             <greatestDifference id="m">H:mm–H:mm, v</greatestDifference>
1584                         </intervalFormatItem>
1585                         <intervalFormatItem id="hv">
1586                             <greatestDifference id="a">h a – h a v</greatestDifference>
1587                             <greatestDifference id="h">h–h a v</greatestDifference>
1588                         </intervalFormatItem>
1589                         <intervalFormatItem id="Hv">
1590                             <greatestDifference id="H">H–H, v</greatestDifference>
1591                         </intervalFormatItem>
1592                         <intervalFormatItem id="M">
1593                             <greatestDifference id="M">M–M</greatestDifference>
1594                         </intervalFormatItem>
1595                         <intervalFormatItem id="Md">
1596                             <greatestDifference id="d">dd.MM – dd.MM</greatestDifference>
1597                             <greatestDifference id="M">dd.MM – dd.MM</greatestDifference>
1598                         </intervalFormatItem>
1599                         <intervalFormatItem id="MEd">
1600                             <greatestDifference id="d">E, dd.MM – E, dd.MM</greatestDifference>
1601                             <greatestDifference id="M">E, dd.MM – E, dd.MM</greatestDifference>
1602                         </intervalFormatItem>
1603                         <intervalFormatItem id="MMM">
1604                             <greatestDifference id="M">MMM–MMM</greatestDifference>
1605                         </intervalFormatItem>
1606                         <intervalFormatItem id="MMMd">
1607                             <greatestDifference id="d">MMM dd–dd</greatestDifference>
1608                             <greatestDifference id="M">MMM dd – MMM dd</greatestDifference>
1609                         </intervalFormatItem>
1610                         <intervalFormatItem id="MMMEd">
1611                             <greatestDifference id="d">E, MMM dd – E, MMM dd</greatestDifference>
1612                             <greatestDifference id="M">E, MMM dd – E, MMM dd</greatestDifference>
1613                         </intervalFormatItem>
1614                         <intervalFormatItem id="y">
1615                             <greatestDifference id="y">y–y</greatestDifference>
1616                         </intervalFormatItem>
1617                         <intervalFormatItem id="yM">
1618                             <greatestDifference id="M">MM.y – MM.y</greatestDifference>
1619                             <greatestDifference id="y">MM.y – MM.y</greatestDifference>
1620                         </intervalFormatItem>
1621                         <intervalFormatItem id="yMd">
1622                             <greatestDifference id="d">dd.MM.y – dd.MM.y</greatestDifference>
1623                             <greatestDifference id="M">dd.MM.y – dd.MM.y</greatestDifference>
1624                             <greatestDifference id="y">dd.MM.y – dd.MM.y</greatestDifference>
1625                         </intervalFormatItem>
1626                         <intervalFormatItem id="yMEd">
1627                             <greatestDifference id="d">ccc, dd.MM.y – ccc, dd.MM.y</greatestDifference>
1628                             <greatestDifference id="M">ccc, dd.MM.y – ccc, dd.MM.y</greatestDifference>
1629                             <greatestDifference id="y">ccc, dd.MM.y – ccc, dd.MM.y</greatestDifference>
1630                         </intervalFormatItem>
1631                         <intervalFormatItem id="yMMM">
1632                             <greatestDifference id="M">y թ. MMM – MMM</greatestDifference>
1633                             <greatestDifference id="y">y MMM – y MMM</greatestDifference>
1634                         </intervalFormatItem>
1635                         <intervalFormatItem id="yMMMd">
1636                             <greatestDifference id="d">dd–dd MMM, y թ.</greatestDifference>
1637                             <greatestDifference id="M">dd MMM – dd MMM, y թ.</greatestDifference>
1638                             <greatestDifference id="y">dd MMM, y թ․ – dd MMM, y թ.</greatestDifference>
1639                         </intervalFormatItem>
1640                         <intervalFormatItem id="yMMMEd">
1641                             <greatestDifference id="d">E, d MMM – E, d MMM, y թ.</greatestDifference>
1642                             <greatestDifference id="M">E, d MMM – E, d MMM, y թ.</greatestDifference>
1643                             <greatestDifference id="y">E, d MMM, y – E, d MMM, y թ.</greatestDifference>
1644                         </intervalFormatItem>
1645                         <intervalFormatItem id="yMMMM">
1646                             <greatestDifference id="M">y թ․ LLLL – LLLL</greatestDifference>
1647                             <greatestDifference id="y">y թ․ LLLL – y թ․ LLLL</greatestDifference>
1648                         </intervalFormatItem>
1649                     </intervalFormats>
1650                 </dateTimeFormats>
1651             </calendar>
1652         </calendars>
1653         <fields>
1654             <field type="era">
1655                 <displayName>թվարկություն</displayName>
1656             </field>
1657             <field type="era-short">
1658                 <displayName>թ․</displayName>
1659             </field>
1660             <field type="era-narrow">
1661                 <displayName>թ․</displayName>
1662             </field>
1663             <field type="year">
1664                 <displayName>տարի</displayName>
1665                 <relative type="-1">նախորդ տարի</relative>
1666                 <relative type="0">այս տարի</relative>
1667                 <relative type="1">հաջորդ տարի</relative>
1668                 <relativeTime type="future">
1669                     <relativeTimePattern count="one">{0} տարուց</relativeTimePattern>
1670                     <relativeTimePattern count="other">{0} տարուց</relativeTimePattern>
1671                 </relativeTime>
1672                 <relativeTime type="past">
1673                     <relativeTimePattern count="one">{0} տարի առաջ</relativeTimePattern>
1674                     <relativeTimePattern count="other">{0} տարի առաջ</relativeTimePattern>
1675                 </relativeTime>
1676             </field>
1677             <field type="year-short">
1678                 <displayName>տ</displayName>
1679                 <relativeTime type="future">
1680                     <relativeTimePattern count="one">{0} տարուց</relativeTimePattern>
1681                     <relativeTimePattern count="other">{0} տարուց</relativeTimePattern>
1682                 </relativeTime>
1683                 <relativeTime type="past">
1684                     <relativeTimePattern count="one">{0} տ առաջ</relativeTimePattern>
1685                     <relativeTimePattern count="other">{0} տ առաջ</relativeTimePattern>
1686                 </relativeTime>
1687             </field>
1688             <field type="year-narrow">
1689                 <displayName>տ</displayName>
1690                 <relativeTime type="future">
1691                     <relativeTimePattern count="one">{0} տարուց</relativeTimePattern>
1692                     <relativeTimePattern count="other">{0} տարուց</relativeTimePattern>
1693                 </relativeTime>
1694                 <relativeTime type="past">
1695                     <relativeTimePattern count="one">{0} տ առաջ</relativeTimePattern>
1696                     <relativeTimePattern count="other">{0} տ առաջ</relativeTimePattern>
1697                 </relativeTime>
1698             </field>
1699             <field type="quarter">
1700                 <displayName>եռամսյակ</displayName>
1701                 <relative type="-1">նախորդ եռամսյակ</relative>
1702                 <relative type="0">այս եռամսյակ</relative>
1703                 <relative type="1">հաջորդ եռամսյակ</relative>
1704                 <relativeTime type="future">
1705                     <relativeTimePattern count="one">{0} եռամսյակից</relativeTimePattern>
1706                     <relativeTimePattern count="other">{0} եռամսյակից</relativeTimePattern>
1707                 </relativeTime>
1708                 <relativeTime type="past">
1709                     <relativeTimePattern count="one">{0} եռամսյակ առաջ</relativeTimePattern>
1710                     <relativeTimePattern count="other">{0} եռամսյակ առաջ</relativeTimePattern>
1711                 </relativeTime>
1712             </field>
1713             <field type="quarter-short">
1714                 <displayName>եռմս</displayName>
1715                 <relativeTime type="future">
1716                     <relativeTimePattern count="one">{0} եռմս-ից</relativeTimePattern>
1717                     <relativeTimePattern count="other">{0} եռմս-ից</relativeTimePattern>
1718                 </relativeTime>
1719                 <relativeTime type="past">
1720                     <relativeTimePattern count="one">{0} եռմս առաջ</relativeTimePattern>
1721                     <relativeTimePattern count="other">{0} եռմս առաջ</relativeTimePattern>
1722                 </relativeTime>
1723             </field>
1724             <field type="quarter-narrow">
1725                 <displayName>եռմս</displayName>
1726                 <relativeTime type="future">
1727                     <relativeTimePattern count="one">{0} եռմս-ից</relativeTimePattern>
1728                     <relativeTimePattern count="other">{0} եռմս-ից</relativeTimePattern>
1729                 </relativeTime>
1730                 <relativeTime type="past">
1731                     <relativeTimePattern count="one">{0} եռմս առաջ</relativeTimePattern>
1732                     <relativeTimePattern count="other">{0} եռմս առաջ</relativeTimePattern>
1733                 </relativeTime>
1734             </field>
1735             <field type="month">
1736                 <displayName>ամիս</displayName>
1737                 <relative type="-1">նախորդ ամիս</relative>
1738                 <relative type="0">այս ամիս</relative>
1739                 <relative type="1">հաջորդ ամիս</relative>
1740                 <relativeTime type="future">
1741                     <relativeTimePattern count="one">{0} ամսից</relativeTimePattern>
1742                     <relativeTimePattern count="other">{0} ամսից</relativeTimePattern>
1743                 </relativeTime>
1744                 <relativeTime type="past">
1745                     <relativeTimePattern count="one">{0} ամիս առաջ</relativeTimePattern>
1746                     <relativeTimePattern count="other">{0} ամիս առաջ</relativeTimePattern>
1747                 </relativeTime>
1748             </field>
1749             <field type="month-short">
1750                 <displayName>ամս</displayName>
1751                 <relative type="-1">անցյալ ամիս</relative>
1752                 <relative type="0">այս ամիս</relative>
1753                 <relative type="1">հաջորդ ամիս</relative>
1754                 <relativeTime type="future">
1755                     <relativeTimePattern count="one">{0} ամսից</relativeTimePattern>
1756                     <relativeTimePattern count="other">{0} ամսից</relativeTimePattern>
1757                 </relativeTime>
1758                 <relativeTime type="past">
1759                     <relativeTimePattern count="one">{0} ամիս առաջ</relativeTimePattern>
1760                     <relativeTimePattern count="other">{0} ամիս առաջ</relativeTimePattern>
1761                 </relativeTime>
1762             </field>
1763             <field type="month-narrow">
1764                 <displayName>ամս</displayName>
1765                 <relative type="-1">անցյալ ամիս</relative>
1766                 <relative type="0">այս ամիս</relative>
1767                 <relative type="1">հաջորդ ամիս</relative>
1768                 <relativeTime type="future">
1769                     <relativeTimePattern count="one">{0} ամսից</relativeTimePattern>
1770                     <relativeTimePattern count="other">{0} ամսից</relativeTimePattern>
1771                 </relativeTime>
1772                 <relativeTime type="past">
1773                     <relativeTimePattern count="one">{0} ամիս առաջ</relativeTimePattern>
1774                     <relativeTimePattern count="other">{0} ամիս առաջ</relativeTimePattern>
1775                 </relativeTime>
1776             </field>
1777             <field type="week">
1778                 <displayName>շաբաթ</displayName>
1779                 <relative type="-1">նախորդ շաբաթ</relative>
1780                 <relative type="0">այս շաբաթ</relative>
1781                 <relative type="1">հաջորդ շաբաթ</relative>
1782                 <relativeTime type="future">
1783                     <relativeTimePattern count="one">{0} շաբաթից</relativeTimePattern>
1784                     <relativeTimePattern count="other">{0} շաբաթից</relativeTimePattern>
1785                 </relativeTime>
1786                 <relativeTime type="past">
1787                     <relativeTimePattern count="one">{0} շաբաթ առաջ</relativeTimePattern>
1788                     <relativeTimePattern count="other">{0} շաբաթ առաջ</relativeTimePattern>
1789                 </relativeTime>
1790                 <relativePeriod>{0} շաբաթում</relativePeriod>
1791             </field>
1792             <field type="week-short">
1793                 <displayName>շաբ</displayName>
1794                 <relativeTime type="future">
1795                     <relativeTimePattern count="one">{0} շաբ-ից</relativeTimePattern>
1796                     <relativeTimePattern count="other">{0} շաբ-ից</relativeTimePattern>
1797                 </relativeTime>
1798                 <relativeTime type="past">
1799                     <relativeTimePattern count="one">{0} շաբ առաջ</relativeTimePattern>
1800                     <relativeTimePattern count="other">{0} շաբ առաջ</relativeTimePattern>
1801                 </relativeTime>
1802                 <relativePeriod>{0} շաբ-ում</relativePeriod>
1803             </field>
1804             <field type="week-narrow">
1805                 <displayName>շաբ</displayName>
1806                 <relativeTime type="future">
1807                     <relativeTimePattern count="one">{0} շաբ անց</relativeTimePattern>
1808                     <relativeTimePattern count="other">{0} շաբ անց</relativeTimePattern>
1809                 </relativeTime>
1810                 <relativeTime type="past">
1811                     <relativeTimePattern count="one">{0} շաբ առաջ</relativeTimePattern>
1812                     <relativeTimePattern count="other">{0} շաբ առաջ</relativeTimePattern>
1813                 </relativeTime>
1814                 <relativePeriod>{0} շաբ-ում</relativePeriod>
1815             </field>
1816             <field type="weekOfMonth">
1817                 <displayName>ամսվա շաբաթ</displayName>
1818             </field>
1819             <field type="weekOfMonth-short">
1820                 <displayName>ամսվա շաբ</displayName>
1821             </field>
1822             <field type="weekOfMonth-narrow">
1823                 <displayName>ամս շաբ</displayName>
1824             </field>
1825             <field type="day">
1826                 <displayName>օր</displayName>
1827                 <relative type="-2">երեկ չէ առաջի օրը</relative>
1828                 <relative type="-1">երեկ</relative>
1829                 <relative type="0">այսօր</relative>
1830                 <relative type="1">վաղը</relative>
1831                 <relative type="2">վաղը չէ մյուս օրը</relative>
1832                 <relativeTime type="future">
1833                     <relativeTimePattern count="one">{0} օրից</relativeTimePattern>
1834                     <relativeTimePattern count="other">{0} օրից</relativeTimePattern>
1835                 </relativeTime>
1836                 <relativeTime type="past">
1837                     <relativeTimePattern count="one">{0} օր առաջ</relativeTimePattern>
1838                     <relativeTimePattern count="other">{0} օր առաջ</relativeTimePattern>
1839                 </relativeTime>
1840             </field>
1841             <field type="day-short">
1842                 <displayName>օր</displayName>
1843                 <relative type="-2">երեկ չէ առաջի օրը</relative>
1844                 <relative type="-1">երեկ</relative>
1845                 <relative type="0">այսօր</relative>
1846                 <relative type="1">վաղը</relative>
1847                 <relative type="2">վաղը չէ մյուս օրը</relative>
1848                 <relativeTime type="future">
1849                     <relativeTimePattern count="one">{0} օրից</relativeTimePattern>
1850                     <relativeTimePattern count="other">{0} օրից</relativeTimePattern>
1851                 </relativeTime>
1852                 <relativeTime type="past">
1853                     <relativeTimePattern count="one">{0} օր առաջ</relativeTimePattern>
1854                     <relativeTimePattern count="other">{0} օր առաջ</relativeTimePattern>
1855                 </relativeTime>
1856             </field>
1857             <field type="day-narrow">
1858                 <displayName>օր</displayName>
1859                 <relative type="-2">երեկ չէ առաջի օրը</relative>
1860                 <relative type="-1">երեկ</relative>
1861                 <relative type="0">այսօր</relative>
1862                 <relative type="1">վաղը</relative>
1863                 <relative type="2">վաղը չէ մյուս օրը</relative>
1864                 <relativeTime type="future">
1865                     <relativeTimePattern count="one">{0} օրից</relativeTimePattern>
1866                     <relativeTimePattern count="other">{0} օրից</relativeTimePattern>
1867                 </relativeTime>
1868                 <relativeTime type="past">
1869                     <relativeTimePattern count="one">{0} օր առաջ</relativeTimePattern>
1870                     <relativeTimePattern count="other">{0} օր առաջ</relativeTimePattern>
1871                 </relativeTime>
1872             </field>
1873             <field type="dayOfYear">
1874                 <displayName>տարվա օր</displayName>
1875             </field>
1876             <field type="dayOfYear-short">
1877                 <displayName>տարվա օր</displayName>
1878             </field>
1879             <field type="dayOfYear-narrow">
1880                 <displayName>տարվա օր</displayName>
1881             </field>
1882             <field type="weekday">
1883                 <displayName>շաբաթվա օր</displayName>
1884             </field>
1885             <field type="weekday-short">
1886                 <displayName>շաբաթվա օր</displayName>
1887             </field>
1888             <field type="weekday-narrow">
1889                 <displayName>շաբաթվա օր</displayName>
1890             </field>
1891             <field type="weekdayOfMonth">
1892                 <displayName>ամսվա օր</displayName>
1893             </field>
1894             <field type="weekdayOfMonth-short">
1895                 <displayName>ամսվա օր</displayName>
1896             </field>
1897             <field type="weekdayOfMonth-narrow">
1898                 <displayName>ամս օր</displayName>
1899             </field>
1900             <field type="sun">
1901                 <relative type="-1">նախորդ կիրակի</relative>
1902                 <relative type="0">այս կիրակի</relative>
1903                 <relative type="1">հաջորդ կիրակի</relative>
1904                 <relativeTime type="future">
1905                     <relativeTimePattern count="one">{0} կիրակի հետո</relativeTimePattern>
1906                     <relativeTimePattern count="other">{0} կիրակի հետո</relativeTimePattern>
1907                 </relativeTime>
1908                 <relativeTime type="past">
1909                     <relativeTimePattern count="one">{0} կիրակի առաջ</relativeTimePattern>
1910                     <relativeTimePattern count="other">{0} կիրակի առաջ</relativeTimePattern>
1911                 </relativeTime>
1912             </field>
1913             <field type="sun-short">
1914                 <relative type="-1">նխրդ կիր</relative>
1915                 <relative type="0">այս կիր</relative>
1916                 <relative type="1">հջրդ կիր</relative>
1917                 <relativeTime type="future">
1918                     <relativeTimePattern count="one">{0} կիր հետո</relativeTimePattern>
1919                     <relativeTimePattern count="other">{0} կիր հետո</relativeTimePattern>
1920                 </relativeTime>
1921                 <relativeTime type="past">
1922                     <relativeTimePattern count="one">{0} կիր առաջ</relativeTimePattern>
1923                     <relativeTimePattern count="other">{0} կիր առաջ</relativeTimePattern>
1924                 </relativeTime>
1925             </field>
1926             <field type="sun-narrow">
1927                 <relative type="-1">նխրդ կիր</relative>
1928                 <relative type="0">այս կիր</relative>
1929                 <relative type="1">հջրդ կիր</relative>
1930                 <relativeTime type="future">
1931                     <relativeTimePattern count="one">{0} կիր հետո</relativeTimePattern>
1932                     <relativeTimePattern count="other">{0} կիր հետո</relativeTimePattern>
1933                 </relativeTime>
1934                 <relativeTime type="past">
1935                     <relativeTimePattern count="one">{0} կիր առաջ</relativeTimePattern>
1936                     <relativeTimePattern count="other">{0} կիր առաջ</relativeTimePattern>
1937                 </relativeTime>
1938             </field>
1939             <field type="mon">
1940                 <relative type="-1">նախորդ երկուշաբթի</relative>
1941                 <relative type="0">այս երկուշաբթի</relative>
1942                 <relative type="1">հաջորդ երկուշաբթի</relative>
1943                 <relativeTime type="future">
1944                     <relativeTimePattern count="one">{0} երկուշաբթի հետո</relativeTimePattern>
1945                     <relativeTimePattern count="other">{0} երկուշաբթի հետո</relativeTimePattern>
1946                 </relativeTime>
1947                 <relativeTime type="past">
1948                     <relativeTimePattern count="one">{0} երկուշաբթի առաջ</relativeTimePattern>
1949                     <relativeTimePattern count="other">{0} երկուշաբթի առաջ</relativeTimePattern>
1950                 </relativeTime>
1951             </field>
1952             <field type="mon-short">
1953                 <relative type="-1">նխրդ երկ</relative>
1954                 <relative type="0">այս երկ</relative>
1955                 <relative type="1">հջրդ երկ</relative>
1956                 <relativeTime type="future">
1957                     <relativeTimePattern count="one">{0} երկ հետո</relativeTimePattern>
1958                     <relativeTimePattern count="other">{0} երկ հետո</relativeTimePattern>
1959                 </relativeTime>
1960                 <relativeTime type="past">
1961                     <relativeTimePattern count="one">{0} երկ առաջ</relativeTimePattern>
1962                     <relativeTimePattern count="other">{0} երկ առաջ</relativeTimePattern>
1963                 </relativeTime>
1964             </field>
1965             <field type="mon-narrow">
1966                 <relative type="-1">նխրդ երկ</relative>
1967                 <relative type="0">այս երկ</relative>
1968                 <relative type="1">հջրդ երկ</relative>
1969                 <relativeTime type="future">
1970                     <relativeTimePattern count="one">{0} երկ հետո</relativeTimePattern>
1971                     <relativeTimePattern count="other">{0} երկ հետո</relativeTimePattern>
1972                 </relativeTime>
1973                 <relativeTime type="past">
1974                     <relativeTimePattern count="one">{0} երկ առաջ</relativeTimePattern>
1975                     <relativeTimePattern count="other">{0} երկ առաջ</relativeTimePattern>
1976                 </relativeTime>
1977             </field>
1978             <field type="tue">
1979                 <relative type="-1">նախորդ երեքշաբթի</relative>
1980                 <relative type="0">այս երեքշաբթի</relative>
1981                 <relative type="1">հաջորդ երեքշաբթի</relative>
1982                 <relativeTime type="future">
1983                     <relativeTimePattern count="one">{0} երեքշաբթի հետո</relativeTimePattern>
1984                     <relativeTimePattern count="other">{0} երեքշաբթի հետո</relativeTimePattern>
1985                 </relativeTime>
1986                 <relativeTime type="past">
1987                     <relativeTimePattern count="one">{0} երեքշաբթի առաջ</relativeTimePattern>
1988                     <relativeTimePattern count="other">{0} երեքշաբթի առաջ</relativeTimePattern>
1989                 </relativeTime>
1990             </field>
1991             <field type="tue-short">
1992                 <relative type="-1">նխրդ երք</relative>
1993                 <relative type="0">այս երք</relative>
1994                 <relative type="1">հջրդ երք</relative>
1995                 <relativeTime type="future">
1996                     <relativeTimePattern count="one">{0} երք հետո</relativeTimePattern>
1997                     <relativeTimePattern count="other">{0} երք հետո</relativeTimePattern>
1998                 </relativeTime>
1999                 <relativeTime type="past">
2000                     <relativeTimePattern count="one">{0} երք առաջ</relativeTimePattern>
2001                     <relativeTimePattern count="other">{0} երք առաջ</relativeTimePattern>
2002                 </relativeTime>
2003             </field>
2004             <field type="tue-narrow">
2005                 <relative type="-1">նխրդ երք</relative>
2006                 <relative type="0">այս երք</relative>
2007                 <relative type="1">հջրդ երք</relative>
2008                 <relativeTime type="future">
2009                     <relativeTimePattern count="one">{0} երք հետո</relativeTimePattern>
2010                     <relativeTimePattern count="other">{0} երք հետո</relativeTimePattern>
2011                 </relativeTime>
2012                 <relativeTime type="past">
2013                     <relativeTimePattern count="one">{0} երք առաջ</relativeTimePattern>
2014                     <relativeTimePattern count="other">{0} երք առաջ</relativeTimePattern>
2015                 </relativeTime>
2016             </field>
2017             <field type="wed">
2018                 <relative type="-1">նախորդ չորեքշաբթի</relative>
2019                 <relative type="0">այս չորեքշաբթի</relative>
2020                 <relative type="1">հաջորդ չորեքշաբթի</relative>
2021                 <relativeTime type="future">
2022                     <relativeTimePattern count="one">{0} չորեքշաբթի հետո</relativeTimePattern>
2023                     <relativeTimePattern count="other">{0} չորեքշաբթի հետո</relativeTimePattern>
2024                 </relativeTime>
2025                 <relativeTime type="past">
2026                     <relativeTimePattern count="one">{0} չորեքշաբթի առաջ</relativeTimePattern>
2027                     <relativeTimePattern count="other">{0} չորեքշաբթի առաջ</relativeTimePattern>
2028                 </relativeTime>
2029             </field>
2030             <field type="wed-short">
2031                 <relative type="-1">նխրդ չրք</relative>
2032                 <relative type="0">այս չրք</relative>
2033                 <relative type="1">հջրդ չրք</relative>
2034                 <relativeTime type="future">
2035                     <relativeTimePattern count="one">{0} չրք հետո</relativeTimePattern>
2036                     <relativeTimePattern count="other">{0} չրք հետո</relativeTimePattern>
2037                 </relativeTime>
2038                 <relativeTime type="past">
2039                     <relativeTimePattern count="one">{0} չրք առաջ</relativeTimePattern>
2040                     <relativeTimePattern count="other">{0} չրք առաջ</relativeTimePattern>
2041                 </relativeTime>
2042             </field>
2043             <field type="wed-narrow">
2044                 <relative type="-1">նխրդ չրք</relative>
2045                 <relative type="0">այս չրք</relative>
2046                 <relative type="1">հջրդ չրք</relative>
2047                 <relativeTime type="future">
2048                     <relativeTimePattern count="one">{0} չրք հետո</relativeTimePattern>
2049                     <relativeTimePattern count="other">{0} չրք հետո</relativeTimePattern>
2050                 </relativeTime>
2051                 <relativeTime type="past">
2052                     <relativeTimePattern count="one">{0} չրք առաջ</relativeTimePattern>
2053                     <relativeTimePattern count="other">{0} չրք առաջ</relativeTimePattern>
2054                 </relativeTime>
2055             </field>
2056             <field type="thu">
2057                 <relative type="-1">նախորդ հինգշաբթի</relative>
2058                 <relative type="0">այս հինգշաբթի</relative>
2059                 <relative type="1">հաջորդ հինգշաբթի</relative>
2060                 <relativeTime type="future">
2061                     <relativeTimePattern count="one">{0} հինգշաբթի հետո</relativeTimePattern>
2062                     <relativeTimePattern count="other">{0} հինգշաբթի հետո</relativeTimePattern>
2063                 </relativeTime>
2064                 <relativeTime type="past">
2065                     <relativeTimePattern count="one">{0} հինգշաբթի առաջ</relativeTimePattern>
2066                     <relativeTimePattern count="other">{0} հինգշաբթի առաջ</relativeTimePattern>
2067                 </relativeTime>
2068             </field>
2069             <field type="thu-short">
2070                 <relative type="-1">նխրդ հնգ</relative>
2071                 <relative type="0">այս հնգ</relative>
2072                 <relative type="1">հջրդ հնգ</relative>
2073                 <relativeTime type="future">
2074                     <relativeTimePattern count="one">{0} հնգ հետո</relativeTimePattern>
2075                     <relativeTimePattern count="other">{0} հնգ հետո</relativeTimePattern>
2076                 </relativeTime>
2077                 <relativeTime type="past">
2078                     <relativeTimePattern count="one">{0} հնգ առաջ</relativeTimePattern>
2079                     <relativeTimePattern count="other">{0} հնգ առաջ</relativeTimePattern>
2080                 </relativeTime>
2081             </field>
2082             <field type="thu-narrow">
2083                 <relative type="-1">նխրդ հնգ</relative>
2084                 <relative type="0">այս հնգ</relative>
2085                 <relative type="1">հջրդ հնգ</relative>
2086                 <relativeTime type="future">
2087                     <relativeTimePattern count="one">{0} հնգ հետո</relativeTimePattern>
2088                     <relativeTimePattern count="other">{0} հնգ հետո</relativeTimePattern>
2089                 </relativeTime>
2090                 <relativeTime type="past">
2091                     <relativeTimePattern count="one">{0} հնգ առաջ</relativeTimePattern>
2092                     <relativeTimePattern count="other">{0} հնգ առաջ</relativeTimePattern>
2093                 </relativeTime>
2094             </field>
2095             <field type="fri">
2096                 <relative type="-1">նախորդ ուրբաթ</relative>
2097                 <relative type="0">այս ուրբաթ</relative>
2098                 <relative type="1">հաջորդ ուրբաթ</relative>
2099                 <relativeTime type="future">
2100                     <relativeTimePattern count="one">{0} ուրբաթ հետո</relativeTimePattern>
2101                     <relativeTimePattern count="other">{0} ուրբաթ հետո</relativeTimePattern>
2102                 </relativeTime>
2103                 <relativeTime type="past">
2104                     <relativeTimePattern count="one">{0} ուրբաթ առաջ</relativeTimePattern>
2105                     <relativeTimePattern count="other">{0} ուրբաթ առաջ</relativeTimePattern>
2106                 </relativeTime>
2107             </field>
2108             <field type="fri-short">
2109                 <relative type="-1">նխրդ ուրբ</relative>
2110                 <relative type="0">այս ուրբ</relative>
2111                 <relative type="1">հջրդ ուրբ</relative>
2112                 <relativeTime type="future">
2113                     <relativeTimePattern count="one">{0} ուրբ հետո</relativeTimePattern>
2114                     <relativeTimePattern count="other">{0} ուրբ հետո</relativeTimePattern>
2115                 </relativeTime>
2116                 <relativeTime type="past">
2117                     <relativeTimePattern count="one">{0} ուրբ առաջ</relativeTimePattern>
2118                     <relativeTimePattern count="other">{0} ուրբ առաջ</relativeTimePattern>
2119                 </relativeTime>
2120             </field>
2121             <field type="fri-narrow">
2122                 <relative type="-1">նխրդ ուրբ</relative>
2123                 <relative type="0">այս ուրբ</relative>
2124                 <relative type="1">հջրդ ուրբ</relative>
2125                 <relativeTime type="future">
2126                     <relativeTimePattern count="one">{0} ուրբ հետո</relativeTimePattern>
2127                     <relativeTimePattern count="other">{0} ուրբ հետո</relativeTimePattern>
2128                 </relativeTime>
2129                 <relativeTime type="past">
2130                     <relativeTimePattern count="one">{0} ուրբ առաջ</relativeTimePattern>
2131                     <relativeTimePattern count="other">{0} ուրբ առաջ</relativeTimePattern>
2132                 </relativeTime>
2133             </field>
2134             <field type="sat">
2135                 <relative type="-1">նախորդ շաբաթ օրը</relative>
2136                 <relative type="0">այս շաբաթ օրը</relative>
2137                 <relative type="1">հաջորդ շաբաթ օրը</relative>
2138                 <relativeTime type="future">
2139                     <relativeTimePattern count="one">{0} շաբաթ օր հետո</relativeTimePattern>
2140                     <relativeTimePattern count="other">{0} շաբաթ օր հետո</relativeTimePattern>
2141                 </relativeTime>
2142                 <relativeTime type="past">
2143                     <relativeTimePattern count="one">{0} շաբաթ օր առաջ</relativeTimePattern>
2144                     <relativeTimePattern count="other">{0} շաբաթ օր առաջ</relativeTimePattern>
2145                 </relativeTime>
2146             </field>
2147             <field type="sat-short">
2148                 <relative type="-1">նխրդ շբթ</relative>
2149                 <relative type="0">այս շբթ</relative>
2150                 <relative type="1">հջրդ շբթ</relative>
2151                 <relativeTime type="future">
2152                     <relativeTimePattern count="one">{0} շբթ հետո</relativeTimePattern>
2153                     <relativeTimePattern count="other">{0} շբթ հետո</relativeTimePattern>
2154                 </relativeTime>
2155                 <relativeTime type="past">
2156                     <relativeTimePattern count="one">{0} շբթ առաջ</relativeTimePattern>
2157                     <relativeTimePattern count="other">{0} շբթ առաջ</relativeTimePattern>
2158                 </relativeTime>
2159             </field>
2160             <field type="sat-narrow">
2161                 <relative type="-1">նխրդ շբթ</relative>
2162                 <relative type="0">այս շբթ</relative>
2163                 <relative type="1">հջրդ շբթ</relative>
2164                 <relativeTime type="future">
2165                     <relativeTimePattern count="one">{0} շբթ հետո</relativeTimePattern>
2166                     <relativeTimePattern count="other">{0} շբթ հետո</relativeTimePattern>
2167                 </relativeTime>
2168                 <relativeTime type="past">
2169                     <relativeTimePattern count="one">{0} շբթ առաջ</relativeTimePattern>
2170                     <relativeTimePattern count="other">{0} շբթ առաջ</relativeTimePattern>
2171                 </relativeTime>
2172             </field>
2173             <field type="dayperiod-short">
2174                 <displayName>ԿԱ/ԿՀ</displayName>
2175             </field>
2176             <field type="dayperiod">
2177                 <displayName>ԿԱ/ԿՀ</displayName>
2178             </field>
2179             <field type="dayperiod-narrow">
2180                 <displayName>ԿԱ/ԿՀ</displayName>
2181             </field>
2182             <field type="hour">
2183                 <displayName>ժամ</displayName>
2184                 <relative type="0">այս ժամին</relative>
2185                 <relativeTime type="future">
2186                     <relativeTimePattern count="one">{0} ժամից</relativeTimePattern>
2187                     <relativeTimePattern count="other">{0} ժամից</relativeTimePattern>
2188                 </relativeTime>
2189                 <relativeTime type="past">
2190                     <relativeTimePattern count="one">{0} ժամ առաջ</relativeTimePattern>
2191                     <relativeTimePattern count="other">{0} ժամ առաջ</relativeTimePattern>
2192                 </relativeTime>
2193             </field>
2194             <field type="hour-short">
2195                 <displayName>ժ</displayName>
2196                 <relativeTime type="future">
2197                     <relativeTimePattern count="one">{0} ժ-ից</relativeTimePattern>
2198                     <relativeTimePattern count="other">{0} ժ-ից</relativeTimePattern>
2199                 </relativeTime>
2200                 <relativeTime type="past">
2201                     <relativeTimePattern count="one">{0} ժ առաջ</relativeTimePattern>
2202                     <relativeTimePattern count="other">{0} ժ առաջ</relativeTimePattern>
2203                 </relativeTime>
2204             </field>
2205             <field type="hour-narrow">
2206                 <displayName>ժ</displayName>
2207                 <relativeTime type="future">
2208                     <relativeTimePattern count="one">{0} ժ-ից</relativeTimePattern>
2209                     <relativeTimePattern count="other">{0} ժ-ից</relativeTimePattern>
2210                 </relativeTime>
2211                 <relativeTime type="past">
2212                     <relativeTimePattern count="one">{0} ժ առաջ</relativeTimePattern>
2213                     <relativeTimePattern count="other">{0} ժ առաջ</relativeTimePattern>
2214                 </relativeTime>
2215             </field>
2216             <field type="minute">
2217                 <displayName>րոպե</displayName>
2218                 <relative type="0">այս րոպեին</relative>
2219                 <relativeTime type="future">
2220                     <relativeTimePattern count="one">{0} րոպեից</relativeTimePattern>
2221                     <relativeTimePattern count="other">{0} րոպեից</relativeTimePattern>
2222                 </relativeTime>
2223                 <relativeTime type="past">
2224                     <relativeTimePattern count="one">{0} րոպե առաջ</relativeTimePattern>
2225                     <relativeTimePattern count="other">{0} րոպե առաջ</relativeTimePattern>
2226                 </relativeTime>
2227             </field>
2228             <field type="minute-short">
2229                 <displayName>ր</displayName>
2230                 <relativeTime type="future">
2231                     <relativeTimePattern count="one">{0} ր-ից</relativeTimePattern>
2232                     <relativeTimePattern count="other">{0} ր-ից</relativeTimePattern>
2233                 </relativeTime>
2234                 <relativeTime type="past">
2235                     <relativeTimePattern count="one">{0} ր առաջ</relativeTimePattern>
2236                     <relativeTimePattern count="other">{0} ր առաջ</relativeTimePattern>
2237                 </relativeTime>
2238             </field>
2239             <field type="minute-narrow">
2240                 <displayName>ր</displayName>
2241                 <relativeTime type="future">
2242                     <relativeTimePattern count="one">{0} ր-ից</relativeTimePattern>
2243                     <relativeTimePattern count="other">{0} ր-ից</relativeTimePattern>
2244                 </relativeTime>
2245                 <relativeTime type="past">
2246                     <relativeTimePattern count="one">{0} ր առաջ</relativeTimePattern>
2247                     <relativeTimePattern count="other">{0} ր առաջ</relativeTimePattern>
2248                 </relativeTime>
2249             </field>
2250             <field type="second">
2251                 <displayName>վայրկյան</displayName>
2252                 <relative type="0">հիմա</relative>
2253                 <relativeTime type="future">
2254                     <relativeTimePattern count="one">{0} վայրկյանից</relativeTimePattern>
2255                     <relativeTimePattern count="other">{0} վայրկյանից</relativeTimePattern>
2256                 </relativeTime>
2257                 <relativeTime type="past">
2258                     <relativeTimePattern count="one">{0} վայրկյան առաջ</relativeTimePattern>
2259                     <relativeTimePattern count="other">{0} վայրկյան առաջ</relativeTimePattern>
2260                 </relativeTime>
2261             </field>
2262             <field type="second-short">
2263                 <displayName>վ</displayName>
2264                 <relativeTime type="future">
2265                     <relativeTimePattern count="one">{0} վրկ-ից</relativeTimePattern>
2266                     <relativeTimePattern count="other">{0} վրկ-ից</relativeTimePattern>
2267                 </relativeTime>
2268                 <relativeTime type="past">
2269                     <relativeTimePattern count="one">{0} վրկ առաջ</relativeTimePattern>
2270                     <relativeTimePattern count="other">{0} վրկ առաջ</relativeTimePattern>
2271                 </relativeTime>
2272             </field>
2273             <field type="second-narrow">
2274                 <displayName>վ</displayName>
2275                 <relativeTime type="future">
2276                     <relativeTimePattern count="one">{0} վ-ից</relativeTimePattern>
2277                     <relativeTimePattern count="other">{0} վ-ից</relativeTimePattern>
2278                 </relativeTime>
2279                 <relativeTime type="past">
2280                     <relativeTimePattern count="one">{0} վ առաջ</relativeTimePattern>
2281                     <relativeTimePattern count="other">{0} վ առաջ</relativeTimePattern>
2282                 </relativeTime>
2283             </field>
2284             <field type="zone">
2285                 <displayName>ժամային գոտի</displayName>
2286             </field>
2287             <field type="zone-short">
2288                 <displayName>ժամային գոտի</displayName>
2289             </field>
2290             <field type="zone-narrow">
2291                 <displayName>ժամային գոտի</displayName>
2292             </field>
2293         </fields>
2294         <timeZoneNames>
2295             <hourFormat>+HH:mm;-HH:mm</hourFormat>
2296             <gmtFormat>GMT{0}</gmtFormat>
2297             <gmtZeroFormat>GMT</gmtZeroFormat>
2298             <regionFormat>{0}</regionFormat>
2299             <regionFormat type="daylight">{0} (+1)</regionFormat>
2300             <regionFormat type="standard">{0} (+0)</regionFormat>
2301             <fallbackFormat>{1} ({0})</fallbackFormat>
2302             <zone type="America/Santa_Isabel">
2303                 <exemplarCity>Սանտա Իզաբել</exemplarCity>
2304             </zone>
2305             <zone type="Pacific/Honolulu">
2306                 <exemplarCity>Հոնոլուլու</exemplarCity>
2307             </zone>
2308             <zone type="Etc/UTC">
2309                 <long>
2310                     <standard>Համաշխարհային կոորդինացված ժամանակ</standard>
2311                 </long>
2312             </zone>
2313             <zone type="Etc/Unknown">
2314                 <exemplarCity>Անհայտ քաղաք</exemplarCity>
2315             </zone>
2316             <zone type="Europe/Andorra">
2317                 <exemplarCity>Անդորրա</exemplarCity>
2318             </zone>
2319             <zone type="Asia/Dubai">
2320                 <exemplarCity>Դուբայ</exemplarCity>
2321             </zone>
2322             <zone type="Asia/Kabul">
2323                 <exemplarCity>Քաբուլ</exemplarCity>
2324             </zone>
2325             <zone type="America/Antigua">
2326                 <exemplarCity>Անտիգուա</exemplarCity>
2327             </zone>
2328             <zone type="America/Anguilla">
2329                 <exemplarCity>Անգուիլա</exemplarCity>
2330             </zone>
2331             <zone type="Europe/Tirane">
2332                 <exemplarCity>Տիրանա</exemplarCity>
2333             </zone>
2334             <zone type="Asia/Yerevan">
2335                 <exemplarCity>Երևան</exemplarCity>
2336             </zone>
2337             <zone type="Africa/Luanda">
2338                 <exemplarCity>Լուանդա</exemplarCity>
2339             </zone>
2340             <zone type="Antarctica/Rothera">
2341                 <exemplarCity>Ռոտերա</exemplarCity>
2342             </zone>
2343             <zone type="Antarctica/Palmer">
2344                 <exemplarCity>Պալմեր</exemplarCity>
2345             </zone>
2346             <zone type="Antarctica/Troll">
2347                 <exemplarCity>Տրոլլ</exemplarCity>
2348             </zone>
2349             <zone type="Antarctica/Syowa">
2350                 <exemplarCity>Սյովա</exemplarCity>
2351             </zone>
2352             <zone type="Antarctica/Mawson">
2353                 <exemplarCity>Մոուսոն</exemplarCity>
2354             </zone>
2355             <zone type="Antarctica/Davis">
2356                 <exemplarCity>Դեյվիս</exemplarCity>
2357             </zone>
2358             <zone type="Antarctica/Vostok">
2359                 <exemplarCity>Վոստոկ</exemplarCity>
2360             </zone>
2361             <zone type="Antarctica/Casey">
2362                 <exemplarCity>Քեյսի</exemplarCity>
2363             </zone>
2364             <zone type="Antarctica/DumontDUrville">
2365                 <exemplarCity>Դյումոն դ’Յուրվիլ</exemplarCity>
2366             </zone>
2367             <zone type="Antarctica/McMurdo">
2368                 <exemplarCity>Մակ-Մերդո</exemplarCity>
2369             </zone>
2370             <zone type="America/Argentina/Rio_Gallegos">
2371                 <exemplarCity>Ռիո Գալյեգոս</exemplarCity>
2372             </zone>
2373             <zone type="America/Mendoza">
2374                 <exemplarCity>Մենդոսա</exemplarCity>
2375             </zone>
2376             <zone type="America/Argentina/San_Juan">
2377                 <exemplarCity>Սան Խուան</exemplarCity>
2378             </zone>
2379             <zone type="America/Argentina/Ushuaia">
2380                 <exemplarCity>Ուշուայա</exemplarCity>
2381             </zone>
2382             <zone type="America/Argentina/La_Rioja">
2383                 <exemplarCity>Լա Ռիոխա</exemplarCity>
2384             </zone>
2385             <zone type="America/Argentina/San_Luis">
2386                 <exemplarCity>Սան Լուիս</exemplarCity>
2387             </zone>
2388             <zone type="America/Catamarca">
2389                 <exemplarCity>Կատամարկա</exemplarCity>
2390             </zone>
2391             <zone type="America/Argentina/Salta">
2392                 <exemplarCity>Սալտա</exemplarCity>
2393             </zone>
2394             <zone type="America/Jujuy">
2395                 <exemplarCity>Ժուժույ</exemplarCity>
2396             </zone>
2397             <zone type="America/Argentina/Tucuman">
2398                 <exemplarCity>Տուկուման</exemplarCity>
2399             </zone>
2400             <zone type="America/Cordoba">
2401                 <exemplarCity>Կորդովա</exemplarCity>
2402             </zone>
2403             <zone type="America/Buenos_Aires">
2404                 <exemplarCity>Բուենոս Այրես</exemplarCity>
2405             </zone>
2406             <zone type="Pacific/Pago_Pago">
2407                 <exemplarCity>Պագո Պագո</exemplarCity>
2408             </zone>
2409             <zone type="Europe/Vienna">
2410                 <exemplarCity>Վիեննա</exemplarCity>
2411             </zone>
2412             <zone type="Australia/Perth">
2413                 <exemplarCity>Պերթ</exemplarCity>
2414             </zone>
2415             <zone type="Australia/Eucla">
2416                 <exemplarCity>Յուկլա</exemplarCity>
2417             </zone>
2418             <zone type="Australia/Darwin">
2419                 <exemplarCity>Դարվին</exemplarCity>
2420             </zone>
2421             <zone type="Australia/Adelaide">
2422                 <exemplarCity>Ադելաիդա</exemplarCity>
2423             </zone>
2424             <zone type="Australia/Broken_Hill">
2425                 <exemplarCity>Բրոքեն Հիլ</exemplarCity>
2426             </zone>
2427             <zone type="Australia/Currie">
2428                 <exemplarCity>Քերի</exemplarCity>
2429             </zone>
2430             <zone type="Australia/Melbourne">
2431                 <exemplarCity>Մելբուրն</exemplarCity>
2432             </zone>
2433             <zone type="Australia/Hobart">
2434                 <exemplarCity>Հոբարտ</exemplarCity>
2435             </zone>
2436             <zone type="Australia/Lindeman">
2437                 <exemplarCity>Լինդեման</exemplarCity>
2438             </zone>
2439             <zone type="Australia/Sydney">
2440                 <exemplarCity>Սիդնեյ</exemplarCity>
2441             </zone>
2442             <zone type="Australia/Brisbane">
2443                 <exemplarCity>Բրիսբեն</exemplarCity>
2444             </zone>
2445             <zone type="Antarctica/Macquarie">
2446                 <exemplarCity>Մակկուորի կղզի</exemplarCity>
2447             </zone>
2448             <zone type="Australia/Lord_Howe">
2449                 <exemplarCity>Լորդ Հաու կղզի</exemplarCity>
2450             </zone>
2451             <zone type="America/Aruba">
2452                 <exemplarCity>Արուբա</exemplarCity>
2453             </zone>
2454             <zone type="Europe/Mariehamn">
2455                 <exemplarCity>Մարիեհամն</exemplarCity>
2456             </zone>
2457             <zone type="Asia/Baku">
2458                 <exemplarCity>Բաքու</exemplarCity>
2459             </zone>
2460             <zone type="Europe/Sarajevo">
2461                 <exemplarCity>Սարաևո</exemplarCity>
2462             </zone>
2463             <zone type="America/Barbados">
2464                 <exemplarCity>Բարբադոս</exemplarCity>
2465             </zone>
2466             <zone type="Asia/Dhaka">
2467                 <exemplarCity>Դաքքա</exemplarCity>
2468             </zone>
2469             <zone type="Europe/Brussels">
2470                 <exemplarCity>Բրյուսել</exemplarCity>
2471             </zone>
2472             <zone type="Africa/Ouagadougou">
2473                 <exemplarCity>Ուագադուգու</exemplarCity>
2474             </zone>
2475             <zone type="Europe/Sofia">
2476                 <exemplarCity>Սոֆիա</exemplarCity>
2477             </zone>
2478             <zone type="Asia/Bahrain">
2479                 <exemplarCity>Բահրեյն</exemplarCity>
2480             </zone>
2481             <zone type="Africa/Bujumbura">
2482                 <exemplarCity>Բուժումբուրա</exemplarCity>
2483             </zone>
2484             <zone type="Africa/Porto-Novo">
2485                 <exemplarCity>Պորտո Նովո</exemplarCity>
2486             </zone>
2487             <zone type="America/St_Barthelemy">
2488                 <exemplarCity>Սեն Բարտելմի</exemplarCity>
2489             </zone>
2490             <zone type="Atlantic/Bermuda">
2491                 <exemplarCity>Բերմուդներ</exemplarCity>
2492             </zone>
2493             <zone type="Asia/Brunei">
2494                 <exemplarCity>Բրունեյ</exemplarCity>
2495             </zone>
2496             <zone type="America/La_Paz">
2497                 <exemplarCity>Լա Պաս</exemplarCity>
2498             </zone>
2499             <zone type="America/Kralendijk">
2500                 <exemplarCity>Կրալենդեյկ</exemplarCity>
2501             </zone>
2502             <zone type="America/Eirunepe">
2503                 <exemplarCity>Էյրունեպե</exemplarCity>
2504             </zone>
2505             <zone type="America/Rio_Branco">
2506                 <exemplarCity>Ռիու Բրանկու</exemplarCity>
2507             </zone>
2508             <zone type="America/Porto_Velho">
2509                 <exemplarCity>Պորտու Վելյու</exemplarCity>
2510             </zone>
2511             <zone type="America/Boa_Vista">
2512                 <exemplarCity>Բոա Վիստա</exemplarCity>
2513             </zone>
2514             <zone type="America/Manaus">
2515                 <exemplarCity>Մանաուս</exemplarCity>
2516             </zone>
2517             <zone type="America/Cuiaba">
2518                 <exemplarCity>Կույաբա</exemplarCity>
2519             </zone>
2520             <zone type="America/Santarem">
2521                 <exemplarCity>Սանտարեմ</exemplarCity>
2522             </zone>
2523             <zone type="America/Campo_Grande">
2524                 <exemplarCity>Կամպու Գրանդի</exemplarCity>
2525             </zone>
2526             <zone type="America/Belem">
2527                 <exemplarCity>Բելեմ</exemplarCity>
2528             </zone>
2529             <zone type="America/Araguaina">
2530                 <exemplarCity>Արագուաինա</exemplarCity>
2531             </zone>
2532             <zone type="America/Sao_Paulo">
2533                 <exemplarCity>Սան Պաուլու</exemplarCity>
2534             </zone>
2535             <zone type="America/Bahia">
2536                 <exemplarCity>Բաիյա</exemplarCity>
2537             </zone>
2538             <zone type="America/Fortaleza">
2539                 <exemplarCity>Ֆորտալեզա</exemplarCity>
2540             </zone>
2541             <zone type="America/Maceio">
2542                 <exemplarCity>Մասեյո</exemplarCity>
2543             </zone>
2544             <zone type="America/Recife">
2545                 <exemplarCity>Ռեսիֆի</exemplarCity>
2546             </zone>
2547             <zone type="America/Noronha">
2548                 <exemplarCity>Նորոնյա</exemplarCity>
2549             </zone>
2550             <zone type="America/Nassau">
2551                 <exemplarCity>Նասաու</exemplarCity>
2552             </zone>
2553             <zone type="Asia/Thimphu">
2554                 <exemplarCity>Տհիմպհու</exemplarCity>
2555             </zone>
2556             <zone type="Africa/Gaborone">
2557                 <exemplarCity>Գաբորոնե</exemplarCity>
2558             </zone>
2559             <zone type="Europe/Minsk">
2560                 <exemplarCity>Մինսկ</exemplarCity>
2561             </zone>
2562             <zone type="America/Belize">
2563                 <exemplarCity>Բելիզ</exemplarCity>
2564             </zone>
2565             <zone type="America/Dawson">
2566                 <exemplarCity>Դոուսոն</exemplarCity>
2567             </zone>
2568             <zone type="America/Whitehorse">
2569                 <exemplarCity>Ուայթհորս</exemplarCity>
2570             </zone>
2571             <zone type="America/Inuvik">
2572                 <exemplarCity>Ինուվիկ</exemplarCity>
2573             </zone>
2574             <zone type="America/Vancouver">
2575                 <exemplarCity>Վանկուվեր</exemplarCity>
2576             </zone>
2577             <zone type="America/Fort_Nelson">
2578                 <exemplarCity>Ֆորտ Նելսոն</exemplarCity>
2579             </zone>
2580             <zone type="America/Dawson_Creek">
2581                 <exemplarCity>Դոուսոն Քրիք</exemplarCity>
2582             </zone>
2583             <zone type="America/Creston">
2584                 <exemplarCity>Քրեսթոն</exemplarCity>
2585             </zone>
2586             <zone type="America/Yellowknife">
2587                 <exemplarCity>Յելոունայֆ</exemplarCity>
2588             </zone>
2589             <zone type="America/Edmonton">
2590                 <exemplarCity>Էդմոնտոն</exemplarCity>
2591             </zone>
2592             <zone type="America/Swift_Current">
2593                 <exemplarCity>Սվիֆթ Քարենթ</exemplarCity>
2594             </zone>
2595             <zone type="America/Cambridge_Bay">
2596                 <exemplarCity>Քեմբրիջ Բեյ</exemplarCity>
2597             </zone>
2598             <zone type="America/Regina">
2599                 <exemplarCity>Ռեջայնա</exemplarCity>
2600             </zone>
2601             <zone type="America/Winnipeg">
2602                 <exemplarCity>Վինիպեգ</exemplarCity>
2603             </zone>
2604             <zone type="America/Resolute">
2605                 <exemplarCity>Ռեզոլյուտ</exemplarCity>
2606             </zone>
2607             <zone type="America/Rainy_River">
2608                 <exemplarCity>Ռեյնի Ռիվեր</exemplarCity>
2609             </zone>
2610             <zone type="America/Rankin_Inlet">
2611                 <exemplarCity>Ռանկին Ինլեթ</exemplarCity>
2612             </zone>
2613             <zone type="America/Coral_Harbour">
2614                 <exemplarCity>Ատիկոկան</exemplarCity>
2615             </zone>
2616             <zone type="America/Thunder_Bay">
2617                 <exemplarCity>Թանդեր Բեյ</exemplarCity>
2618             </zone>
2619             <zone type="America/Nipigon">
2620                 <exemplarCity>Նիպիգոն</exemplarCity>
2621             </zone>
2622             <zone type="America/Toronto">
2623                 <exemplarCity>Տորոնտո</exemplarCity>
2624             </zone>
2625             <zone type="America/Iqaluit">
2626                 <exemplarCity>Իկալուիտ</exemplarCity>
2627             </zone>
2628             <zone type="America/Pangnirtung">
2629                 <exemplarCity>Պանգնիրտանգ</exemplarCity>
2630             </zone>
2631             <zone type="America/Moncton">
2632                 <exemplarCity>Մոնկտոն</exemplarCity>
2633             </zone>
2634             <zone type="America/Halifax">
2635                 <exemplarCity>Հալիֆաքս</exemplarCity>
2636             </zone>
2637             <zone type="America/Goose_Bay">
2638                 <exemplarCity>Գուս Բեյ</exemplarCity>
2639             </zone>
2640             <zone type="America/Glace_Bay">
2641                 <exemplarCity>Գլեյս Բեյ</exemplarCity>
2642             </zone>
2643             <zone type="America/Blanc-Sablon">
2644                 <exemplarCity>Բլանկ-Սաբլոն</exemplarCity>
2645             </zone>
2646             <zone type="America/St_Johns">
2647                 <exemplarCity>Սենթ Ջոնս</exemplarCity>
2648             </zone>
2649             <zone type="Indian/Cocos">
2650                 <exemplarCity>Կոկոսյան կղզիներ</exemplarCity>
2651             </zone>
2652             <zone type="Africa/Kinshasa">
2653                 <exemplarCity>Կինշասա</exemplarCity>
2654             </zone>
2655             <zone type="Africa/Lubumbashi">
2656                 <exemplarCity>Լուբումբաշի</exemplarCity>
2657             </zone>
2658             <zone type="Africa/Bangui">
2659                 <exemplarCity>Բանգի</exemplarCity>
2660             </zone>
2661             <zone type="Africa/Brazzaville">
2662                 <exemplarCity>Բրազավիլ</exemplarCity>
2663             </zone>
2664             <zone type="Europe/Zurich">
2665                 <exemplarCity>Ցյուրիխ</exemplarCity>
2666             </zone>
2667             <zone type="Africa/Abidjan">
2668                 <exemplarCity>Աբիջան</exemplarCity>
2669             </zone>
2670             <zone type="Pacific/Rarotonga">
2671                 <exemplarCity>Ռարոտոնգա</exemplarCity>
2672             </zone>
2673             <zone type="Pacific/Easter">
2674                 <exemplarCity>Զատկի կղզի</exemplarCity>
2675             </zone>
2676             <zone type="America/Punta_Arenas">
2677                 <exemplarCity>Պունտա Արենաս</exemplarCity>
2678             </zone>
2679             <zone type="America/Santiago">
2680                 <exemplarCity>Սանտյագո</exemplarCity>
2681             </zone>
2682             <zone type="Africa/Douala">
2683                 <exemplarCity>Դուալա</exemplarCity>
2684             </zone>
2685             <zone type="Asia/Urumqi">
2686                 <exemplarCity>Ուրումչի</exemplarCity>
2687             </zone>
2688             <zone type="Asia/Shanghai">
2689                 <exemplarCity>Շանհայ</exemplarCity>
2690             </zone>
2691             <zone type="America/Bogota">
2692                 <exemplarCity>Բոգոտա</exemplarCity>
2693             </zone>
2694             <zone type="America/Costa_Rica">
2695                 <exemplarCity>Կոստա Ռիկա</exemplarCity>
2696             </zone>
2697             <zone type="America/Havana">
2698                 <exemplarCity>Հավանա</exemplarCity>
2699             </zone>
2700             <zone type="Atlantic/Cape_Verde">
2701                 <exemplarCity>Կաբո Վերդե</exemplarCity>
2702             </zone>
2703             <zone type="America/Curacao">
2704                 <exemplarCity>Կյուրասաո</exemplarCity>
2705             </zone>
2706             <zone type="Indian/Christmas">
2707                 <exemplarCity>Սուրբ Ծննդյան կղզի</exemplarCity>
2708             </zone>
2709             <zone type="Asia/Nicosia">
2710                 <exemplarCity>Նիկոսիա</exemplarCity>
2711             </zone>
2712             <zone type="Asia/Famagusta">
2713                 <exemplarCity>Ֆամագուստա</exemplarCity>
2714             </zone>
2715             <zone type="Europe/Prague">
2716                 <exemplarCity>Պրահա</exemplarCity>
2717             </zone>
2718             <zone type="Europe/Busingen">
2719                 <exemplarCity>Բյուզինգեն</exemplarCity>
2720             </zone>
2721             <zone type="Europe/Berlin">
2722                 <exemplarCity>Բեռլին</exemplarCity>
2723             </zone>
2724             <zone type="Africa/Djibouti">
2725                 <exemplarCity>Ջիբութի</exemplarCity>
2726             </zone>
2727             <zone type="Europe/Copenhagen">
2728                 <exemplarCity>Կոպենհագեն</exemplarCity>
2729             </zone>
2730             <zone type="America/Dominica">
2731                 <exemplarCity>Դոմինիկա</exemplarCity>
2732             </zone>
2733             <zone type="America/Santo_Domingo">
2734                 <exemplarCity>Սանտո Դոմինգո</exemplarCity>
2735             </zone>
2736             <zone type="Africa/Algiers">
2737                 <exemplarCity>Ալժիր</exemplarCity>
2738             </zone>
2739             <zone type="Pacific/Galapagos">
2740                 <exemplarCity>Գալապագոսյան կղզիներ</exemplarCity>
2741             </zone>
2742             <zone type="America/Guayaquil">
2743                 <exemplarCity>Գուայակիլ</exemplarCity>
2744             </zone>
2745             <zone type="Europe/Tallinn">
2746                 <exemplarCity>Տալլին</exemplarCity>
2747             </zone>
2748             <zone type="Africa/Cairo">
2749                 <exemplarCity>Կահիրե</exemplarCity>
2750             </zone>
2751             <zone type="Africa/El_Aaiun">
2752                 <exemplarCity>Էլ Այուն</exemplarCity>
2753             </zone>
2754             <zone type="Africa/Asmera">
2755                 <exemplarCity>Ասմերա</exemplarCity>
2756             </zone>
2757             <zone type="Atlantic/Canary">
2758                 <exemplarCity>Կանարյան կղզիներ</exemplarCity>
2759             </zone>
2760             <zone type="Africa/Ceuta">
2761                 <exemplarCity>Սեուտա</exemplarCity>
2762             </zone>
2763             <zone type="Europe/Madrid">
2764                 <exemplarCity>Մադրիդ</exemplarCity>
2765             </zone>
2766             <zone type="Africa/Addis_Ababa">
2767                 <exemplarCity>Ադիս Աբեբա</exemplarCity>
2768             </zone>
2769             <zone type="Europe/Helsinki">
2770                 <exemplarCity>Հելսինկի</exemplarCity>
2771             </zone>
2772             <zone type="Pacific/Fiji">
2773                 <exemplarCity>Ֆիջի</exemplarCity>
2774             </zone>
2775             <zone type="Atlantic/Stanley">
2776                 <exemplarCity>Սթենլի</exemplarCity>
2777             </zone>
2778             <zone type="Pacific/Truk">
2779                 <exemplarCity>Չուուկ</exemplarCity>
2780             </zone>
2781             <zone type="Pacific/Ponape">
2782                 <exemplarCity>Պոնպեի</exemplarCity>
2783             </zone>
2784             <zone type="Pacific/Kosrae">
2785                 <exemplarCity>Կոսրաե</exemplarCity>
2786             </zone>
2787             <zone type="Atlantic/Faeroe">
2788                 <exemplarCity>Ֆարերյան կղզիներ</exemplarCity>
2789             </zone>
2790             <zone type="Europe/Paris">
2791                 <exemplarCity>Փարիզ</exemplarCity>
2792             </zone>
2793             <zone type="Africa/Libreville">
2794                 <exemplarCity>Լիբրևիլ</exemplarCity>
2795             </zone>
2796             <zone type="Europe/London">
2797                 <long>
2798                     <daylight>Բրիտանական ամառային ժամանակ</daylight>
2799                 </long>
2800                 <exemplarCity>Լոնդոն</exemplarCity>
2801             </zone>
2802             <zone type="America/Grenada">
2803                 <exemplarCity>Գրենադա</exemplarCity>
2804             </zone>
2805             <zone type="Asia/Tbilisi">
2806                 <exemplarCity>Թբիլիսի</exemplarCity>
2807             </zone>
2808             <zone type="America/Cayenne">
2809                 <exemplarCity>Կայեն</exemplarCity>
2810             </zone>
2811             <zone type="Europe/Guernsey">
2812                 <exemplarCity>Գերնսի</exemplarCity>
2813             </zone>
2814             <zone type="Africa/Accra">
2815                 <exemplarCity>Աքրա</exemplarCity>
2816             </zone>
2817             <zone type="Europe/Gibraltar">
2818                 <exemplarCity>Ջիբրալթար</exemplarCity>
2819             </zone>
2820             <zone type="America/Thule">
2821                 <exemplarCity>Տուլե</exemplarCity>
2822             </zone>
2823             <zone type="America/Godthab">
2824                 <exemplarCity>Նուուկ</exemplarCity>
2825             </zone>
2826             <zone type="America/Scoresbysund">
2827                 <exemplarCity>Սկորսբիսուն</exemplarCity>
2828             </zone>
2829             <zone type="America/Danmarkshavn">
2830                 <exemplarCity>Դենմարքսհավն</exemplarCity>
2831             </zone>
2832             <zone type="Africa/Banjul">
2833                 <exemplarCity>Բանժուլ</exemplarCity>
2834             </zone>
2835             <zone type="Africa/Conakry">
2836                 <exemplarCity>Կոնակրի</exemplarCity>
2837             </zone>
2838             <zone type="America/Guadeloupe">
2839                 <exemplarCity>Գվադելուպա</exemplarCity>
2840             </zone>
2841             <zone type="Africa/Malabo">
2842                 <exemplarCity>Մալաբո</exemplarCity>
2843             </zone>
2844             <zone type="Europe/Athens">
2845                 <exemplarCity>Աթենք</exemplarCity>
2846             </zone>
2847             <zone type="Atlantic/South_Georgia">
2848                 <exemplarCity>Հարավային Ջորջիա</exemplarCity>
2849             </zone>
2850             <zone type="America/Guatemala">
2851                 <exemplarCity>Գվատեմալա</exemplarCity>
2852             </zone>
2853             <zone type="Pacific/Guam">
2854                 <exemplarCity>Գուամ</exemplarCity>
2855             </zone>
2856             <zone type="Africa/Bissau">
2857                 <exemplarCity>Բիսաու</exemplarCity>
2858             </zone>
2859             <zone type="America/Guyana">
2860                 <exemplarCity>Գայանա</exemplarCity>
2861             </zone>
2862             <zone type="Asia/Hong_Kong">
2863                 <exemplarCity>Հոնկոնգ</exemplarCity>
2864             </zone>
2865             <zone type="America/Tegucigalpa">
2866                 <exemplarCity>Տեգուսիգալպա</exemplarCity>
2867             </zone>
2868             <zone type="Europe/Zagreb">
2869                 <exemplarCity>Զագրեբ</exemplarCity>
2870             </zone>
2871             <zone type="America/Port-au-Prince">
2872                 <exemplarCity>Պորտ-օ-Պրենս</exemplarCity>
2873             </zone>
2874             <zone type="Europe/Budapest">
2875                 <exemplarCity>Բուդապեշտ</exemplarCity>
2876             </zone>
2877             <zone type="Asia/Jakarta">
2878                 <exemplarCity>Ջակարտա</exemplarCity>
2879             </zone>
2880             <zone type="Asia/Pontianak">
2881                 <exemplarCity>Պոնտիանակ</exemplarCity>
2882             </zone>
2883             <zone type="Asia/Makassar">
2884                 <exemplarCity>Մակասար</exemplarCity>
2885             </zone>
2886             <zone type="Asia/Jayapura">
2887                 <exemplarCity>Ջայպուրա</exemplarCity>
2888             </zone>
2889             <zone type="Europe/Dublin">
2890                 <long>
2891                     <daylight>Իռլանդական ստանդարտ ժամանակ</daylight>
2892                 </long>
2893                 <exemplarCity>Դուբլին</exemplarCity>
2894             </zone>
2895             <zone type="Asia/Jerusalem">
2896                 <exemplarCity>Երուսաղեմ</exemplarCity>
2897             </zone>
2898             <zone type="Europe/Isle_of_Man">
2899                 <exemplarCity>Մեն կղզի</exemplarCity>
2900             </zone>
2901             <zone type="Asia/Calcutta">
2902                 <exemplarCity>Կալկուտա</exemplarCity>
2903             </zone>
2904             <zone type="Indian/Chagos">
2905                 <exemplarCity>Չագոս</exemplarCity>
2906             </zone>
2907             <zone type="Asia/Baghdad">
2908                 <exemplarCity>Բաղդադ</exemplarCity>
2909             </zone>
2910             <zone type="Asia/Tehran">
2911                 <exemplarCity>Թեհրան</exemplarCity>
2912             </zone>
2913             <zone type="Atlantic/Reykjavik">
2914                 <exemplarCity>Ռեյկյավիկ</exemplarCity>
2915             </zone>
2916             <zone type="Europe/Rome">
2917                 <exemplarCity>Հռոմ</exemplarCity>
2918             </zone>
2919             <zone type="Europe/Jersey">
2920                 <exemplarCity>Ջերսի</exemplarCity>
2921             </zone>
2922             <zone type="America/Jamaica">
2923                 <exemplarCity>Ճամայկա</exemplarCity>
2924             </zone>
2925             <zone type="Asia/Amman">
2926                 <exemplarCity>Ամման</exemplarCity>
2927             </zone>
2928             <zone type="Asia/Tokyo">
2929                 <exemplarCity>Տոկիո</exemplarCity>
2930             </zone>
2931             <zone type="Africa/Nairobi">
2932                 <exemplarCity>Նայրոբի</exemplarCity>
2933             </zone>
2934             <zone type="Asia/Bishkek">
2935                 <exemplarCity>Բիշքեկ</exemplarCity>
2936             </zone>
2937             <zone type="Asia/Phnom_Penh">
2938                 <exemplarCity>Պնոմպեն</exemplarCity>
2939             </zone>
2940             <zone type="Pacific/Enderbury">
2941                 <exemplarCity>Էնդերբերի կղզի</exemplarCity>
2942             </zone>
2943             <zone type="Pacific/Kiritimati">
2944                 <exemplarCity>Կիրիտիմատի</exemplarCity>
2945             </zone>
2946             <zone type="Pacific/Tarawa">
2947                 <exemplarCity>Տարավա</exemplarCity>
2948             </zone>
2949             <zone type="Indian/Comoro">
2950                 <exemplarCity>Կոմորյան կղզիներ</exemplarCity>
2951             </zone>
2952             <zone type="America/St_Kitts">
2953                 <exemplarCity>Սենթ Քիտս</exemplarCity>
2954             </zone>
2955             <zone type="Asia/Pyongyang">
2956                 <exemplarCity>Փխենյան</exemplarCity>
2957             </zone>
2958             <zone type="Asia/Seoul">
2959                 <exemplarCity>Սեուլ</exemplarCity>
2960             </zone>
2961             <zone type="Asia/Kuwait">
2962                 <exemplarCity>Քուվեյթ</exemplarCity>
2963             </zone>
2964             <zone type="America/Cayman">
2965                 <exemplarCity>Կայման կղզիներ</exemplarCity>
2966             </zone>
2967             <zone type="Asia/Aqtau">
2968                 <exemplarCity>Ակտաու</exemplarCity>
2969             </zone>
2970             <zone type="Asia/Oral">
2971                 <exemplarCity>Ուրալսկ</exemplarCity>
2972             </zone>
2973             <zone type="Asia/Atyrau">
2974                 <exemplarCity>Ատիրաու</exemplarCity>
2975             </zone>
2976             <zone type="Asia/Aqtobe">
2977                 <exemplarCity>Ակտոբե</exemplarCity>
2978             </zone>
2979             <zone type="Asia/Qyzylorda">
2980                 <exemplarCity>Կիզիլորդա</exemplarCity>
2981             </zone>
2982             <zone type="Asia/Almaty">
2983                 <exemplarCity>Ալմաթի</exemplarCity>
2984             </zone>
2985             <zone type="Asia/Vientiane">
2986                 <exemplarCity>Վյենտյան</exemplarCity>
2987             </zone>
2988             <zone type="Asia/Beirut">
2989                 <exemplarCity>Բեյրութ</exemplarCity>
2990             </zone>
2991             <zone type="America/St_Lucia">
2992                 <exemplarCity>Սենթ Լյուսիա</exemplarCity>
2993             </zone>
2994             <zone type="Europe/Vaduz">
2995                 <exemplarCity>Վադուց</exemplarCity>
2996             </zone>
2997             <zone type="Asia/Colombo">
2998                 <exemplarCity>Կոլոմբո</exemplarCity>
2999             </zone>
3000             <zone type="Africa/Monrovia">
3001                 <exemplarCity>Մոնրովիա</exemplarCity>
3002             </zone>
3003             <zone type="Africa/Maseru">
3004                 <exemplarCity>Մասերու</exemplarCity>
3005             </zone>
3006             <zone type="Europe/Vilnius">
3007                 <exemplarCity>Վիլնյուս</exemplarCity>
3008             </zone>
3009             <zone type="Europe/Luxembourg">
3010                 <exemplarCity>Լյուքսեմբուրգ</exemplarCity>
3011             </zone>
3012             <zone type="Europe/Riga">
3013                 <exemplarCity>Ռիգա</exemplarCity>
3014             </zone>
3015             <zone type="Africa/Tripoli">
3016                 <exemplarCity>Տրիպոլի</exemplarCity>
3017             </zone>
3018             <zone type="Africa/Casablanca">
3019                 <exemplarCity>Կասաբլանկա</exemplarCity>
3020             </zone>
3021             <zone type="Europe/Monaco">
3022                 <exemplarCity>Մոնակո</exemplarCity>
3023             </zone>
3024             <zone type="Europe/Chisinau">
3025                 <exemplarCity>Քիշնև</exemplarCity>
3026             </zone>
3027             <zone type="Europe/Podgorica">
3028                 <exemplarCity>Պոդգորիցա</exemplarCity>
3029             </zone>
3030             <zone type="America/Marigot">
3031                 <exemplarCity>Մարիգո</exemplarCity>
3032             </zone>
3033             <zone type="Indian/Antananarivo">
3034                 <exemplarCity>Անտանանարիվու</exemplarCity>
3035             </zone>
3036             <zone type="Pacific/Kwajalein">
3037                 <exemplarCity>Քվաջալեյն</exemplarCity>
3038             </zone>
3039             <zone type="Pacific/Majuro">
3040                 <exemplarCity>Մաջուրո</exemplarCity>
3041             </zone>
3042             <zone type="Europe/Skopje">
3043                 <exemplarCity>Սկոպյե</exemplarCity>
3044             </zone>
3045             <zone type="Africa/Bamako">
3046                 <exemplarCity>Բամակո</exemplarCity>
3047             </zone>
3048             <zone type="Asia/Rangoon">
3049                 <exemplarCity>Ռանգուն</exemplarCity>
3050             </zone>
3051             <zone type="Asia/Hovd">
3052                 <exemplarCity>Հովդ</exemplarCity>
3053             </zone>
3054             <zone type="Asia/Ulaanbaatar">
3055                 <exemplarCity>Ուլան Բատոր</exemplarCity>
3056             </zone>
3057             <zone type="Asia/Choibalsan">
3058                 <exemplarCity>Չոյբալսան</exemplarCity>
3059             </zone>
3060             <zone type="Asia/Macau">
3061                 <exemplarCity>Մակաո</exemplarCity>
3062             </zone>
3063             <zone type="Pacific/Saipan">
3064                 <exemplarCity>Սայպան</exemplarCity>
3065             </zone>
3066             <zone type="America/Martinique">
3067                 <exemplarCity>Մարտինիկա</exemplarCity>
3068             </zone>
3069             <zone type="Africa/Nouakchott">
3070                 <exemplarCity>Նուակշոտ</exemplarCity>
3071             </zone>
3072             <zone type="America/Montserrat">
3073                 <exemplarCity>Մոնսեռատ</exemplarCity>
3074             </zone>
3075             <zone type="Europe/Malta">
3076                 <exemplarCity>Մալթա</exemplarCity>
3077             </zone>
3078             <zone type="Indian/Mauritius">
3079                 <exemplarCity>Մավրիկիոս</exemplarCity>
3080             </zone>
3081             <zone type="Indian/Maldives">
3082                 <exemplarCity>Մալդիվներ</exemplarCity>
3083             </zone>
3084             <zone type="Africa/Blantyre">
3085                 <exemplarCity>Բլանթայր</exemplarCity>
3086             </zone>
3087             <zone type="America/Tijuana">
3088                 <exemplarCity>Տիխուանա</exemplarCity>
3089             </zone>
3090             <zone type="America/Hermosillo">
3091                 <exemplarCity>Էրմոսիլյո</exemplarCity>
3092             </zone>
3093             <zone type="America/Mazatlan">
3094                 <exemplarCity>Մազաթլան</exemplarCity>
3095             </zone>
3096             <zone type="America/Chihuahua">
3097                 <exemplarCity>Չիուաուա</exemplarCity>
3098             </zone>
3099             <zone type="America/Bahia_Banderas">
3100                 <exemplarCity>Բաիյա Բանդերաս</exemplarCity>
3101             </zone>
3102             <zone type="America/Ojinaga">
3103                 <exemplarCity>Օխինագա</exemplarCity>
3104             </zone>
3105             <zone type="America/Monterrey">
3106                 <exemplarCity>Մոնտեռեյ</exemplarCity>
3107             </zone>
3108             <zone type="America/Mexico_City">
3109                 <exemplarCity>Մեխիկո</exemplarCity>
3110             </zone>
3111             <zone type="America/Matamoros">
3112                 <exemplarCity>Մատամորոս</exemplarCity>
3113             </zone>
3114             <zone type="America/Merida">
3115                 <exemplarCity>Մերիդա</exemplarCity>
3116             </zone>
3117             <zone type="America/Cancun">
3118                 <exemplarCity>Կանկուն</exemplarCity>
3119             </zone>
3120             <zone type="Asia/Kuala_Lumpur">
3121                 <exemplarCity>Կուալա Լումպուր</exemplarCity>
3122             </zone>
3123             <zone type="Asia/Kuching">
3124                 <exemplarCity>Կուչինգ</exemplarCity>
3125             </zone>
3126             <zone type="Africa/Maputo">
3127                 <exemplarCity>Մապուտու</exemplarCity>
3128             </zone>
3129             <zone type="Africa/Windhoek">
3130                 <exemplarCity>Վինդհուկ</exemplarCity>
3131             </zone>
3132             <zone type="Pacific/Noumea">
3133                 <exemplarCity>Նումեա</exemplarCity>
3134             </zone>
3135             <zone type="Africa/Niamey">
3136                 <exemplarCity>Նիամեյ</exemplarCity>
3137             </zone>
3138             <zone type="Pacific/Norfolk">
3139                 <exemplarCity>Նորֆոլկ</exemplarCity>
3140             </zone>
3141             <zone type="Africa/Lagos">
3142                 <exemplarCity>Լագոս</exemplarCity>
3143             </zone>
3144             <zone type="America/Managua">
3145                 <exemplarCity>Մանագուա</exemplarCity>
3146             </zone>
3147             <zone type="Europe/Amsterdam">
3148                 <exemplarCity>Ամստերդամ</exemplarCity>
3149             </zone>
3150             <zone type="Europe/Oslo">
3151                 <exemplarCity>Օսլո</exemplarCity>
3152             </zone>
3153             <zone type="Asia/Katmandu">
3154                 <exemplarCity>Կատմանդու</exemplarCity>
3155             </zone>
3156             <zone type="Pacific/Nauru">
3157                 <exemplarCity>Նաուրու</exemplarCity>
3158             </zone>
3159             <zone type="Pacific/Niue">
3160                 <exemplarCity>Նիուե</exemplarCity>
3161             </zone>
3162             <zone type="Pacific/Chatham">
3163                 <exemplarCity>Չաթեմ կղզի</exemplarCity>
3164             </zone>
3165             <zone type="Pacific/Auckland">
3166                 <exemplarCity>Օքլենդ</exemplarCity>
3167             </zone>
3168             <zone type="Asia/Muscat">
3169                 <exemplarCity>Մասկատ</exemplarCity>
3170             </zone>
3171             <zone type="America/Panama">
3172                 <exemplarCity>Պանամա</exemplarCity>
3173             </zone>
3174             <zone type="America/Lima">
3175                 <exemplarCity>Լիմա</exemplarCity>
3176             </zone>
3177             <zone type="Pacific/Tahiti">
3178                 <exemplarCity>Թաիթի</exemplarCity>
3179             </zone>
3180             <zone type="Pacific/Marquesas">
3181                 <exemplarCity>Մարկիզյան կղզիներ</exemplarCity>
3182             </zone>
3183             <zone type="Pacific/Gambier">
3184                 <exemplarCity>Գամբյե կղզիներ</exemplarCity>
3185             </zone>
3186             <zone type="Pacific/Port_Moresby">
3187                 <exemplarCity>Պորտ Մորսբի</exemplarCity>
3188             </zone>
3189             <zone type="Pacific/Bougainville">
3190                 <exemplarCity>Բուգենվիլ</exemplarCity>
3191             </zone>
3192             <zone type="Asia/Manila">
3193                 <exemplarCity>Մանիլա</exemplarCity>
3194             </zone>
3195             <zone type="Asia/Karachi">
3196                 <exemplarCity>Կարաչի</exemplarCity>
3197             </zone>
3198             <zone type="Europe/Warsaw">
3199                 <exemplarCity>Վարշավա</exemplarCity>
3200             </zone>
3201             <zone type="America/Miquelon">
3202                 <exemplarCity>Միքելոն</exemplarCity>
3203             </zone>
3204             <zone type="Pacific/Pitcairn">
3205                 <exemplarCity>Պիտկեռն</exemplarCity>
3206             </zone>
3207             <zone type="America/Puerto_Rico">
3208                 <exemplarCity>Պուերտո Ռիկո</exemplarCity>
3209             </zone>
3210             <zone type="Asia/Gaza">
3211                 <exemplarCity>Գազա</exemplarCity>
3212             </zone>
3213             <zone type="Asia/Hebron">
3214                 <exemplarCity>Հեբրոն</exemplarCity>
3215             </zone>
3216             <zone type="Atlantic/Azores">
3217                 <exemplarCity>Ազորյան կղզիներ</exemplarCity>
3218             </zone>
3219             <zone type="Atlantic/Madeira">
3220                 <exemplarCity>Մադեյրա</exemplarCity>
3221             </zone>
3222             <zone type="Europe/Lisbon">
3223                 <exemplarCity>Լիսաբոն</exemplarCity>
3224             </zone>
3225             <zone type="Pacific/Palau">
3226                 <exemplarCity>Պալաու</exemplarCity>
3227             </zone>
3228             <zone type="America/Asuncion">
3229                 <exemplarCity>Ասունսյոն</exemplarCity>
3230             </zone>
3231             <zone type="Asia/Qatar">
3232                 <exemplarCity>Կատար</exemplarCity>
3233             </zone>
3234             <zone type="Indian/Reunion">
3235                 <exemplarCity>Ռեյունիոն</exemplarCity>
3236             </zone>
3237             <zone type="Europe/Bucharest">
3238                 <exemplarCity>Բուխարեստ</exemplarCity>
3239             </zone>
3240             <zone type="Europe/Belgrade">
3241                 <exemplarCity>Բելգրադ</exemplarCity>
3242             </zone>
3243             <zone type="Europe/Kaliningrad">
3244                 <exemplarCity>Կալինինգրադ</exemplarCity>
3245             </zone>
3246             <zone type="Europe/Simferopol">
3247                 <exemplarCity>Սիմֆերոպոլ</exemplarCity>
3248             </zone>
3249             <zone type="Europe/Moscow">
3250                 <exemplarCity>Մոսկվա</exemplarCity>
3251             </zone>
3252             <zone type="Europe/Volgograd">
3253                 <exemplarCity>Վոլգոգրադ</exemplarCity>
3254             </zone>
3255             <zone type="Europe/Saratov">
3256                 <exemplarCity>Սարատով</exemplarCity>
3257             </zone>
3258             <zone type="Europe/Astrakhan">
3259                 <exemplarCity>Աստրախան</exemplarCity>
3260             </zone>
3261             <zone type="Europe/Ulyanovsk">
3262                 <exemplarCity>Ուլյանովսկ</exemplarCity>
3263             </zone>
3264             <zone type="Europe/Kirov">
3265                 <exemplarCity>Կիրով</exemplarCity>
3266             </zone>
3267             <zone type="Europe/Samara">
3268                 <exemplarCity>Սամարա</exemplarCity>
3269             </zone>
3270             <zone type="Asia/Yekaterinburg">
3271                 <exemplarCity>Եկատերինբուրգ</exemplarCity>
3272             </zone>
3273             <zone type="Asia/Omsk">
3274                 <exemplarCity>Օմսկ</exemplarCity>
3275             </zone>
3276             <zone type="Asia/Novosibirsk">
3277                 <exemplarCity>Նովոսիբիրսկ</exemplarCity>
3278             </zone>
3279             <zone type="Asia/Barnaul">
3280                 <exemplarCity>Բառնաուլ</exemplarCity>
3281             </zone>
3282             <zone type="Asia/Tomsk">
3283                 <exemplarCity>Տոմսկ</exemplarCity>
3284             </zone>
3285             <zone type="Asia/Novokuznetsk">
3286                 <exemplarCity>Նովոկուզնեցկ</exemplarCity>
3287             </zone>
3288             <zone type="Asia/Krasnoyarsk">
3289                 <exemplarCity>Կրասնոյարսկ</exemplarCity>
3290             </zone>
3291             <zone type="Asia/Irkutsk">
3292                 <exemplarCity>Իրկուտսկ</exemplarCity>
3293             </zone>
3294             <zone type="Asia/Chita">
3295                 <exemplarCity>Չիտա</exemplarCity>
3296             </zone>
3297             <zone type="Asia/Yakutsk">
3298                 <exemplarCity>Յակուտսկ</exemplarCity>
3299             </zone>
3300             <zone type="Asia/Vladivostok">
3301                 <exemplarCity>Վլադիվոստոկ</exemplarCity>
3302             </zone>
3303             <zone type="Asia/Khandyga">
3304                 <exemplarCity>Խանդիգա</exemplarCity>
3305             </zone>
3306             <zone type="Asia/Sakhalin">
3307                 <exemplarCity>Սախալին</exemplarCity>
3308             </zone>
3309             <zone type="Asia/Ust-Nera">
3310                 <exemplarCity>Ուստ-Ներա</exemplarCity>
3311             </zone>
3312             <zone type="Asia/Magadan">
3313                 <exemplarCity>Մագադան</exemplarCity>
3314             </zone>
3315             <zone type="Asia/Srednekolymsk">
3316                 <exemplarCity>Սրեդնեկոլիմսկ</exemplarCity>
3317             </zone>
3318             <zone type="Asia/Kamchatka">
3319                 <exemplarCity>Կամչատկա</exemplarCity>
3320             </zone>
3321             <zone type="Asia/Anadyr">
3322                 <exemplarCity>Անադիր</exemplarCity>
3323             </zone>
3324             <zone type="Africa/Kigali">
3325                 <exemplarCity>Կիգալի</exemplarCity>
3326             </zone>
3327             <zone type="Asia/Riyadh">
3328                 <exemplarCity>Էր Ռիադ</exemplarCity>
3329             </zone>
3330             <zone type="Pacific/Guadalcanal">
3331                 <exemplarCity>Գուադալկանալ</exemplarCity>
3332             </zone>
3333             <zone type="Indian/Mahe">
3334                 <exemplarCity>Մաէ</exemplarCity>
3335             </zone>
3336             <zone type="Africa/Khartoum">
3337                 <exemplarCity>Խարթում</exemplarCity>
3338             </zone>
3339             <zone type="Europe/Stockholm">
3340                 <exemplarCity>Ստոկհոլմ</exemplarCity>
3341             </zone>
3342             <zone type="Asia/Singapore">
3343                 <exemplarCity>Սինգապուր</exemplarCity>
3344             </zone>
3345             <zone type="Atlantic/St_Helena">
3346                 <exemplarCity>Սուրբ Հեղինեի կղզի</exemplarCity>
3347             </zone>
3348             <zone type="Europe/Ljubljana">
3349                 <exemplarCity>Լյուբլյանա</exemplarCity>
3350             </zone>
3351             <zone type="Arctic/Longyearbyen">
3352                 <exemplarCity>Լոնգյիր</exemplarCity>
3353             </zone>
3354             <zone type="Europe/Bratislava">
3355                 <exemplarCity>Բրատիսլավա</exemplarCity>
3356             </zone>
3357             <zone type="Africa/Freetown">
3358                 <exemplarCity>Ֆրիթաուն</exemplarCity>
3359             </zone>
3360             <zone type="Europe/San_Marino">
3361                 <exemplarCity>Սան Մարինո</exemplarCity>
3362             </zone>
3363             <zone type="Africa/Dakar">
3364                 <exemplarCity>Դաքար</exemplarCity>
3365             </zone>
3366             <zone type="Africa/Mogadishu">
3367                 <exemplarCity>Մոգադիշո</exemplarCity>
3368             </zone>
3369             <zone type="America/Paramaribo">
3370                 <exemplarCity>Պարամարիբո</exemplarCity>
3371             </zone>
3372             <zone type="Africa/Juba">
3373                 <exemplarCity>Ջուբա</exemplarCity>
3374             </zone>
3375             <zone type="Africa/Sao_Tome">
3376                 <exemplarCity>Սան Տոմե</exemplarCity>
3377             </zone>
3378             <zone type="America/El_Salvador">
3379                 <exemplarCity>Սալվադոր</exemplarCity>
3380             </zone>
3381             <zone type="America/Lower_Princes">
3382                 <exemplarCity>Լոուեր Պրինսես Քվորթեր</exemplarCity>
3383             </zone>
3384             <zone type="Asia/Damascus">
3385                 <exemplarCity>Դամասկոս</exemplarCity>
3386             </zone>
3387             <zone type="Africa/Mbabane">
3388                 <exemplarCity>Մբաբանե</exemplarCity>
3389             </zone>
3390             <zone type="America/Grand_Turk">
3391                 <exemplarCity>Գրանդ Տյորք</exemplarCity>
3392             </zone>
3393             <zone type="Africa/Ndjamena">
3394                 <exemplarCity>Նջամենա</exemplarCity>
3395             </zone>
3396             <zone type="Indian/Kerguelen">
3397                 <exemplarCity>Կերգելեն</exemplarCity>
3398             </zone>
3399             <zone type="Africa/Lome">
3400                 <exemplarCity>Լոմե</exemplarCity>
3401             </zone>
3402             <zone type="Asia/Bangkok">
3403                 <exemplarCity>Բանգկոկ</exemplarCity>
3404             </zone>
3405             <zone type="Asia/Dushanbe">
3406                 <exemplarCity>Դուշանբե</exemplarCity>
3407             </zone>
3408             <zone type="Pacific/Fakaofo">
3409                 <exemplarCity>Ֆակաոֆո</exemplarCity>
3410             </zone>
3411             <zone type="Asia/Dili">
3412                 <exemplarCity>Դիլի</exemplarCity>
3413             </zone>
3414             <zone type="Asia/Ashgabat">
3415                 <exemplarCity>Աշխաբադ</exemplarCity>
3416             </zone>
3417             <zone type="Africa/Tunis">
3418                 <exemplarCity>Թունիս</exemplarCity>
3419             </zone>
3420             <zone type="Pacific/Tongatapu">
3421                 <exemplarCity>Տոնգատապու</exemplarCity>
3422             </zone>
3423             <zone type="Europe/Istanbul">
3424                 <exemplarCity>Ստամբուլ</exemplarCity>
3425             </zone>
3426             <zone type="America/Port_of_Spain">
3427                 <exemplarCity>Պորտ-օֆ-Սփեյն</exemplarCity>
3428             </zone>
3429             <zone type="Pacific/Funafuti">
3430                 <exemplarCity>Ֆունաֆուտի</exemplarCity>
3431             </zone>
3432             <zone type="Asia/Taipei">
3433                 <exemplarCity>Թայպեյ</exemplarCity>
3434             </zone>
3435             <zone type="Africa/Dar_es_Salaam">
3436                 <exemplarCity>Դար-Էս-Սալամ</exemplarCity>
3437             </zone>
3438             <zone type="Europe/Uzhgorod">
3439                 <exemplarCity>Ուժգորոդ</exemplarCity>
3440             </zone>
3441             <zone type="Europe/Kiev">
3442                 <exemplarCity>Կիև</exemplarCity>
3443             </zone>
3444             <zone type="Europe/Zaporozhye">
3445                 <exemplarCity>Զապոռոժյե</exemplarCity>
3446             </zone>
3447             <zone type="Africa/Kampala">
3448                 <exemplarCity>Կամպալա</exemplarCity>
3449             </zone>
3450             <zone type="Pacific/Midway">
3451                 <exemplarCity>Միդուեյ կղզի</exemplarCity>
3452             </zone>
3453             <zone type="Pacific/Wake">
3454                 <exemplarCity>Ուեյք կղզի</exemplarCity>
3455             </zone>
3456             <zone type="America/Adak">
3457                 <exemplarCity>Ադակ կղզի</exemplarCity>
3458             </zone>
3459             <zone type="America/Nome">
3460                 <exemplarCity>Նոմ</exemplarCity>
3461             </zone>
3462             <zone type="Pacific/Johnston">
3463                 <exemplarCity>Ջոնսթոն</exemplarCity>
3464             </zone>
3465             <zone type="America/Anchorage">
3466                 <exemplarCity>Անքորիջ</exemplarCity>
3467             </zone>
3468             <zone type="America/Yakutat">
3469                 <exemplarCity>Յակուտատ</exemplarCity>
3470             </zone>
3471             <zone type="America/Sitka">
3472                 <exemplarCity>Սիտկա</exemplarCity>
3473             </zone>
3474             <zone type="America/Juneau">
3475                 <exemplarCity>Ջունո</exemplarCity>
3476             </zone>
3477             <zone type="America/Metlakatla">
3478                 <exemplarCity>Մետլակատլա</exemplarCity>
3479             </zone>
3480             <zone type="America/Los_Angeles">
3481                 <exemplarCity>Լոս Անջելես</exemplarCity>
3482             </zone>
3483             <zone type="America/Boise">
3484                 <exemplarCity>Բոյսե</exemplarCity>
3485             </zone>
3486             <zone type="America/Phoenix">
3487                 <exemplarCity>Ֆինիքս</exemplarCity>
3488             </zone>
3489             <zone type="America/Denver">
3490                 <exemplarCity>Դենվեր</exemplarCity>
3491             </zone>
3492             <zone type="America/North_Dakota/Beulah">
3493                 <exemplarCity>Բոյլա, Հյուսիսային Դակոտա</exemplarCity>
3494             </zone>
3495             <zone type="America/North_Dakota/New_Salem">
3496                 <exemplarCity>Նյու Սալեմ, Հյուսիսային Դակոտա</exemplarCity>
3497             </zone>
3498             <zone type="America/North_Dakota/Center">
3499                 <exemplarCity>Հյուսիսային Դակոտա - Կենտրոն</exemplarCity>
3500             </zone>
3501             <zone type="America/Chicago">
3502                 <exemplarCity>Չիկագո</exemplarCity>
3503             </zone>
3504             <zone type="America/Menominee">
3505                 <exemplarCity>Մենոմինի</exemplarCity>
3506             </zone>
3507             <zone type="America/Indiana/Vincennes">
3508                 <exemplarCity>Վինսենս, Ինդիանա</exemplarCity>
3509             </zone>
3510             <zone type="America/Indiana/Petersburg">
3511                 <exemplarCity>Պետերսբուրգ, Ինդիանա</exemplarCity>
3512             </zone>
3513             <zone type="America/Indiana/Tell_City">
3514                 <exemplarCity>Թել Սիթի, Ինդիանա</exemplarCity>
3515             </zone>
3516             <zone type="America/Indiana/Knox">
3517                 <exemplarCity>Նոքս, Ինդիանա</exemplarCity>
3518             </zone>
3519             <zone type="America/Indiana/Winamac">
3520                 <exemplarCity>Վինամակ, Ինդիանա</exemplarCity>
3521             </zone>
3522             <zone type="America/Indiana/Marengo">
3523                 <exemplarCity>Մարենգո, Ինդիանա</exemplarCity>
3524             </zone>
3525             <zone type="America/Indianapolis">
3526                 <exemplarCity>Ինդիանապոլիս</exemplarCity>
3527             </zone>
3528             <zone type="America/Louisville">
3529                 <exemplarCity>Լուիսվիլ</exemplarCity>
3530             </zone>
3531             <zone type="America/Indiana/Vevay">
3532                 <exemplarCity>Վիվեյ, Ինդիանա</exemplarCity>
3533             </zone>
3534             <zone type="America/Kentucky/Monticello">
3535                 <exemplarCity>Մոնտիսելո, Կենտուկի</exemplarCity>
3536             </zone>
3537             <zone type="America/Detroit">
3538                 <exemplarCity>Դետրոյթ</exemplarCity>
3539             </zone>
3540             <zone type="America/New_York">
3541                 <exemplarCity>Նյու Յորք</exemplarCity>
3542             </zone>
3543             <zone type="America/Montevideo">
3544                 <exemplarCity>Մոնտեվիդեո</exemplarCity>
3545             </zone>
3546             <zone type="Asia/Samarkand">
3547                 <exemplarCity>Սամարղանդ</exemplarCity>
3548             </zone>
3549             <zone type="Asia/Tashkent">
3550                 <exemplarCity>Տաշքենդ</exemplarCity>
3551             </zone>
3552             <zone type="Europe/Vatican">
3553                 <exemplarCity>Վատիկան</exemplarCity>
3554             </zone>
3555             <zone type="America/St_Vincent">
3556                 <exemplarCity>Սենթ Վինսենթ</exemplarCity>
3557             </zone>
3558             <zone type="America/Caracas">
3559                 <exemplarCity>Կարակաս</exemplarCity>
3560             </zone>
3561             <zone type="America/Tortola">
3562                 <exemplarCity>Թորթոլա</exemplarCity>
3563             </zone>
3564             <zone type="America/St_Thomas">
3565                 <exemplarCity>Սենթ Թոմաս</exemplarCity>
3566             </zone>
3567             <zone type="Asia/Saigon">
3568                 <exemplarCity>Հոշիմին</exemplarCity>
3569             </zone>
3570             <zone type="Pacific/Efate">
3571                 <exemplarCity>Էֆատե</exemplarCity>
3572             </zone>
3573             <zone type="Pacific/Wallis">
3574                 <exemplarCity>Ուոլիս</exemplarCity>
3575             </zone>
3576             <zone type="Pacific/Apia">
3577                 <exemplarCity>Ապիա</exemplarCity>
3578             </zone>
3579             <zone type="Asia/Aden">
3580                 <exemplarCity>Ադեն</exemplarCity>
3581             </zone>
3582             <zone type="Indian/Mayotte">
3583                 <exemplarCity>Մայոթ</exemplarCity>
3584             </zone>
3585             <zone type="Africa/Johannesburg">
3586                 <exemplarCity>Յոհանեսբուրգ</exemplarCity>
3587             </zone>
3588             <zone type="Africa/Lusaka">
3589                 <exemplarCity>Լուսակա</exemplarCity>
3590             </zone>
3591             <zone type="Africa/Harare">
3592                 <exemplarCity>Հարարե</exemplarCity>
3593             </zone>
3594             <metazone type="Afghanistan">
3595                 <long>
3596                     <standard>Աֆղանստանի ժամանակ</standard>
3597                 </long>
3598             </metazone>
3599             <metazone type="Africa_Central">
3600                 <long>
3601                     <standard>Կենտրոնական Աֆրիկայի ժամանակ</standard>
3602                 </long>
3603             </metazone>
3604             <metazone type="Africa_Eastern">
3605                 <long>
3606                     <standard>Արևելյան Աֆրիկայի ժամանակ</standard>
3607                 </long>
3608             </metazone>
3609             <metazone type="Africa_Southern">
3610                 <long>
3611                     <standard>Հարավային Աֆրիկայի ժամանակ</standard>
3612                 </long>
3613             </metazone>
3614             <metazone type="Africa_Western">
3615                 <long>
3616                     <generic>Արևմտյան Աֆրիկայի ժամանակ</generic>
3617                     <standard>Արևմտյան Աֆրիկայի ստանդարտ ժամանակ</standard>
3618                     <daylight>Արևմտյան Աֆրիկայի ամառային ժամանակ</daylight>
3619                 </long>
3620             </metazone>
3621             <metazone type="Alaska">
3622                 <long>
3623                     <generic>Ալյասկայի ժամանակ</generic>
3624                     <standard>Ալյասկայի ստանդարտ ժամանակ</standard>
3625                     <daylight>Ալյասկայի ամառային ժամանակ</daylight>
3626                 </long>
3627             </metazone>
3628             <metazone type="Amazon">
3629                 <long>
3630                     <generic>Ամազոնյան ժամանակ</generic>
3631                     <standard>Ամազոնյան ստանդարտ ժամանակ</standard>
3632                     <daylight>Ամազոնյան ամառային ժամանակ</daylight>
3633                 </long>
3634             </metazone>
3635             <metazone type="America_Central">
3636                 <long>
3637                     <generic>Կենտրոնական Ամերիկայի ժամանակ</generic>
3638                     <standard>Կենտրոնական Ամերիկայի ստանդարտ ժամանակ</standard>
3639                     <daylight>Կենտրոնական Ամերիկայի ամառային ժամանակ</daylight>
3640                 </long>
3641             </metazone>
3642             <metazone type="America_Eastern">
3643                 <long>
3644                     <generic>Արևելյան Ամերիկայի ժամանակ</generic>
3645                     <standard>Արևելյան Ամերիկայի ստանդարտ ժամանակ</standard>
3646                     <daylight>Արևելյան Ամերիկայի ամառային ժամանակ</daylight>
3647                 </long>
3648             </metazone>
3649             <metazone type="America_Mountain">
3650                 <long>
3651                     <generic>Լեռնային ժամանակ (ԱՄՆ)</generic>
3652                     <standard>Լեռնային ստանդարտ ժամանակ (ԱՄՆ)</standard>
3653                     <daylight>Լեռնային ամառային ժամանակ (ԱՄՆ)</daylight>
3654                 </long>
3655             </metazone>
3656             <metazone type="America_Pacific">
3657                 <long>
3658                     <generic>Խաղաղօվկիանոսյան ժամանակ</generic>
3659                     <standard>Խաղաղօվկիանոսյան ստանդարտ ժամանակ</standard>
3660                     <daylight>Խաղաղօվկիանոսյան ամառային ժամանակ</daylight>
3661                 </long>
3662             </metazone>
3663             <metazone type="Apia">
3664                 <long>
3665                     <generic>Ապիայի ժամանակ</generic>
3666                     <standard>Ապիայի ստանդարտ ժամանակ</standard>
3667                     <daylight>Ապիայի ամառային ժամանակ</daylight>
3668                 </long>
3669             </metazone>
3670             <metazone type="Arabian">
3671                 <long>
3672                     <generic>Սաուդյան Արաբիայի ժամանակ</generic>
3673                     <standard>Սաուդյան Արաբիայի ստանդարտ ժամանակ</standard>
3674                     <daylight>Սաուդյան Արաբիայի ամառային ժամանակ</daylight>
3675                 </long>
3676             </metazone>
3677             <metazone type="Argentina">
3678                 <long>
3679                     <generic>Արգենտինայի ժամանակ</generic>
3680                     <standard>Արգենտինայի ստնադարտ ժամանակ</standard>
3681                     <daylight>Արգենտինայի ամառային ժամանակ</daylight>
3682                 </long>
3683             </metazone>
3684             <metazone type="Argentina_Western">
3685                 <long>
3686                     <generic>Արևմտյան Արգենտինայի ժամանակ</generic>
3687                     <standard>Արևմտյան Արգենտինայի ստնադարտ ժամանակ</standard>
3688                     <daylight>Արևմտյան Արգենտինայի ամառային ժամանակ</daylight>
3689                 </long>
3690             </metazone>
3691             <metazone type="Armenia">
3692                 <long>
3693                     <generic>Հայաստանի ժամանակ</generic>
3694                     <standard>Հայաստանի ստանդարտ ժամանակ</standard>
3695                     <daylight>Հայաստանի ամառային ժամանակ</daylight>
3696                 </long>
3697             </metazone>
3698             <metazone type="Atlantic">
3699                 <long>
3700                     <generic>Ատլանտյան ժամանակ</generic>
3701                     <standard>Ատլանտյան ստանդարտ ժամանակ</standard>
3702                     <daylight>Ատլանտյան ամառային ժամանակ</daylight>
3703                 </long>
3704             </metazone>
3705             <metazone type="Australia_Central">
3706                 <long>
3707                     <generic>Կենտրոնական Ավստրալիայի ժամանակ</generic>
3708                     <standard>Կենտրոնական Ավստրալիայի ստանդարտ ժամանակ</standard>
3709                     <daylight>Կենտրոնական Ավստրալիայի ամառային ժամանակ</daylight>
3710                 </long>
3711             </metazone>
3712             <metazone type="Australia_CentralWestern">
3713                 <long>
3714                     <generic>Կենտրոնական Ավստրալիայի արևմտյան ժամանակ</generic>
3715                     <standard>Կենտրոնական Ավստրալիայի արևմտյան ստանդարտ ժամանակ</standard>
3716                     <daylight>Կենտրոնական Ավստրալիայի արևմտյան ամառային ժամանակ</daylight>
3717                 </long>
3718             </metazone>
3719             <metazone type="Australia_Eastern">
3720                 <long>
3721                     <generic>Արևելյան Ավստրալիայի ժամանակ</generic>
3722                     <standard>Արևելյան Ավստրալիայի ստանդարտ ժամանակ</standard>
3723                     <daylight>Արևելյան Ավստրալիայի ամառային ժամանակ</daylight>
3724                 </long>
3725             </metazone>
3726             <metazone type="Australia_Western">
3727                 <long>
3728                     <generic>Արևմտյան Ավստրալիայի ժամանակ</generic>
3729                     <standard>Արևմտյան Ավստրալիայի ստանդարտ ժամանակ</standard>
3730                     <daylight>Արևմտյան Ավստրալիայի ամառային ժամանակ</daylight>
3731                 </long>
3732             </metazone>
3733             <metazone type="Azerbaijan">
3734                 <long>
3735                     <generic>Ադրբեջանի ժամանակ</generic>
3736                     <standard>Ադրբեջանի ստանդարտ ժամանակ</standard>
3737                     <daylight>Ադրբեջանի ամառային ժամանակ</daylight>
3738                 </long>
3739             </metazone>
3740             <metazone type="Azores">
3741                 <long>
3742                     <generic>Ազորյան կղզիների ժամանակ</generic>
3743                     <standard>Ազորյան կղզիների ստանդարտ ժամանակ</standard>
3744                     <daylight>Ազորյան կղզիների ամառային ժամանակ</daylight>
3745                 </long>
3746             </metazone>
3747             <metazone type="Bangladesh">
3748                 <long>
3749                     <generic>Բանգլադեշի ժամանակ</generic>
3750                     <standard>Բանգլադեշի ստանդարտ ժամանակ</standard>
3751                     <daylight>Բանգլադեշի ամառային ժամանակ</daylight>
3752                 </long>
3753             </metazone>
3754             <metazone type="Bhutan">
3755                 <long>
3756                     <standard>Բութանի ժամանակ</standard>
3757                 </long>
3758             </metazone>
3759             <metazone type="Bolivia">
3760                 <long>
3761                     <standard>Բոլիվիայի ժամանակ</standard>
3762                 </long>
3763             </metazone>
3764             <metazone type="Brasilia">
3765                 <long>
3766                     <generic>Բրազիլիայի ժամանակ</generic>
3767                     <standard>Բրազիլիայի ստանդարտ ժամանակ</standard>
3768                     <daylight>Բրազիլիայի ամառային ժամանակ</daylight>
3769                 </long>
3770             </metazone>
3771             <metazone type="Brunei">
3772                 <long>
3773                     <standard>Բրունեյի ժամանակ</standard>
3774                 </long>
3775             </metazone>
3776             <metazone type="Cape_Verde">
3777                 <long>
3778                     <generic>Կաբո Վերդեի ժամանակ</generic>
3779                     <standard>Կաբո Վերդեի ստանդարտ ժամանակ</standard>
3780                     <daylight>Կաբո Վերդեի ամառային ժամանակ</daylight>
3781                 </long>
3782             </metazone>
3783             <metazone type="Chamorro">
3784                 <long>
3785                     <standard>Չամոռոյի ժամանակ</standard>
3786                 </long>
3787             </metazone>
3788             <metazone type="Chatham">
3789                 <long>
3790                     <generic>Չաթեմ կղզու ժամանակ</generic>
3791                     <standard>Չաթեմ կղզու ստանդարտ ժամանակ</standard>
3792                     <daylight>Չաթեմ կղզու ամառային ժամանակ</daylight>
3793                 </long>
3794             </metazone>
3795             <metazone type="Chile">
3796                 <long>
3797                     <generic>Չիլիի ժամանակ</generic>
3798                     <standard>Չիլիի ստանդարտ ժամանակ</standard>
3799                     <daylight>Չիլիի ամառային ժամանակ</daylight>
3800                 </long>
3801             </metazone>
3802             <metazone type="China">
3803                 <long>
3804                     <generic>Չինաստանի ժամանակ</generic>
3805                     <standard>Չինաստանի ստանդարտ ժամանակ</standard>
3806                     <daylight>Չինաստանի ամառային ժամանակ</daylight>
3807                 </long>
3808             </metazone>
3809             <metazone type="Choibalsan">
3810                 <long>
3811                     <generic>Չոյբալսանի ժամանակ</generic>
3812                     <standard>Չոյբալսանի ստանդարտ ժամանակ</standard>
3813                     <daylight>Չոյբալսանի ամառային ժամանակ</daylight>
3814                 </long>
3815             </metazone>
3816             <metazone type="Christmas">
3817                 <long>
3818                     <standard>Սուրբ Ծննդյան կղզու ժամանակ</standard>
3819                 </long>
3820             </metazone>
3821             <metazone type="Cocos">
3822                 <long>
3823                     <standard>Կոկոսյան կղզիների ժամանակ</standard>
3824                 </long>
3825             </metazone>
3826             <metazone type="Colombia">
3827                 <long>
3828                     <generic>Կոլումբիայի ժամանակ</generic>
3829                     <standard>Կոլումբիայի ստանդարտ ժամանակ</standard>
3830                     <daylight>Կոլումբիայի ամառային ժամանակ</daylight>
3831                 </long>
3832             </metazone>
3833             <metazone type="Cook">
3834                 <long>
3835                     <generic>Կուկի կղզիների ժամանակ</generic>
3836                     <standard>Կուկի կղզիների ստանդարտ ժամանակ</standard>
3837                     <daylight>Կուկի կղզիների կիսաամառային ժամանակ</daylight>
3838                 </long>
3839             </metazone>
3840             <metazone type="Cuba">
3841                 <long>
3842                     <generic>Կուբայի ժամանակ</generic>
3843                     <standard>Կուբայի ստանդարտ ժամանակ</standard>
3844                     <daylight>Կուբայի ամառային ժամանակ</daylight>
3845                 </long>
3846             </metazone>
3847             <metazone type="Davis">
3848                 <long>
3849                     <standard>Դեյվիսի ժամանակ</standard>
3850                 </long>
3851             </metazone>
3852             <metazone type="DumontDUrville">
3853                 <long>
3854                     <standard>Դյումոն դ’Յուրվիլի ժամանակ</standard>
3855                 </long>
3856             </metazone>
3857             <metazone type="East_Timor">
3858                 <long>
3859                     <standard>Արևելյան Թիմորի ժամանակ</standard>
3860                 </long>
3861             </metazone>
3862             <metazone type="Easter">
3863                 <long>
3864                     <generic>Զատկի կղզու ժամանակ</generic>
3865                     <standard>Զատկի կղզու ստանդարտ ժամանակ</standard>
3866                     <daylight>Զատկի կղզու ամառային ժամանակ</daylight>
3867                 </long>
3868             </metazone>
3869             <metazone type="Ecuador">
3870                 <long>
3871                     <standard>Էկվադորի ժամանակ</standard>
3872                 </long>
3873             </metazone>
3874             <metazone type="Europe_Central">
3875                 <long>
3876                     <generic>Կենտրոնական Եվրոպայի ժամանակ</generic>
3877                     <standard>Կենտրոնական Եվրոպայի ստանդարտ ժամանակ</standard>
3878                     <daylight>Կենտրոնական Եվրոպայի ամառային ժամանակ</daylight>
3879                 </long>
3880             </metazone>
3881             <metazone type="Europe_Eastern">
3882                 <long>
3883                     <generic>Արևելյան Եվրոպայի ժամանակ</generic>
3884                     <standard>Արևելյան Եվրոպայի ստանդարտ ժամանակ</standard>
3885                     <daylight>Արևելյան Եվրոպայի ամառային ժամանակ</daylight>
3886                 </long>
3887             </metazone>
3888             <metazone type="Europe_Further_Eastern">
3889                 <long>
3890                     <standard>Մինսկի ժամանակ</standard>
3891                 </long>
3892             </metazone>
3893             <metazone type="Europe_Western">
3894                 <long>
3895                     <generic>Արևմտյան Եվրոպայի ժամանակ</generic>
3896                     <standard>Արևմտյան Եվրոպայի ստանդարտ ժամանակ</standard>
3897                     <daylight>Արևմտյան Եվրոպայի ամառային ժամանակ</daylight>
3898                 </long>
3899             </metazone>
3900             <metazone type="Falkland">
3901                 <long>
3902                     <generic>Ֆոլքլենդյան կղզիների ժամանակ</generic>
3903                     <standard>Ֆոլքլենդյան կղզիների ստանդարտ ժամանակ</standard>
3904                     <daylight>Ֆոլքլենդյան կղզիների ամառային ժամանակ</daylight>
3905                 </long>
3906             </metazone>
3907             <metazone type="Fiji">
3908                 <long>
3909                     <generic>Ֆիջիի ժամանակ</generic>
3910                     <standard>Ֆիջիի ստանդարտ ժամանակ</standard>
3911                     <daylight>Ֆիջիի ամառային ժամանակ</daylight>
3912                 </long>
3913             </metazone>
3914             <metazone type="French_Guiana">
3915                 <long>
3916                     <standard>Ֆրանսիական Գվիանայի ժամանակ</standard>
3917                 </long>
3918             </metazone>
3919             <metazone type="French_Southern">
3920                 <long>
3921                     <standard>Ֆրանսիական հարավային և անտարկտիդյան ժամանակ</standard>
3922                 </long>
3923             </metazone>
3924             <metazone type="Galapagos">
3925                 <long>
3926                     <standard>Գալապագոսյան կղզիների ժամանակ</standard>
3927                 </long>
3928             </metazone>
3929             <metazone type="Gambier">
3930                 <long>
3931                     <standard>Գամբյե կղզիների ժամանակ</standard>
3932                 </long>
3933             </metazone>
3934             <metazone type="Georgia">
3935                 <long>
3936                     <generic>Վրաստանի ժամանակ</generic>
3937                     <standard>Վրաստանի ստանդարտ ժամանակ</standard>
3938                     <daylight>Վրաստանի ամառային ժամանակ</daylight>
3939                 </long>
3940             </metazone>
3941             <metazone type="Gilbert_Islands">
3942                 <long>
3943                     <standard>Ջիլբերթի կղզիների ժամանակ</standard>
3944                 </long>
3945             </metazone>
3946             <metazone type="GMT">
3947                 <long>
3948                     <standard>Գրինվիչի ժամանակ</standard>
3949                 </long>
3950             </metazone>
3951             <metazone type="Greenland_Eastern">
3952                 <long>
3953                     <generic>Արևելյան Գրենլանդիայի ժամանակ</generic>
3954                     <standard>Արևելյան Գրենլանդիայի ստանդարտ ժամանակ</standard>
3955                     <daylight>Արևելյան Գրենլանդիայի ամառային ժամանակ</daylight>
3956                 </long>
3957             </metazone>
3958             <metazone type="Greenland_Western">
3959                 <long>
3960                     <generic>Արևմտյան Գրենլանդիայի ժամանակ</generic>
3961                     <standard>Արևմտյան Գրենլանդիայի ստանդարտ ժամանակ</standard>
3962                     <daylight>Արևմտյան Գրենլանդիայի ամառային ժամանակ</daylight>
3963                 </long>
3964             </metazone>
3965             <metazone type="Gulf">
3966                 <long>
3967                     <standard>Պարսից ծոցի ստանդարտ ժամանակ</standard>
3968                 </long>
3969             </metazone>
3970             <metazone type="Guyana">
3971                 <long>
3972                     <standard>Գայանայի ժամանակ</standard>
3973                 </long>
3974             </metazone>
3975             <metazone type="Hawaii_Aleutian">
3976                 <long>
3977                     <generic>Հավայան-ալեության ժամանակ</generic>
3978                     <standard>Հավայան-ալեության ստանդարտ ժամանակ</standard>
3979                     <daylight>Հավայան-ալեության ամառային ժամանակ</daylight>
3980                 </long>
3981             </metazone>
3982             <metazone type="Hong_Kong">
3983                 <long>
3984                     <generic>Հոնկոնգի ժամանակ</generic>
3985                     <standard>Հոնկոնգի ստանդարտ ժամանակ</standard>
3986                     <daylight>Հոնկոնգի ամառային ժամանակ</daylight>
3987                 </long>
3988             </metazone>
3989             <metazone type="Hovd">
3990                 <long>
3991                     <generic>Հովդի ժամանակ</generic>
3992                     <standard>Հովդի ստանդարտ ժամանակ</standard>
3993                     <daylight>Հովդի ամառային ժամանակ</daylight>
3994                 </long>
3995             </metazone>
3996             <metazone type="India">
3997                 <long>
3998                     <standard>Հնդկաստանի ստանդարտ ժամանակ</standard>
3999                 </long>
4000             </metazone>
4001             <metazone type="Indian_Ocean">
4002                 <long>
4003                     <standard>Հնդկական օվկիանոսի ժամանակ</standard>
4004                 </long>
4005             </metazone>
4006             <metazone type="Indochina">
4007                 <long>
4008                     <standard>Հնդկաչինական ժամանակ</standard>
4009                 </long>
4010             </metazone>
4011             <metazone type="Indonesia_Central">
4012                 <long>
4013                     <standard>Կենտրոնական Ինդոնեզիայի ժամանակ</standard>
4014                 </long>
4015             </metazone>
4016             <metazone type="Indonesia_Eastern">
4017                 <long>
4018                     <standard>Արևելյան Ինդոնեզիայի ժամանակ</standard>
4019                 </long>
4020             </metazone>
4021             <metazone type="Indonesia_Western">
4022                 <long>
4023                     <standard>Արևմտյան Ինդոնեզիայի ժամանակ</standard>
4024                 </long>
4025             </metazone>
4026             <metazone type="Iran">
4027                 <long>
4028                     <generic>Իրանի ժամանակ</generic>
4029                     <standard>Իրանի ստանդարտ ժամանակ</standard>
4030                     <daylight>Իրանի ամառային ժամանակ</daylight>
4031                 </long>
4032             </metazone>
4033             <metazone type="Irkutsk">
4034                 <long>
4035                     <generic>Իրկուտսկի ժամանակ</generic>
4036                     <standard>Իրկուտսկի ստանդարտ ժամանակ</standard>
4037                     <daylight>Իրկուտսկի ամառային ժամանակ</daylight>
4038                 </long>
4039             </metazone>
4040             <metazone type="Israel">
4041                 <long>
4042                     <generic>Իսրայելի ժամանակ</generic>
4043                     <standard>Իսրայելի ստանդարտ ժամանակ</standard>
4044                     <daylight>Իսրայելի ամառային ժամանակ</daylight>
4045                 </long>
4046             </metazone>
4047             <metazone type="Japan">
4048                 <long>
4049                     <generic>Ճապոնիայի ժամանակ</generic>
4050                     <standard>Ճապոնիայի ստանդարտ ժամանակ</standard>
4051                     <daylight>Ճապոնիայի ամառային ժամանակ</daylight>
4052                 </long>
4053             </metazone>
4054             <metazone type="Kazakhstan_Eastern">
4055                 <long>
4056                     <standard>Արևելյան Ղազախստանի ժամանակ</standard>
4057                 </long>
4058             </metazone>
4059             <metazone type="Kazakhstan_Western">
4060                 <long>
4061                     <standard>Արևմտյան Ղազախստանի ժամանակ</standard>
4062                 </long>
4063             </metazone>
4064             <metazone type="Korea">
4065                 <long>
4066                     <generic>Կորեայի ժամանակ</generic>
4067                     <standard>Կորեայի ստանդարտ ժամանակ</standard>
4068                     <daylight>Կորեայի ամառային ժամանակ</daylight>
4069                 </long>
4070             </metazone>
4071             <metazone type="Kosrae">
4072                 <long>
4073                     <standard>Կոսրաեյի ժամանակ</standard>
4074                 </long>
4075             </metazone>
4076             <metazone type="Krasnoyarsk">
4077                 <long>
4078                     <generic>Կրասնոյարսկի ժամանակ</generic>
4079                     <standard>Կրասնոյարսկի ստանդարտ ժամանակ</standard>
4080                     <daylight>Կրասնոյարսկի ամառային ժամանակ</daylight>
4081                 </long>
4082             </metazone>
4083             <metazone type="Kyrgystan">
4084                 <long>
4085                     <standard>Ղրղզստանի ժամանակ</standard>
4086                 </long>
4087             </metazone>
4088             <metazone type="Line_Islands">
4089                 <long>
4090                     <standard>Լայն կղզիների ժամանակ</standard>
4091                 </long>
4092             </metazone>
4093             <metazone type="Lord_Howe">
4094                 <long>
4095                     <generic>Լորդ Հաուի ժամանակ</generic>
4096                     <standard>Լորդ Հաուի ստանդարտ ժամանակ</standard>
4097                     <daylight>Լորդ Հաուի ամառային ժամանակ</daylight>
4098                 </long>
4099             </metazone>
4100             <metazone type="Macquarie">
4101                 <long>
4102                     <standard>Մակկուորի կղզու ժամանակ</standard>
4103                 </long>
4104             </metazone>
4105             <metazone type="Magadan">
4106                 <long>
4107                     <generic>Մագադանի ժամանակ</generic>
4108                     <standard>Մագադանի ստանդարտ ժամանակ</standard>
4109                     <daylight>Մագադանի ամառային ժամանակ</daylight>
4110                 </long>
4111             </metazone>
4112             <metazone type="Malaysia">
4113                 <long>
4114                     <standard>Մալայզիայի ժամանակ</standard>
4115                 </long>
4116             </metazone>
4117             <metazone type="Maldives">
4118                 <long>
4119                     <standard>Մալդիվների ժամանակ</standard>
4120                 </long>
4121             </metazone>
4122             <metazone type="Marquesas">
4123                 <long>
4124                     <standard>Մարկիզյան կղզիների ժամանակ</standard>
4125                 </long>
4126             </metazone>
4127             <metazone type="Marshall_Islands">
4128                 <long>
4129                     <standard>Մարշալյան կղզիների ժամանակ</standard>
4130                 </long>
4131             </metazone>
4132             <metazone type="Mauritius">
4133                 <long>
4134                     <generic>Մավրիկիոսի ժամանակ</generic>
4135                     <standard>Մավրիկիոսի ստանդարտ ժամանակ</standard>
4136                     <daylight>Մավրիկիոսի ամառային ժամանակ</daylight>
4137                 </long>
4138             </metazone>
4139             <metazone type="Mawson">
4140                 <long>
4141                     <standard>Մոուսոնի ժամանակ</standard>
4142                 </long>
4143             </metazone>
4144             <metazone type="Mexico_Northwest">
4145                 <long>
4146                     <generic>Հյուսիսարևմտյան Մեքսիկայի ժամանակ</generic>
4147                     <standard>Հյուսիսարևմտյան Մեքսիկայի ստանդարտ ժամանակ</standard>
4148                     <daylight>Հյուսիսարևմտյան Մեքսիկայի ամառային ժամանակ</daylight>
4149                 </long>
4150             </metazone>
4151             <metazone type="Mexico_Pacific">
4152                 <long>
4153                     <generic>Մեքսիկայի խաղաղօվկիանոսյան ժամանակ</generic>
4154                     <standard>Մեքսիկայի խաղաղօվկիանոսյան ստանդարտ ժամանակ</standard>
4155                     <daylight>Մեքսիկայի խաղաղօվկիանոսյան ամառային ժամանակ</daylight>
4156                 </long>
4157             </metazone>
4158             <metazone type="Mongolia">
4159                 <long>
4160                     <generic>Ուլան Բատորի ժամանակ</generic>
4161                     <standard>Ուլան Բատորի ստանդարտ ժամանակ</standard>
4162                     <daylight>Ուլան Բատորի ամառային ժամանակ</daylight>
4163                 </long>
4164             </metazone>
4165             <metazone type="Moscow">
4166                 <long>
4167                     <generic>Մոսկվայի ժամանակ</generic>
4168                     <standard>Մոսկվայի ստանդարտ ժամանակ</standard>
4169                     <daylight>Մոսկվայի ամառային ժամանակ</daylight>
4170                 </long>
4171             </metazone>
4172             <metazone type="Myanmar">
4173                 <long>
4174                     <standard>Մյանմայի ժամանակ</standard>
4175                 </long>
4176             </metazone>
4177             <metazone type="Nauru">
4178                 <long>
4179                     <standard>Նաուրուի ժամանակ</standard>
4180                 </long>
4181             </metazone>
4182             <metazone type="Nepal">
4183                 <long>
4184                     <standard>Նեպալի ժամանակ</standard>
4185                 </long>
4186             </metazone>
4187             <metazone type="New_Caledonia">
4188                 <long>
4189                     <generic>Նոր Կալեդոնիայի ժամանակ</generic>
4190                     <standard>Նոր Կալեդոնիայի ստանդարտ ժամանակ</standard>
4191                     <daylight>Նոր Կալեդոնիայի ամառային ժամանակ</daylight>
4192                 </long>
4193             </metazone>
4194             <metazone type="New_Zealand">
4195                 <long>
4196                     <generic>Նոր Զելանդիայի ժամանակ</generic>
4197                     <standard>Նոր Զելանդիայի ստանդարտ ժամանակ</standard>
4198                     <daylight>Նոր Զելանդիայի ամառային ժամանակ</daylight>
4199                 </long>
4200             </metazone>
4201             <metazone type="Newfoundland">
4202                 <long>
4203                     <generic>Նյուֆաունդլենդի ժամանակ</generic>
4204                     <standard>Նյուֆաունդլենդի ստանդարտ ժամանակ</standard>
4205                     <daylight>Նյուֆաունդլենդի ամառային ժամանակ</daylight>
4206                 </long>
4207             </metazone>
4208             <metazone type="Niue">
4209                 <long>
4210                     <standard>Նիուեյի ժամանակ</standard>
4211                 </long>
4212             </metazone>
4213             <metazone type="Norfolk">
4214                 <long>
4215                     <standard>Նորֆոլկ կղզու ժամանակ</standard>
4216                 </long>
4217             </metazone>
4218             <metazone type="Noronha">
4219                 <long>
4220                     <generic>Ֆերնանդու դի Նորոնյայի ժամանակ</generic>
4221                     <standard>Ֆերնանդու դի Նորոնյայի ստանդարտ ժամանակ</standard>
4222                     <daylight>Ֆերնանդու դի Նորոնյայի ամառային ժամանակ</daylight>
4223                 </long>
4224             </metazone>
4225             <metazone type="Novosibirsk">
4226                 <long>
4227                     <generic>Նովոսիբիրսկի ժամանակ</generic>
4228                     <standard>Նովոսիբիրսկի ստանդարտ ժամանակ</standard>
4229                     <daylight>Նովոսիբիրսկի ամառային ժամանակ</daylight>
4230                 </long>
4231             </metazone>
4232             <metazone type="Omsk">
4233                 <long>
4234                     <generic>Օմսկի ժամանակ</generic>
4235                     <standard>Օմսկի ստանդարտ ժամանակ</standard>
4236                     <daylight>Օմսկի ամառային ժամանակ</daylight>
4237                 </long>
4238             </metazone>
4239             <metazone type="Pakistan">
4240                 <long>
4241                     <generic>Պակիստանի ժամանակ</generic>
4242                     <standard>Պակիստանի ստանդարտ ժամանակ</standard>
4243                     <daylight>Պակիստանի ամառային ժամանակ</daylight>
4244                 </long>
4245             </metazone>
4246             <metazone type="Palau">
4247                 <long>
4248                     <standard>Պալաույի ժամանակ</standard>
4249                 </long>
4250             </metazone>
4251             <metazone type="Papua_New_Guinea">
4252                 <long>
4253                     <standard>Պապուա Նոր Գվինեայի ժամանակ</standard>
4254                 </long>
4255             </metazone>
4256             <metazone type="Paraguay">
4257                 <long>
4258                     <generic>Պարագվայի ժամանակ</generic>
4259                     <standard>Պարագվայի ստանդարտ ժամանակ</standard>
4260                     <daylight>Պարագվայի ամառային ժամանակ</daylight>
4261                 </long>
4262             </metazone>
4263             <metazone type="Peru">
4264                 <long>
4265                     <generic>Պերուի ժամանակ</generic>
4266                     <standard>Պերուի ստանդարտ ժամանակ</standard>
4267                     <daylight>Պերուի ամառային ժամանակ</daylight>
4268                 </long>
4269             </metazone>
4270             <metazone type="Philippines">
4271                 <long>
4272                     <generic>Ֆիլիպինների ժամանակ</generic>
4273                     <standard>Ֆիլիպինների ստանդարտ ժամանակ</standard>
4274                     <daylight>Ֆիլիպինների ամառային ժամանակ</daylight>
4275                 </long>
4276             </metazone>
4277             <metazone type="Phoenix_Islands">
4278                 <long>
4279                     <standard>Ֆինիքս կղզիների ժամանակ</standard>
4280                 </long>
4281             </metazone>
4282             <metazone type="Pierre_Miquelon">
4283                 <long>
4284                     <generic>Սեն Պիեռ և Միքելոնի ժամանակ</generic>
4285                     <standard>Սեն Պիեռ և Միքելոնի ստանդարտ ժամանակ</standard>
4286                     <daylight>Սեն Պիեռ և Միքելոնի ամառային ժամանակ</daylight>
4287                 </long>
4288             </metazone>
4289             <metazone type="Pitcairn">
4290                 <long>
4291                     <standard>Պիտկեռնի ժամանակ</standard>
4292                 </long>
4293             </metazone>
4294             <metazone type="Ponape">
4295                 <long>
4296                     <standard>Պոնապե կղզու ժամանակ</standard>
4297                 </long>
4298             </metazone>
4299             <metazone type="Pyongyang">
4300                 <long>
4301                     <standard>Փխենյանի ժամանակ</standard>
4302                 </long>
4303             </metazone>
4304             <metazone type="Reunion">
4305                 <long>
4306                     <standard>Ռեյունիոնի ժամանակ</standard>
4307                 </long>
4308             </metazone>
4309             <metazone type="Rothera">
4310                 <long>
4311                     <standard>Ռոտերայի ժամանակ</standard>
4312                 </long>
4313             </metazone>
4314             <metazone type="Sakhalin">
4315                 <long>
4316                     <generic>Սախալինի ժամանակ</generic>
4317                     <standard>Սախալինի ստանդարտ ժամանակ</standard>
4318                     <daylight>Սախալինի ամառային ժամանակ</daylight>
4319                 </long>
4320             </metazone>
4321             <metazone type="Samoa">
4322                 <long>
4323                     <generic>Սամոայի ժամանակ</generic>
4324                     <standard>Սամոայի ստանդարտ ժամանակ</standard>
4325                     <daylight>Սամոայի ամառային ժամանակ</daylight>
4326                 </long>
4327             </metazone>
4328             <metazone type="Seychelles">
4329                 <long>
4330                     <standard>Սեյշելյան կղզիների ժամանակ</standard>
4331                 </long>
4332             </metazone>
4333             <metazone type="Singapore">
4334                 <long>
4335                     <standard>Սինգապուրի ժամանակ</standard>
4336                 </long>
4337             </metazone>
4338             <metazone type="Solomon">
4339                 <long>
4340                     <standard>Սողոմոնի կղզիների ժամանակ</standard>
4341                 </long>
4342             </metazone>
4343             <metazone type="South_Georgia">
4344                 <long>
4345                     <standard>Հարավային Ջորջիայի ժամանակ</standard>
4346                 </long>
4347             </metazone>
4348             <metazone type="Suriname">
4349                 <long>
4350                     <standard>Սուրինամի ժամանակ</standard>
4351                 </long>
4352             </metazone>
4353             <metazone type="Syowa">
4354                 <long>
4355                     <standard>Սյովայի ժամանակ</standard>
4356                 </long>
4357             </metazone>
4358             <metazone type="Tahiti">
4359                 <long>
4360                     <standard>Թաիթիի ժամանակ</standard>
4361                 </long>
4362             </metazone>
4363             <metazone type="Taipei">
4364                 <long>
4365                     <generic>Թայպեյի ժամանակ</generic>
4366                     <standard>Թայպեյի ստանդարտ ժամանակ</standard>
4367                     <daylight>Թայպեյի ամառային ժամանակ</daylight>
4368                 </long>
4369             </metazone>
4370             <metazone type="Tajikistan">
4371                 <long>
4372                     <standard>Տաջիկստանի ժամանակ</standard>
4373                 </long>
4374             </metazone>
4375             <metazone type="Tokelau">
4376                 <long>
4377                     <standard>Տոկելաույի ժամանակ</standard>
4378                 </long>
4379             </metazone>
4380             <metazone type="Tonga">
4381                 <long>
4382                     <generic>Տոնգայի ժամանակ</generic>
4383                     <standard>Տոնգայի ստանդարտ ժամանակ</standard>
4384                     <daylight>Տոնգայի ամառային ժամանակ</daylight>
4385                 </long>
4386             </metazone>
4387             <metazone type="Truk">
4388                 <long>
4389                     <standard>Տրուկի ժամանակ</standard>
4390                 </long>
4391             </metazone>
4392             <metazone type="Turkmenistan">
4393                 <long>
4394                     <generic>Թուրքմենստանի ժամանակ</generic>
4395                     <standard>Թուրքմենստանի ստանդարտ ժամանակ</standard>
4396                     <daylight>Թուրքմենստանի ամառային ժամանակ</daylight>
4397                 </long>
4398             </metazone>
4399             <metazone type="Tuvalu">
4400                 <long>
4401                     <standard>Տուվալույի ժամանակ</standard>
4402                 </long>
4403             </metazone>
4404             <metazone type="Uruguay">
4405                 <long>
4406                     <generic>Ուրուգվայի ժամանակ</generic>
4407                     <standard>Ուրուգվայի ստանդարտ ժամանակ</standard>
4408                     <daylight>Ուրուգվայի ամառային ժամանակ</daylight>
4409                 </long>
4410             </metazone>
4411             <metazone type="Uzbekistan">
4412                 <long>
4413                     <generic>Ուզբեկստանի ժամանակ</generic>
4414                     <standard>Ուզբեկստանի ստանդարտ ժամանակ</standard>
4415                     <daylight>Ուզբեկստանի ամառային ժամանակ</daylight>
4416                 </long>
4417             </metazone>
4418             <metazone type="Vanuatu">
4419                 <long>
4420                     <generic>Վանուատույի ժամանակ</generic>
4421                     <standard>Վանուատույի ստանդարտ ժամանակ</standard>
4422                     <daylight>Վանուատույի ամառային ժամանակ</daylight>
4423                 </long>
4424             </metazone>
4425             <metazone type="Venezuela">
4426                 <long>
4427                     <standard>Վենեսուելայի ժամանակ</standard>
4428                 </long>
4429             </metazone>
4430             <metazone type="Vladivostok">
4431                 <long>
4432                     <generic>Վլադիվոստոկի ժամանակ</generic>
4433                     <standard>Վլադիվոստոկի ստանդարտ ժամանակ</standard>
4434                     <daylight>Վլադիվոստոկի ամառային ժամանակ</daylight>
4435                 </long>
4436             </metazone>
4437             <metazone type="Volgograd">
4438                 <long>
4439                     <generic>Վոլգոգրադի ժամանակ</generic>
4440                     <standard>Վոլգոգրադի ստանդարտ ժամանակ</standard>
4441                     <daylight>Վոլգոգրադի ամառային ժամանակ</daylight>
4442                 </long>
4443             </metazone>
4444             <metazone type="Vostok">
4445                 <long>
4446                     <standard>Վոստոկի ժամանակ</standard>
4447                 </long>
4448             </metazone>
4449             <metazone type="Wake">
4450                 <long>
4451                     <standard>Ուեյք կղզու ժամանակ</standard>
4452                 </long>
4453             </metazone>
4454             <metazone type="Wallis">
4455                 <long>
4456                     <standard>Ուոլիս և Ֆուտունայի ժամանակ</standard>
4457                 </long>
4458             </metazone>
4459             <metazone type="Yakutsk">
4460                 <long>
4461                     <generic>Յակուտսկի ժամանակ</generic>
4462                     <standard>Յակուտսկի ստանդարտ ժամանակ</standard>
4463                     <daylight>Յակուտսկի ամառային ժամանակ</daylight>
4464                 </long>
4465             </metazone>
4466             <metazone type="Yekaterinburg">
4467                 <long>
4468                     <generic>Եկատերինբուրգի ժամանակ</generic>
4469                     <standard>Եկատերինբուրգի ստանդարտ ժամանակ</standard>
4470                     <daylight>Եկատերինբուրգի ամառային ժամանակ</daylight>
4471                 </long>
4472             </metazone>
4473         </timeZoneNames>
4474     </dates>
4475     <numbers>
4476         <defaultNumberingSystem>latn</defaultNumberingSystem>
4477         <otherNumberingSystems>
4478             <native>latn</native>
4479             <traditional>armn</traditional>
4480         </otherNumberingSystems>
4481         <minimumGroupingDigits draft="contributed">1</minimumGroupingDigits>
4482         <symbols numberSystem="latn">
4483             <decimal>,</decimal>
4484             <group> </group>
4485             <list>;</list>
4486             <percentSign>%</percentSign>
4487             <plusSign>+</plusSign>
4488             <minusSign>-</minusSign>
4489             <exponential>E</exponential>
4490             <superscriptingExponent>×</superscriptingExponent>
4491             <perMille>‰</perMille>
4492             <infinity>∞</infinity>
4493             <nan>ՈչԹ</nan>
4494             <timeSeparator draft="contributed">:</timeSeparator>
4495         </symbols>
4496         <decimalFormats numberSystem="latn">
4497             <decimalFormatLength>
4498                 <decimalFormat>
4499                     <pattern>#,##0.###</pattern>
4500                 </decimalFormat>
4501             </decimalFormatLength>
4502             <decimalFormatLength type="long">
4503                 <decimalFormat>
4504                     <pattern type="1000" count="one">0 հազար</pattern>
4505                     <pattern type="1000" count="other">0 հազար</pattern>
4506                     <pattern type="10000" count="one">00 հազար</pattern>
4507                     <pattern type="10000" count="other">00 հազար</pattern>
4508                     <pattern type="100000" count="one">000 հազար</pattern>
4509                     <pattern type="100000" count="other">000 հազար</pattern>
4510                     <pattern type="1000000" count="one">0 միլիոն</pattern>
4511                     <pattern type="1000000" count="other">0 միլիոն</pattern>
4512                     <pattern type="10000000" count="one">00 միլիոն</pattern>
4513                     <pattern type="10000000" count="other">00 միլիոն</pattern>
4514                     <pattern type="100000000" count="one">000 միլիոն</pattern>
4515                     <pattern type="100000000" count="other">000 միլիոն</pattern>
4516                     <pattern type="1000000000" count="one">0 միլիարդ</pattern>
4517                     <pattern type="1000000000" count="other">0 միլիարդ</pattern>
4518                     <pattern type="10000000000" count="one">00 միլիարդ</pattern>
4519                     <pattern type="10000000000" count="other">00 միլիարդ</pattern>
4520                     <pattern type="100000000000" count="one">000 միլիարդ</pattern>
4521                     <pattern type="100000000000" count="other">000 միլիարդ</pattern>
4522                     <pattern type="1000000000000" count="one">0 տրիլիոն</pattern>
4523                     <pattern type="1000000000000" count="other">0 տրիլիոն</pattern>
4524                     <pattern type="10000000000000" count="one">00 տրիլիոն</pattern>
4525                     <pattern type="10000000000000" count="other">00 տրիլիոն</pattern>
4526                     <pattern type="100000000000000" count="one">000 տրիլիոն</pattern>
4527                     <pattern type="100000000000000" count="other">000 տրիլիոն</pattern>
4528                 </decimalFormat>
4529             </decimalFormatLength>
4530             <decimalFormatLength type="short">
4531                 <decimalFormat>
4532                     <pattern type="1000" count="one">0 հզր</pattern>
4533                     <pattern type="1000" count="other">0 հզր</pattern>
4534                     <pattern type="10000" count="one">00 հզր</pattern>
4535                     <pattern type="10000" count="other">00 հզր</pattern>
4536                     <pattern type="100000" count="one">000 հզր</pattern>
4537                     <pattern type="100000" count="other">000 հզր</pattern>
4538                     <pattern type="1000000" count="one">0 մլն</pattern>
4539                     <pattern type="1000000" count="other">0 մլն</pattern>
4540                     <pattern type="10000000" count="one">00 մլն</pattern>
4541                     <pattern type="10000000" count="other">00 մլն</pattern>
4542                     <pattern type="100000000" count="one">000 մլն</pattern>
4543                     <pattern type="100000000" count="other">000 մլն</pattern>
4544                     <pattern type="1000000000" count="one">0 մլրդ</pattern>
4545                     <pattern type="1000000000" count="other">0 մլրդ</pattern>
4546                     <pattern type="10000000000" count="one">00 մլրդ</pattern>
4547                     <pattern type="10000000000" count="other">00 մլրդ</pattern>
4548                     <pattern type="100000000000" count="one">000 մլրդ</pattern>
4549                     <pattern type="100000000000" count="other">000 մլրդ</pattern>
4550                     <pattern type="1000000000000" count="one">0 տրլն</pattern>
4551                     <pattern type="1000000000000" count="other">0 տրլն</pattern>
4552                     <pattern type="10000000000000" count="one">00 տրլն</pattern>
4553                     <pattern type="10000000000000" count="other">00 տրլն</pattern>
4554                     <pattern type="100000000000000" count="one">000 տրլն</pattern>
4555                     <pattern type="100000000000000" count="other">000 տրլն</pattern>
4556                 </decimalFormat>
4557             </decimalFormatLength>
4558         </decimalFormats>
4559         <scientificFormats numberSystem="latn">
4560             <scientificFormatLength>
4561                 <scientificFormat>
4562                     <pattern>#E0</pattern>
4563                 </scientificFormat>
4564             </scientificFormatLength>
4565         </scientificFormats>
4566         <percentFormats numberSystem="latn">
4567             <percentFormatLength>
4568                 <percentFormat>
4569                     <pattern>#,##0%</pattern>
4570                 </percentFormat>
4571             </percentFormatLength>
4572         </percentFormats>
4573         <currencyFormats numberSystem="latn">
4574             <currencyFormatLength>
4575                 <currencyFormat type="standard">
4576                     <pattern>#,##0.00 ¤</pattern>
4577                 </currencyFormat>
4578                 <currencyFormat type="accounting">
4579                     <pattern>#,##0.00 ¤</pattern>
4580                 </currencyFormat>
4581             </currencyFormatLength>
4582             <currencyFormatLength type="short">
4583                 <currencyFormat type="standard">
4584                     <pattern type="1000" count="one">0 հզր ¤</pattern>
4585                     <pattern type="1000" count="other">0 հզր ¤</pattern>
4586                     <pattern type="10000" count="one">00 հզր ¤</pattern>
4587                     <pattern type="10000" count="other">00 հզր ¤</pattern>
4588                     <pattern type="100000" count="one">000 հզր ¤</pattern>
4589                     <pattern type="100000" count="other">000 հզր ¤</pattern>
4590                     <pattern type="1000000" count="one">0 մլն ¤</pattern>
4591                     <pattern type="1000000" count="other">0 մլն ¤</pattern>
4592                     <pattern type="10000000" count="one">00 մլն ¤</pattern>
4593                     <pattern type="10000000" count="other">00 մլն ¤</pattern>
4594                     <pattern type="100000000" count="one">000 մլն ¤</pattern>
4595                     <pattern type="100000000" count="other">000 մլն ¤</pattern>
4596                     <pattern type="1000000000" count="one">0 մլրդ ¤</pattern>
4597                     <pattern type="1000000000" count="other">0 մլրդ ¤</pattern>
4598                     <pattern type="10000000000" count="one">00 մլրդ ¤</pattern>
4599                     <pattern type="10000000000" count="other">00 մլրդ ¤</pattern>
4600                     <pattern type="100000000000" count="one">000 մլրդ ¤</pattern>
4601                     <pattern type="100000000000" count="other">000 մլրդ ¤</pattern>
4602                     <pattern type="1000000000000" count="one">0 տրլն ¤</pattern>
4603                     <pattern type="1000000000000" count="other">0 տրլն ¤</pattern>
4604                     <pattern type="10000000000000" count="one">00 տրլն ¤</pattern>
4605                     <pattern type="10000000000000" count="other">00 տրլն ¤</pattern>
4606                     <pattern type="100000000000000" count="one">000 տրլն ¤</pattern>
4607                     <pattern type="100000000000000" count="other">000 տրլն ¤</pattern>
4608                 </currencyFormat>
4609             </currencyFormatLength>
4610             <unitPattern count="one">{0} {1}</unitPattern>
4611             <unitPattern count="other">{0} {1}</unitPattern>
4612         </currencyFormats>
4613         <currencies>
4614             <currency type="AED">
4615                 <displayName>Արաբական Միացյալ Էմիրությունների դիրհամ</displayName>
4616                 <displayName count="one">ԱՄԷ դիրհամ</displayName>
4617                 <displayName count="other">ԱՄԷ դիրհամ</displayName>
4618                 <symbol>AED</symbol>
4619             </currency>
4620             <currency type="AFN">
4621                 <displayName>աֆղանական աֆղանի</displayName>
4622                 <displayName count="one">աֆղանական աֆղանի</displayName>
4623                 <displayName count="other">աֆղանական աֆղանի</displayName>
4624                 <symbol>AFN</symbol>
4625             </currency>
4626             <currency type="ALL">
4627                 <displayName>ալբանական լեկ</displayName>
4628                 <displayName count="one">ալբանական լեկ</displayName>
4629                 <displayName count="other">ալբանական լեկ</displayName>
4630                 <symbol>ALL</symbol>
4631             </currency>
4632             <currency type="AMD">
4633                 <displayName>հայկական դրամ</displayName>
4634                 <displayName count="one">հայկական դրամ</displayName>
4635                 <displayName count="other">հայկական դրամ</displayName>
4636                 <symbol>֏</symbol>
4637                 <symbol alt="variant">դր.</symbol>
4638             </currency>
4639             <currency type="ANG">
4640                 <displayName>նիդեռլանդական անտիլյան գուլդեն</displayName>
4641                 <displayName count="one">նիդեռլանդական անտիլյան գուլդեն</displayName>
4642                 <displayName count="other">նիդեռլանդական անտիլյան գուլդեն</displayName>
4643                 <symbol>ANG</symbol>
4644             </currency>
4645             <currency type="AOA">
4646                 <displayName>անգոլական կվանզա</displayName>
4647                 <displayName count="one">անգոլական կվանզա</displayName>
4648                 <displayName count="other">անգոլական կվանզա</displayName>
4649                 <symbol>AOA</symbol>
4650                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">Kz</symbol>
4651             </currency>
4652             <currency type="ARS">
4653                 <displayName>արգենտինական պեսո</displayName>
4654                 <displayName count="one">արգենտինական պեսո</displayName>
4655                 <displayName count="other">արգենտինական պեսո</displayName>
4656                 <symbol>ARS</symbol>
4657                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">$</symbol>
4658             </currency>
4659             <currency type="AUD">
4660                 <displayName>ավստրալիական դոլար</displayName>
4661                 <displayName count="one">ավստրալիական դոլար</displayName>
4662                 <displayName count="other">ավստրալիական դոլար</displayName>
4663                 <symbol>A$</symbol>
4664                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">$</symbol>
4665             </currency>
4666             <currency type="AWG">
4667                 <displayName>արուբական ֆլորին</displayName>
4668                 <displayName count="one">արուբական ֆլորին</displayName>
4669                 <displayName count="other">արուբական ֆլորին</displayName>
4670                 <symbol>AWG</symbol>
4671             </currency>
4672             <currency type="AZN">
4673                 <displayName>ադրբեջանական մանաթ</displayName>
4674                 <displayName count="one">ադրբեջանական մանաթ</displayName>
4675                 <displayName count="other">ադրբեջանական մանաթ</displayName>
4676                 <symbol>AZN</symbol>
4677             </currency>
4678             <currency type="BAM">
4679                 <displayName>Բոսնիա և Հերցեգովինայի փոխարկվող մարկ</displayName>
4680                 <displayName count="one">Բոսնիա և Հերցեգովինայի փոխարկվող մարկ</displayName>
4681                 <displayName count="other">Բոսնիա և Հերցեգովինայի փոխարկվող մարկ</displayName>
4682                 <symbol>BAM</symbol>
4683                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">KM</symbol>
4684             </currency>
4685             <currency type="BBD">
4686                 <displayName>բարբադոսյան դոլար</displayName>
4687                 <displayName count="one">բարբադոսյան դոլար</displayName>
4688                 <displayName count="other">բարբադոսյան դոլար</displayName>
4689                 <symbol>BBD</symbol>
4690                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">$</symbol>
4691             </currency>
4692             <currency type="BDT">
4693                 <displayName>Բանգլադեշի տակա</displayName>
4694                 <displayName count="one">Բանգլադեշի տակա</displayName>
4695                 <displayName count="other">Բանգլադեշի տակա</displayName>
4696                 <symbol>BDT</symbol>
4697                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">৳</symbol>
4698             </currency>
4699             <currency type="BGN">
4700                 <displayName>բուլղարական լև</displayName>
4701                 <displayName count="one">բուլղարական լև</displayName>
4702                 <displayName count="other">բուլղարական լև</displayName>
4703                 <symbol>BGN</symbol>
4704             </currency>
4705             <currency type="BHD">
4706                 <displayName>Բահրեյնի դինար</displayName>
4707                 <displayName count="one">Բահրեյնի դինար</displayName>
4708                 <displayName count="other">Բահրեյնի դինար</displayName>
4709                 <symbol>BHD</symbol>
4710             </currency>
4711             <currency type="BIF">
4712                 <displayName>բուրունդիական ֆրանկ</displayName>
4713                 <displayName count="one">բուրունդիական ֆրանկ</displayName>
4714                 <displayName count="other">բուրունդիական ֆրանկ</displayName>
4715                 <symbol>BIF</symbol>
4716             </currency>
4717             <currency type="BMD">
4718                 <displayName>բերմուդյան դոլար</displayName>
4719                 <displayName count="one">բերմուդյան դոլար</displayName>
4720                 <displayName count="other">բերմուդյան դոլար</displayName>
4721                 <symbol>BMD</symbol>
4722                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">$</symbol>
4723             </currency>
4724             <currency type="BND">
4725                 <displayName>Բրունեյի դոլար</displayName>
4726                 <displayName count="one">Բրունեյի դոլար</displayName>
4727                 <displayName count="other">Բրունեյի դոլար</displayName>
4728                 <symbol>BND</symbol>
4729                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">$</symbol>
4730             </currency>
4731             <currency type="BOB">
4732                 <displayName>բոլիվիական բոլիվիանո</displayName>
4733                 <displayName count="one">բոլիվիական բոլիվիանո</displayName>
4734                 <displayName count="other">բոլիվիական բոլիվիանո</displayName>
4735                 <symbol>BOB</symbol>
4736                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">Bs</symbol>
4737             </currency>
4738             <currency type="BRL">
4739                 <displayName>բրազիլական ռեալ</displayName>
4740                 <displayName count="one">բրազիլական ռեալ</displayName>
4741                 <displayName count="other">բրազիլական ռեալ</displayName>
4742                 <symbol>R$</symbol>
4743                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">R$</symbol>
4744             </currency>
4745             <currency type="BSD">
4746                 <displayName>բահամյան դոլար</displayName>
4747                 <displayName count="one">բահամյան դոլար</displayName>
4748                 <displayName count="other">բահամյան դոլար</displayName>
4749                 <symbol>BSD</symbol>
4750                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">$</symbol>
4751             </currency>
4752             <currency type="BTN">
4753                 <displayName>բութանական նգուլտրում</displayName>
4754                 <displayName count="one">բութանական նգուլտրում</displayName>
4755                 <displayName count="other">բութանական նգուլտրում</displayName>
4756                 <symbol>BTN</symbol>
4757             </currency>
4758             <currency type="BWP">
4759                 <displayName>բոթսվանական պուլա</displayName>
4760                 <displayName count="one">բոթսվանական պուլա</displayName>
4761                 <displayName count="other">բոթսվանական պուլա</displayName>
4762                 <symbol>BWP</symbol>
4763                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">P</symbol>
4764             </currency>
4765             <currency type="BYN">
4766                 <displayName>բելառուսական ռուբլի</displayName>
4767                 <displayName count="one">բելառուսական ռուբլի</displayName>
4768                 <displayName count="other">բելառուսական ռուբլի</displayName>
4769                 <symbol>BYN</symbol>
4770                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">р.</symbol>
4771             </currency>
4772             <currency type="BYR">
4773                 <displayName>Բելառուսական ռուբլի (2000–2016)</displayName>
4774                 <displayName count="one">բելառուսական ռուբլի (2000–2016)</displayName>
4775                 <displayName count="other">բելառուսական ռուբլի (2000–2016)</displayName>
4776                 <symbol>BYR</symbol>
4777             </currency>
4778             <currency type="BZD">
4779                 <displayName>Բելիզի դոլար</displayName>
4780                 <displayName count="one">Բելիզի դոլար</displayName>
4781                 <displayName count="other">Բելիզի դոլար</displayName>
4782                 <symbol>BZD</symbol>
4783                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">$</symbol>
4784             </currency>
4785             <currency type="CAD">
4786                 <displayName>կանադական դոլար</displayName>
4787                 <displayName count="one">կանադական դոլար</displayName>
4788                 <displayName count="other">կանադական դոլար</displayName>
4789                 <symbol>CA$</symbol>
4790                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">$</symbol>
4791             </currency>
4792             <currency type="CDF">
4793                 <displayName>Կոնգոյի ֆրանկ</displayName>
4794                 <displayName count="one">Կոնգոյի ֆրանկ</displayName>
4795                 <displayName count="other">Կոնգոյի ֆրանկ</displayName>
4796                 <symbol>CDF</symbol>
4797             </currency>
4798             <currency type="CHF">
4799                 <displayName>շվեյցարական ֆրանկ</displayName>
4800                 <displayName count="one">շվեյցարական ֆրանկ</displayName>
4801                 <displayName count="other">շվեյցարական ֆրանկ</displayName>
4802                 <symbol>CHF</symbol>
4803             </currency>
4804             <currency type="CLP">
4805                 <displayName>չիլիական պեսո</displayName>
4806                 <displayName count="one">չիլիական պեսո</displayName>
4807                 <displayName count="other">չիլիական պեսո</displayName>
4808                 <symbol>CLP</symbol>
4809                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">$</symbol>
4810             </currency>
4811             <currency type="CNH">
4812                 <displayName>CNH</displayName>
4813                 <displayName count="one">CNH</displayName>
4814                 <displayName count="other">CNH</displayName>
4815                 <symbol draft="contributed">CNH</symbol>
4816             </currency>
4817             <currency type="CNY">
4818                 <displayName>չինական յուան</displayName>
4819                 <displayName count="one">չինական յուան</displayName>
4820                 <displayName count="other">չինական յուան</displayName>
4821                 <symbol>CN¥</symbol>
4822                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">¥</symbol>
4823             </currency>
4824             <currency type="COP">
4825                 <displayName>կոլումբիական պեսո</displayName>
4826                 <displayName count="one">կոլումբիական պեսո</displayName>
4827                 <displayName count="other">կոլումբիական պեսո</displayName>
4828                 <symbol>COP</symbol>
4829                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">$</symbol>
4830             </currency>
4831             <currency type="CRC">
4832                 <displayName>Կոստա Ռիկայի կոլոն</displayName>
4833                 <displayName count="one">Կոստա Ռիկայի կոլոն</displayName>
4834                 <displayName count="other">Կոստա Ռիկայի կոլոն</displayName>
4835                 <symbol>CRC</symbol>
4836                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">₡</symbol>
4837             </currency>
4838             <currency type="CUC">
4839                 <displayName>կուբայական փոխարկվող պեսո</displayName>
4840                 <displayName count="one">կուբայական փոխարկվող պեսո</displayName>
4841                 <displayName count="other">կուբայական փոխարկվող պեսո</displayName>
4842                 <symbol>CUC</symbol>
4843                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">$</symbol>
4844             </currency>
4845             <currency type="CUP">
4846                 <displayName>կուբայական պեսո</displayName>
4847                 <displayName count="one">կուբայական պեսո</displayName>
4848                 <displayName count="other">կուբայական պեսո</displayName>
4849                 <symbol>CUP</symbol>
4850                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">$</symbol>
4851             </currency>
4852             <currency type="CVE">
4853                 <displayName>Կաբո Վերդեի էսկուդո</displayName>
4854                 <displayName count="one">Կաբո Վերդեի էսկուդո</displayName>
4855                 <displayName count="other">Կաբո Վերդեի էսկուդո</displayName>
4856                 <symbol>CVE</symbol>
4857             </currency>
4858             <currency type="CZK">
4859                 <displayName>չեխական կրոն</displayName>
4860                 <displayName count="one">չեխական կրոն</displayName>
4861                 <displayName count="other">չեխական կրոն</displayName>
4862                 <symbol>CZK</symbol>
4863                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">Kč</symbol>
4864             </currency>
4865             <currency type="DJF">
4866                 <displayName>Ջիբութիի ֆրանկ</displayName>
4867                 <displayName count="one">Ջիբութիի ֆրանկ</displayName>
4868                 <displayName count="other">Ջիբութիի ֆրանկ</displayName>
4869                 <symbol>DJF</symbol>
4870             </currency>
4871             <currency type="DKK">
4872                 <displayName>դանիական կրոն</displayName>
4873                 <displayName count="one">դանիական կրոն</displayName>
4874                 <displayName count="other">դանիական կրոն</displayName>
4875                 <symbol>DKK</symbol>
4876                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">kr</symbol>
4877             </currency>
4878             <currency type="DOP">
4879                 <displayName>դոմինիկյան պեսո</displayName>
4880                 <displayName count="one">դոմինիկյան պեսո</displayName>
4881                 <displayName count="other">դոմինիկյան պեսո</displayName>
4882                 <symbol>DOP</symbol>
4883                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">$</symbol>
4884             </currency>
4885             <currency type="DZD">
4886                 <displayName>ալժիրական դինար</displayName>
4887                 <displayName count="one">ալժիրական դինար</displayName>
4888                 <displayName count="other">ալժիրական դինար</displayName>
4889                 <symbol>DZD</symbol>
4890             </currency>
4891             <currency type="EGP">
4892                 <displayName>եգիպտական ֆունտ</displayName>
4893                 <displayName count="one">եգիպտական ֆունտ</displayName>
4894                 <displayName count="other">եգիպտական ֆունտ</displayName>
4895                 <symbol>EGP</symbol>
4896                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">E£</symbol>
4897             </currency>
4898             <currency type="ERN">
4899                 <displayName>էրիթրեական նակվա</displayName>
4900                 <displayName count="one">էրիթրեական նակֆա</displayName>
4901                 <displayName count="other">էրիթրեական նակֆա</displayName>
4902                 <symbol>ERN</symbol>
4903             </currency>
4904             <currency type="ETB">
4905                 <displayName>եթովպիական բիր</displayName>
4906                 <displayName count="one">եթովպիական բիր</displayName>
4907                 <displayName count="other">եթովպիական բիր</displayName>
4908                 <symbol>ETB</symbol>
4909             </currency>
4910             <currency type="EUR">
4911                 <displayName>եվրո</displayName>
4912                 <displayName count="one">եվրո</displayName>
4913                 <displayName count="other">եվրո</displayName>
4914                 <symbol>€</symbol>
4915                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">€</symbol>
4916             </currency>
4917             <currency type="FJD">
4918                 <displayName>ֆիջիական դոլար</displayName>
4919                 <displayName count="one">ֆիջիական դոլար</displayName>
4920                 <displayName count="other">ֆիջիական դոլար</displayName>
4921                 <symbol>FJD</symbol>
4922                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">$</symbol>
4923             </currency>
4924             <currency type="FKP">
4925                 <displayName>Ֆոլքլենդյան կղզիների ֆունտ</displayName>
4926                 <displayName count="one">Ֆոլքլենդյան կղզիների ֆունտ</displayName>
4927                 <displayName count="other">Ֆոլքլենդյան կղզիների ֆունտ</displayName>
4928                 <symbol>FKP</symbol>
4929                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">£</symbol>
4930             </currency>
4931             <currency type="GBP">
4932                 <displayName>բրիտանական ֆունտ ստերլինգ</displayName>
4933                 <displayName count="one">բրիտանական ֆունտ ստերլինգ</displayName>
4934                 <displayName count="other">բրիտանական ֆունտ ստերլինգ</displayName>
4935                 <symbol>£</symbol>
4936                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">£</symbol>
4937             </currency>
4938             <currency type="GEL">
4939                 <displayName>վրացական լարի</displayName>
4940                 <displayName count="one">վրացական լարի</displayName>
4941                 <displayName count="other">վրացական լարի</displayName>
4942                 <symbol>GEL</symbol>
4943                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">₾</symbol>
4944             </currency>
4945             <currency type="GHS">
4946                 <displayName>գայանական սեդի</displayName>
4947                 <displayName count="one">գանայական սեդի</displayName>
4948                 <displayName count="other">գանայական սեդի</displayName>
4949                 <symbol>GHS</symbol>
4950             </currency>
4951             <currency type="GIP">
4952                 <displayName>Ջիբրալթարի ֆունտ</displayName>
4953                 <displayName count="one">Ջիբրալթարի ֆունտ</displayName>
4954                 <displayName count="other">Ջիբրալթարի ֆունտ</displayName>
4955                 <symbol>GIP</symbol>
4956                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">£</symbol>
4957             </currency>
4958             <currency type="GMD">
4959                 <displayName>գամբիական դալասի</displayName>
4960                 <displayName count="one">գամբիական դալասի</displayName>
4961                 <displayName count="other">գամբիական դալասի</displayName>
4962                 <symbol>GMD</symbol>
4963             </currency>
4964             <currency type="GNF">
4965                 <displayName>գվինեական ֆրանկ</displayName>
4966                 <displayName count="one">գվինեական ֆրանկ</displayName>
4967                 <displayName count="other">գվինեական ֆրանկ</displayName>
4968                 <symbol>GNF</symbol>
4969                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">FG</symbol>
4970             </currency>
4971             <currency type="GTQ">
4972                 <displayName>գվատեմալական կետսալ</displayName>
4973                 <displayName count="one">գվատեմալական կետսալ</displayName>
4974                 <displayName count="other">գվատեմալական կետսալ</displayName>
4975                 <symbol>GTQ</symbol>
4976                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">Q</symbol>
4977             </currency>
4978             <currency type="GYD">
4979                 <displayName>գայանական դոլար</displayName>
4980                 <displayName count="one">գայանական դոլար</displayName>
4981                 <displayName count="other">գայանական դոլար</displayName>
4982                 <symbol>GYD</symbol>
4983                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">$</symbol>
4984             </currency>
4985             <currency type="HKD">
4986                 <displayName>Հոնկոնգի դոլար</displayName>
4987                 <displayName count="one">Հոնկոնգի դոլար</displayName>
4988                 <displayName count="other">Հոնկոնգի դոլար</displayName>
4989                 <symbol>HK$</symbol>
4990                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">$</symbol>
4991             </currency>
4992             <currency type="HNL">
4993                 <displayName>հոնդուրասական լեմպիրա</displayName>
4994                 <displayName count="one">հոնդուրասական լեմպիրա</displayName>
4995                 <displayName count="other">հոնդուրասական լեմպիրա</displayName>
4996                 <symbol>HNL</symbol>
4997                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">L</symbol>
4998             </currency>
4999             <currency type="HRK">
5000                 <displayName>խորվաթական կունա</displayName>
5001                 <displayName count="one">խորվաթական կունա</displayName>
5002                 <displayName count="other">խորվաթական կունա</displayName>
5003                 <symbol>HRK</symbol>
5004                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">kn</symbol>
5005             </currency>
5006             <currency type="HTG">
5007                 <displayName>հաիթյան գուրդ</displayName>
5008                 <displayName count="one">հաիթյան գուրդ</displayName>
5009                 <displayName count="other">հաիթյան գուրդ</displayName>
5010                 <symbol>HTG</symbol>
5011             </currency>
5012             <currency type="HUF">
5013                 <displayName>հունգարական ֆորինտ</displayName>
5014                 <displayName count="one">հունգարական ֆորինտ</displayName>
5015                 <displayName count="other">հունգարական ֆորինտ</displayName>
5016                 <symbol>HUF</symbol>
5017                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">Ft</symbol>
5018             </currency>
5019             <currency type="IDR">
5020                 <displayName>ինդոնեզիական ռուփի</displayName>
5021                 <displayName count="one">ինդոնեզիական ռուփի</displayName>
5022                 <displayName count="other">ինդոնեզիական ռուփի</displayName>
5023                 <symbol>IDR</symbol>
5024                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">Rp</symbol>
5025             </currency>
5026             <currency type="ILS">
5027                 <displayName>Իսրայելի նոր շեկել</displayName>
5028                 <displayName count="one">Իսրայելի նոր շեկել</displayName>
5029                 <displayName count="other">Իսրայելի նոր շեկել</displayName>
5030                 <symbol>₪</symbol>
5031                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">₪</symbol>
5032             </currency>
5033             <currency type="INR">
5034                 <displayName>հնդկական ռուփի</displayName>
5035                 <displayName count="one">հնդկական ռուփի</displayName>
5036                 <displayName count="other">հնդկական ռուփի</displayName>
5037                 <symbol>₹</symbol>
5038                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">₹</symbol>
5039             </currency>
5040             <currency type="IQD">
5041                 <displayName>իրաքյան դինար</displayName>
5042                 <displayName count="one">իրաքյան դինար</displayName>
5043                 <displayName count="other">իրաքյան դինար</displayName>
5044                 <symbol>IQD</symbol>
5045             </currency>
5046             <currency type="IRR">
5047                 <displayName>իրանական ռիալ</displayName>
5048                 <displayName count="one">իրանական ռիալ</displayName>
5049                 <displayName count="other">իրանական ռիալ</displayName>
5050                 <symbol>IRR</symbol>
5051             </currency>
5052             <currency type="ISK">
5053                 <displayName>իսլանդական կրոն</displayName>
5054                 <displayName count="one">իսլանդական կրոն</displayName>
5055                 <displayName count="other">իսլանդական կրոն</displayName>
5056                 <symbol>ISK</symbol>
5057                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">kr</symbol>
5058             </currency>
5059             <currency type="JMD">
5060                 <displayName>Ճամայկայի դոլար</displayName>
5061                 <displayName count="one">Ճամայկայի դոլար</displayName>
5062                 <displayName count="other">Ճամայկայի դոլար</displayName>
5063                 <symbol>JMD</symbol>
5064                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">$</symbol>
5065             </currency>
5066             <currency type="JOD">
5067                 <displayName>հորդանանյան դինար</displayName>
5068                 <displayName count="one">հորդանանյան դինար</displayName>
5069                 <displayName count="other">հորդանանյան դինար</displayName>
5070                 <symbol>JOD</symbol>
5071             </currency>
5072             <currency type="JPY">
5073                 <displayName>ճապոնական իեն</displayName>
5074                 <displayName count="one">ճապոնական իեն</displayName>
5075                 <displayName count="other">ճապոնական իեն</displayName>
5076                 <symbol>JP¥</symbol>
5077                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">¥</symbol>
5078             </currency>
5079             <currency type="KES">
5080                 <displayName>քենիական շիլինգ</displayName>
5081                 <displayName count="one">քենիական շիլինգ</displayName>
5082                 <displayName count="other">քենիական շիլինգ</displayName>
5083                 <symbol>KES</symbol>
5084             </currency>
5085             <currency type="KGS">
5086                 <displayName>ղրղզական սոմ</displayName>
5087                 <displayName count="one">ղրղզական սոմ</displayName>
5088                 <displayName count="other">ղրղզական սոմ</displayName>
5089                 <symbol>KGS</symbol>
5090             </currency>
5091             <currency type="KHR">
5092                 <displayName>կամբոջական ռիել</displayName>
5093                 <displayName count="one">կամբոջական ռիել</displayName>
5094                 <displayName count="other">կամբոջական ռիել</displayName>
5095                 <symbol>KHR</symbol>
5096                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">៛</symbol>
5097             </currency>
5098             <currency type="KMF">
5099                 <displayName>կոմորյան ֆրանկ</displayName>
5100                 <displayName count="one">կոմորյան ֆրանկ</displayName>
5101                 <displayName count="other">կոմորյան ֆրանկ</displayName>
5102                 <symbol>KMF</symbol>
5103                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">CF</symbol>
5104             </currency>
5105             <currency type="KPW">
5106                 <displayName>հյուսիսկորեական վոն</displayName>
5107                 <displayName count="one">հյուսիսկորեական վոն</displayName>
5108                 <displayName count="other">հյուսիսկորեական վոն</displayName>
5109                 <symbol>KPW</symbol>
5110                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">₩</symbol>
5111             </currency>
5112             <currency type="KRW">
5113                 <displayName>հարավկորեական վոն</displayName>
5114                 <displayName count="one">հարավկորեական վոն</displayName>
5115                 <displayName count="other">հարավկորեական վոն</displayName>
5116                 <symbol>₩</symbol>
5117                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">₩</symbol>
5118             </currency>
5119             <currency type="KWD">
5120                 <displayName>Քուվեյթի դինար</displayName>
5121                 <displayName count="one">Քուվեյթի դինար</displayName>
5122                 <displayName count="other">Քուվեյթի դինար</displayName>
5123                 <symbol>KWD</symbol>
5124             </currency>
5125             <currency type="KYD">
5126                 <displayName>Կայմանյան կղզիների դոլար</displayName>
5127                 <displayName count="one">Կայմանյան կղզիների դոլար</displayName>
5128                 <displayName count="other">Կայմանյան կղզիների դոլար</displayName>
5129                 <symbol>KYD</symbol>
5130                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">$</symbol>
5131             </currency>
5132             <currency type="KZT">
5133                 <displayName>ղազախական տենգե</displayName>
5134                 <displayName count="one">ղազախական տենգե</displayName>
5135                 <displayName count="other">ղազախական տենգե</displayName>
5136                 <symbol>KZT</symbol>
5137                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">₸</symbol>
5138             </currency>
5139             <currency type="LAK">
5140                 <displayName>լաոսական կիպ</displayName>
5141                 <displayName count="one">լաոսական կիպ</displayName>
5142                 <displayName count="other">լաոսական կիպ</displayName>
5143                 <symbol>LAK</symbol>
5144                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">₭</symbol>
5145             </currency>
5146             <currency type="LBP">
5147                 <displayName>լիբանանյան ֆունտ</displayName>
5148                 <displayName count="one">լիբանանյան ֆունտ</displayName>
5149                 <displayName count="other">լիբանանյան ֆունտ</displayName>
5150                 <symbol>LBP</symbol>
5151                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">L£</symbol>
5152             </currency>
5153             <currency type="LKR">
5154                 <displayName>Շրի Լանկայի ռուփի</displayName>
5155                 <displayName count="one">Շրի Լանկայի ռուփի</displayName>
5156                 <displayName count="other">Շրի Լանկայի ռուփի</displayName>
5157                 <symbol>LKR</symbol>
5158                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">Rs</symbol>
5159             </currency>
5160             <currency type="LRD">
5161                 <displayName>լիբերիական դոլար</displayName>
5162                 <displayName count="one">լիբերիական դոլար</displayName>
5163                 <displayName count="other">լիբերիական դոլար</displayName>
5164                 <symbol>LRD</symbol>
5165                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">$</symbol>
5166             </currency>
5167             <currency type="LTL">
5168                 <displayName>Լիտվական լիտ</displayName>
5169                 <displayName count="one">Լիտվական լիտ</displayName>
5170                 <displayName count="other">Լիտվական լիտ</displayName>
5171                 <symbol>LTL</symbol>
5172             </currency>
5173             <currency type="LVL">
5174                 <displayName>Լատվիական լատ</displayName>
5175                 <displayName count="one">Լատվիական լատ</displayName>
5176                 <displayName count="other">Լատվիական լատ</displayName>
5177                 <symbol>LVL</symbol>
5178             </currency>
5179             <currency type="LYD">
5180                 <displayName>լիբիական դինար</displayName>
5181                 <displayName count="one">լիբիական դինար</displayName>
5182                 <displayName count="other">լիբիական դինար</displayName>
5183                 <symbol>LYD</symbol>
5184             </currency>
5185             <currency type="MAD">
5186                 <displayName>Մարոկկոյի դիրհամ</displayName>
5187                 <displayName count="one">Մարոկկոյի դիրհամ</displayName>
5188                 <displayName count="other">Մարոկկոյի դիրհամ</displayName>
5189                 <symbol>MAD</symbol>
5190             </currency>
5191             <currency type="MDL">
5192                 <displayName>մոլդովական լեյ</displayName>
5193                 <displayName count="one">մոլդովական լեյ</displayName>
5194                 <displayName count="other">մոլդովական լեյ</displayName>
5195                 <symbol>MDL</symbol>
5196             </currency>
5197             <currency type="MGA">
5198                 <displayName>Մադագասկարի արիարի</displayName>
5199                 <displayName count="one">Մադագասկարի արիարի</displayName>
5200                 <displayName count="other">Մադագասկարի արիարի</displayName>
5201                 <symbol>MGA</symbol>
5202                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">Ar</symbol>
5203             </currency>
5204             <currency type="MKD">
5205                 <displayName>մակեդոնական դենար</displayName>
5206                 <displayName count="one">մակեդոնական դենար</displayName>
5207                 <displayName count="other">մակեդոնական դենար</displayName>
5208                 <symbol>MKD</symbol>
5209             </currency>
5210             <currency type="MMK">
5211                 <displayName>Մյանմայի կյատ</displayName>
5212                 <displayName count="one">Մյանմայի կյատ</displayName>
5213                 <displayName count="other">Մյանմայի կյատ</displayName>
5214                 <symbol>MMK</symbol>
5215                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">K</symbol>
5216             </currency>
5217             <currency type="MNT">
5218                 <displayName>մոնղոլական տուգրիկ</displayName>
5219                 <displayName count="one">մոնղոլական տուգրիկ</displayName>
5220                 <displayName count="other">մոնղոլական տուգրիկ</displayName>
5221                 <symbol>MNT</symbol>
5222                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">₮</symbol>
5223             </currency>
5224             <currency type="MOP">
5225                 <displayName>Մակաոյի պատակա</displayName>
5226                 <displayName count="one">Մակաոյի պատակա</displayName>
5227                 <displayName count="other">Մակաոյի պատակա</displayName>
5228                 <symbol>MOP</symbol>
5229             </currency>
5230             <currency type="MRO">
5231                 <displayName>մավրիտանական ուգիյա (1973–2017)</displayName>
5232                 <displayName count="one">մավրիտանական ուգիյա (1973–2017)</displayName>
5233                 <displayName count="other">մավրիտանական ուգիյա (1973–2017)</displayName>
5234                 <symbol>MRO</symbol>
5235             </currency>
5236             <currency type="MRU">
5237                 <displayName>մավրիտանական ուգիյա</displayName>
5238                 <displayName count="one">մավրիտանական ուգիյա</displayName>
5239                 <displayName count="other">մավրիտանական ուգիյա</displayName>
5240             </currency>
5241             <currency type="MUR">
5242                 <displayName>մավրիկյան ռուփի</displayName>
5243                 <displayName count="one">մավրիկյան ռուփի</displayName>
5244                 <displayName count="other">մավրիկյան ռուփի</displayName>
5245                 <symbol>MUR</symbol>
5246                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">Rs</symbol>
5247             </currency>
5248             <currency type="MVR">
5249                 <displayName>մալդիվյան ռուֆիյա</displayName>
5250                 <displayName count="one">մալդիվյան ռուֆիյա</displayName>
5251                 <displayName count="other">մալդիվյան ռուֆիյա</displayName>
5252                 <symbol>MVR</symbol>
5253             </currency>
5254             <currency type="MWK">
5255                 <displayName>մալավիական կվաչա</displayName>
5256                 <displayName count="one">մալավիական կվաչա</displayName>
5257                 <displayName count="other">մալավիական կվաչա</displayName>
5258                 <symbol>MWK</symbol>
5259             </currency>
5260             <currency type="MXN">
5261                 <displayName>մեքսիկական պեսո</displayName>
5262                 <displayName count="one">մեքսիկական պեսո</displayName>
5263                 <displayName count="other">մեքսիկական պեսո</displayName>
5264                 <symbol>MX$</symbol>
5265                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">$</symbol>
5266             </currency>
5267             <currency type="MYR">
5268                 <displayName>մալայզիական ռինգիտ</displayName>
5269                 <displayName count="one">մալայզիական ռինգիտ</displayName>
5270                 <displayName count="other">մալայզիական ռինգիտ</displayName>
5271                 <symbol>MYR</symbol>
5272                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">RM</symbol>
5273             </currency>
5274             <currency type="MZN">
5275                 <displayName>մոզամբիկյան մետիկալ</displayName>
5276                 <displayName count="one">մոզամբիկյան մետիկալ</displayName>
5277                 <displayName count="other">մոզամբիկյան մետիկալ</displayName>
5278                 <symbol>MZN</symbol>
5279             </currency>
5280             <currency type="NAD">
5281                 <displayName>նամիբիական դոլար</displayName>
5282                 <displayName count="one">նամիբիական դոլար</displayName>
5283                 <displayName count="other">նամիբիական դոլար</displayName>
5284                 <symbol>NAD</symbol>
5285                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">$</symbol>
5286             </currency>
5287             <currency type="NGN">
5288                 <displayName>նիգերիական նայրա</displayName>
5289                 <displayName count="one">նիգերիական նայրա</displayName>
5290                 <displayName count="other">նիգերիական նայրա</displayName>
5291                 <symbol>NGN</symbol>
5292                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">₦</symbol>
5293             </currency>
5294             <currency type="NIO">
5295                 <displayName>նիկարագուական կորդոբա</displayName>
5296                 <displayName count="one">նիկարագուական կորդոբա</displayName>
5297                 <displayName count="other">նիկարագուական կորդոբա</displayName>
5298                 <symbol>NIO</symbol>
5299                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">C$</symbol>
5300             </currency>
5301             <currency type="NOK">
5302                 <displayName>նորվեգական կրոն</displayName>
5303                 <displayName count="one">նորվեգական կրոն</displayName>
5304                 <displayName count="other">նորվեգական կրոն</displayName>
5305                 <symbol>NOK</symbol>
5306                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">kr</symbol>
5307             </currency>
5308             <currency type="NPR">
5309                 <displayName>Նեպալի ռուփի</displayName>
5310                 <displayName count="one">Նեպալի ռուփի</displayName>
5311                 <displayName count="other">Նեպալի ռուփի</displayName>
5312                 <symbol>NPR</symbol>
5313                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">Rs</symbol>
5314             </currency>
5315             <currency type="NZD">
5316                 <displayName>նորզելանդական դոլար</displayName>
5317                 <displayName count="one">նորզելանդական դոլար</displayName>
5318                 <displayName count="other">նորզելանդական դոլար</displayName>
5319                 <symbol>NZ$</symbol>
5320                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">$</symbol>
5321             </currency>
5322             <currency type="OMR">
5323                 <displayName>Օմանի ռիալ</displayName>
5324                 <displayName count="one">Օմանի ռիալ</displayName>
5325                 <displayName count="other">Օմանի ռիալ</displayName>
5326                 <symbol>OMR</symbol>
5327             </currency>
5328             <currency type="PAB">
5329                 <displayName>պանամական բալբոա</displayName>
5330                 <displayName count="one">պանամական բալբոա</displayName>
5331                 <displayName count="other">պանամական բալբոա</displayName>
5332                 <symbol>PAB</symbol>
5333             </currency>
5334             <currency type="PEN">
5335                 <displayName>Պերուի սոլ</displayName>
5336                 <displayName count="one">Պերուի սոլ</displayName>
5337                 <displayName count="other">Պերուի սոլ</displayName>
5338                 <symbol>PEN</symbol>
5339             </currency>
5340             <currency type="PGK">
5341                 <displayName>Պապուա Նոր Գվինեայի կինա</displayName>
5342                 <displayName count="one">Պապուա Նոր Գվինեայի կինա</displayName>
5343                 <displayName count="other">Պապուա Նոր Գվինեայի կինա</displayName>
5344                 <symbol>PGK</symbol>
5345             </currency>
5346             <currency type="PHP">
5347                 <displayName>ֆիլիպինյան պեսո</displayName>
5348                 <displayName count="one">ֆիլիպինյան պեսո</displayName>
5349                 <displayName count="other">ֆիլիպինյան պեսո</displayName>
5350                 <symbol>PHP</symbol>
5351                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">₱</symbol>
5352             </currency>
5353             <currency type="PKR">
5354                 <displayName>պակիստանյան ռուփի</displayName>
5355                 <displayName count="one">պակիստանյան ռուփի</displayName>
5356                 <displayName count="other">պակիստանյան ռուփի</displayName>
5357                 <symbol>PKR</symbol>
5358                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">Rs</symbol>
5359             </currency>
5360             <currency type="PLN">
5361                 <displayName>լեհական զլոտի</displayName>
5362                 <displayName count="one">լեհական զլոտի</displayName>
5363                 <displayName count="other">լեհական զլոտի</displayName>
5364                 <symbol>PLN</symbol>
5365                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">zł</symbol>
5366             </currency>
5367             <currency type="PYG">
5368                 <displayName>պարագվայական գուարանի</displayName>
5369                 <displayName count="one">պարագվայական գուարանի</displayName>
5370                 <displayName count="other">պարագվայական գուարանի</displayName>
5371                 <symbol>PYG</symbol>
5372                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">₲</symbol>
5373             </currency>
5374             <currency type="QAR">
5375                 <displayName>Կատարի ռիալ</displayName>
5376                 <displayName count="one">Կատարի ռիալ</displayName>
5377                 <displayName count="other">Կատարի ռիալ</displayName>
5378                 <symbol>QAR</symbol>
5379             </currency>
5380             <currency type="RON">
5381                 <displayName>ռումինական լեյ</displayName>
5382                 <displayName count="one">ռումինական լեյ</displayName>
5383                 <displayName count="other">ռումինական լեյ</displayName>
5384                 <symbol>RON</symbol>
5385                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">lei</symbol>
5386             </currency>
5387             <currency type="RSD">
5388                 <displayName>սերբական դինար</displayName>
5389                 <displayName count="one">սերբական դինար</displayName>
5390                 <displayName count="other">սերբական դինար</displayName>
5391                 <symbol>RSD</symbol>
5392             </currency>
5393             <currency type="RUB">
5394                 <displayName>ռուսական ռուբլի</displayName>
5395                 <displayName count="one">ռուսական ռուբլի</displayName>
5396                 <displayName count="other">ռուսական ռուբլի</displayName>
5397                 <symbol>RUB</symbol>
5398                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">₽</symbol>
5399             </currency>
5400             <currency type="RWF">
5401                 <displayName>ռուանդական ֆրանկ</displayName>
5402                 <displayName count="one">ռուանդական ֆրանկ</displayName>
5403                 <displayName count="other">ռուանդական ֆրանկ</displayName>
5404                 <symbol>RWF</symbol>
5405                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">RF</symbol>
5406             </currency>
5407             <currency type="SAR">
5408                 <displayName>Սաուդյան Արաբիայի ռիալ</displayName>
5409                 <displayName count="one">Սաուդյան Արաբիայի ռիալ</displayName>
5410                 <displayName count="other">Սաուդյան Արաբիայի ռիալ</displayName>
5411                 <symbol>SAR</symbol>
5412             </currency>
5413             <currency type="SBD">
5414                 <displayName>Սողոմոնյան կղզիների դոլար</displayName>
5415                 <displayName count="one">Սողոմոնյան կղզիների դոլար</displayName>
5416                 <displayName count="other">Սողոմոնյան կղզիների դոլար</displayName>
5417                 <symbol>SBD</symbol>
5418                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">$</symbol>
5419             </currency>
5420             <currency type="SCR">
5421                 <displayName>սեյշելյան ռուփի</displayName>
5422                 <displayName count="one">սեյշելյան ռուփի</displayName>
5423                 <displayName count="other">սեյշելյան ռուփի</displayName>
5424                 <symbol>SCR</symbol>
5425             </currency>
5426             <currency type="SDG">
5427                 <displayName>սուդանական ֆունտ</displayName>
5428                 <displayName count="one">սուդանական ֆունտ</displayName>
5429                 <displayName count="other">սուդանական ֆունտ</displayName>
5430                 <symbol>SDG</symbol>
5431             </currency>
5432             <currency type="SEK">
5433                 <displayName>շվեդական կրոն</displayName>
5434                 <displayName count="one">շվեդական կրոն</displayName>
5435                 <displayName count="other">շվեդական կրոն</displayName>
5436                 <symbol>SEK</symbol>
5437                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">kr</symbol>
5438             </currency>
5439             <currency type="SGD">
5440                 <displayName>Սինգապուրի դոլար</displayName>
5441                 <displayName count="one">Սինգապուրի դոլար</displayName>
5442                 <displayName count="other">Սինգապուրի դոլար</displayName>
5443                 <symbol>SGD</symbol>
5444                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">$</symbol>
5445             </currency>
5446             <currency type="SHP">
5447                 <displayName>Սուրբ Հեղինեի ֆունտ</displayName>
5448                 <displayName count="one">Սուրբ Հեղինեի ֆունտ</displayName>
5449                 <displayName count="other">Սուրբ Հեղինեի ֆունտ</displayName>
5450                 <symbol>SHP</symbol>
5451                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">£</symbol>
5452             </currency>
5453             <currency type="SLL">
5454                 <displayName>Սիեռա Լեոնեի լեոնե</displayName>
5455                 <displayName count="one">Սիեռա Լեոնեի լեոնե</displayName>
5456                 <displayName count="other">Սիեռա Լեոնեի լեոնե</displayName>
5457                 <symbol>SLL</symbol>
5458             </currency>
5459             <currency type="SOS">
5460                 <displayName>սոմալիական շիլինգ</displayName>
5461                 <displayName count="one">սոմալիական շիլինգ</displayName>
5462                 <displayName count="other">սոմալիական շիլինգ</displayName>
5463                 <symbol>SOS</symbol>
5464             </currency>
5465             <currency type="SRD">
5466                 <displayName>սուրինամական դոլար</displayName>
5467                 <displayName count="one">սուրինամական դոլար</displayName>
5468                 <displayName count="other">սուրինամական դոլար</displayName>
5469                 <symbol>SRD</symbol>
5470                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">$</symbol>
5471             </currency>
5472             <currency type="SSP">
5473                 <displayName>հարավսուդանական ֆունտ</displayName>
5474                 <displayName count="one">հարավսուդանական ֆունտ</displayName>
5475                 <displayName count="other">հարավսուդանական ֆունտ</displayName>
5476                 <symbol>SSP</symbol>
5477                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">£</symbol>
5478             </currency>
5479             <currency type="STD">
5480                 <displayName>Սան Տոմե և Փրինսիպիի դոբրա (1977–2017)</displayName>
5481                 <displayName count="one">Սան Տոմե և Փրինսիպիի դոբրա (1977–2017)</displayName>
5482                 <displayName count="other">Սան Տոմե և Փրինսիպիի դոբրա (1977–2017)</displayName>
5483                 <symbol>STD</symbol>
5484             </currency>
5485             <currency type="STN">
5486                 <displayName>Սան Տոմե և Փրինսիպիի դոբրա</displayName>
5487                 <displayName count="one">Սան Տոմե և Փրինսիպիի դոբրա</displayName>
5488                 <displayName count="other">Սան Տոմե և Փրինսիպիի դոբրա</displayName>
5489                 <symbol draft="contributed">STN</symbol>
5490                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">Db</symbol>
5491             </currency>
5492             <currency type="SYP">
5493                 <displayName>սիրիական ֆունտ</displayName>
5494                 <displayName count="one">սիրիական ֆունտ</displayName>
5495                 <displayName count="other">սիրիական ֆունտ</displayName>
5496                 <symbol>SYP</symbol>
5497                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">£</symbol>
5498             </currency>
5499             <currency type="SZL">
5500                 <displayName>սվազիլենդական լիլանգենի</displayName>
5501                 <displayName count="one">սվազիլենդական լիլանգենի</displayName>
5502                 <displayName count="other">սվազիլենդական լիլանգենի</displayName>
5503                 <symbol>SZL</symbol>
5504             </currency>
5505             <currency type="THB">
5506                 <displayName>թայլանդական բատ</displayName>
5507                 <displayName count="one">թայլանդական բատ</displayName>
5508                 <displayName count="other">թայլանդական բատ</displayName>
5509                 <symbol>฿</symbol>
5510                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">฿</symbol>
5511             </currency>
5512             <currency type="TJS">
5513                 <displayName>տաջիկական սոմոնի</displayName>
5514                 <displayName count="one">տաջիկական սոմոնի</displayName>
5515                 <displayName count="other">տաջիկական սոմոնի</displayName>
5516                 <symbol>TJS</symbol>
5517             </currency>
5518             <currency type="TMT">
5519                 <displayName>թուրքմենական մանաթ</displayName>
5520                 <displayName count="one">թուրքմենական մանաթ</displayName>
5521                 <displayName count="other">թուրքմենական մանաթ</displayName>
5522                 <symbol>TMT</symbol>
5523             </currency>
5524             <currency type="TND">
5525                 <displayName>թունիսյան դինար</displayName>
5526                 <displayName count="one">թունիսյան դինար</displayName>
5527                 <displayName count="other">թունիսյան դինար</displayName>
5528                 <symbol>TND</symbol>
5529             </currency>
5530             <currency type="TOP">
5531                 <displayName>Տոնգայի պաանգա</displayName>
5532                 <displayName count="one">Տոնգայի պաանգա</displayName>
5533                 <displayName count="other">Տոնգայի պաանգա</displayName>
5534                 <symbol>TOP</symbol>
5535                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">T$</symbol>
5536             </currency>
5537             <currency type="TRY">
5538                 <displayName>թուրքական լիրա</displayName>
5539                 <displayName count="one">թուրքական լիրա</displayName>
5540                 <displayName count="other">թուրքական լիրա</displayName>
5541                 <symbol>TRY</symbol>
5542                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">₺</symbol>
5543                 <symbol alt="variant" draft="contributed">TL</symbol>
5544             </currency>
5545             <currency type="TTD">
5546                 <displayName>Տրինիդադ և Տոբագոյի դոլար</displayName>
5547                 <displayName count="one">Տրինիդադ և Տոբագոյի դոլար</displayName>
5548                 <displayName count="other">Տրինիդադ և Տոբագոյի դոլար</displayName>
5549                 <symbol>TTD</symbol>
5550                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">$</symbol>
5551             </currency>
5552             <currency type="TWD">
5553                 <displayName>թայվանական նոր դոլար</displayName>
5554                 <displayName count="one">թայվանական նոր դոլար</displayName>
5555                 <displayName count="other">թայվանական նոր դոլար</displayName>
5556                 <symbol>NT$</symbol>
5557                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">NT$</symbol>
5558             </currency>
5559             <currency type="TZS">
5560                 <displayName>տանզանիական շիլինգ</displayName>
5561                 <displayName count="one">տանզանիական շիլինգ</displayName>
5562                 <displayName count="other">տանզանիական շիլինգ</displayName>
5563                 <symbol>TZS</symbol>
5564             </currency>
5565             <currency type="UAH">
5566                 <displayName>ուկրաինական գրիվնա</displayName>
5567                 <displayName count="one">ուկրաինական գրիվնա</displayName>
5568                 <displayName count="other">ուկրաինական գրիվնա</displayName>
5569                 <symbol>UAH</symbol>
5570                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">₴</symbol>
5571             </currency>
5572             <currency type="UGX">
5573                 <displayName>ուգանդական շիլինգ</displayName>
5574                 <displayName count="one">ուգանդական շիլինգ</displayName>
5575                 <displayName count="other">ուգանդական շիլինգ</displayName>
5576                 <symbol>UGX</symbol>
5577             </currency>
5578             <currency type="USD">
5579                 <displayName>ԱՄՆ դոլար</displayName>
5580                 <displayName count="one">ԱՄՆ դոլար</displayName>
5581                 <displayName count="other">ԱՄՆ դոլար</displayName>
5582                 <symbol>$</symbol>
5583                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">$</symbol>
5584             </currency>
5585             <currency type="UYU">
5586                 <displayName>ուրուգվայական պեսո</displayName>
5587                 <displayName count="one">ուրուգվայական պեսո</displayName>
5588                 <displayName count="other">ուրուգվայական պեսո</displayName>
5589                 <symbol>UYU</symbol>
5590                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">$</symbol>
5591             </currency>
5592             <currency type="UZS">
5593                 <displayName>ուզբեկական սոմ</displayName>
5594                 <displayName count="one">ուզբեկական սոմ</displayName>
5595                 <displayName count="other">ուզբեկական սոմ</displayName>
5596                 <symbol>UZS</symbol>
5597             </currency>
5598             <currency type="VEF">
5599                 <displayName>վենեսուելական բոլիվար</displayName>
5600                 <displayName count="one">վենեսուելական բոլիվար</displayName>
5601                 <displayName count="other">վենեսուելական բոլիվար</displayName>
5602                 <symbol>VEF</symbol>
5603                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">Bs</symbol>
5604             </currency>
5605             <currency type="VND">
5606                 <displayName>վիետնամական դոնգ</displayName>
5607                 <displayName count="one">վիետնամական դոնգ</displayName>
5608                 <displayName count="other">վիետնամական դոնգ</displayName>
5609                 <symbol>₫</symbol>
5610                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">₫</symbol>
5611             </currency>
5612             <currency type="VUV">
5613                 <displayName>Վանուատուի վատու</displayName>
5614                 <displayName count="one">Վանուատուի վատու</displayName>
5615                 <displayName count="other">Վանուատուի վատու</displayName>
5616                 <symbol>VUV</symbol>
5617             </currency>
5618             <currency type="WST">
5619                 <displayName>սամոական տալա</displayName>
5620                 <displayName count="one">սամոական տալա</displayName>
5621                 <displayName count="other">սամոական տալա</displayName>
5622                 <symbol>WST</symbol>
5623             </currency>
5624             <currency type="XAF">
5625                 <displayName>Կենտրոնական Աֆրիկայի ԿՖԱ ֆրանկ</displayName>
5626                 <displayName count="one">Կենտրոնական Աֆրիկայի ԿՖԱ ֆրանկ</displayName>
5627                 <displayName count="other">Կենտրոնական Աֆրիկայի ԿՖԱ ֆրանկ</displayName>
5628                 <symbol>FCFA</symbol>
5629             </currency>
5630             <currency type="XCD">
5631                 <displayName>արևելակարիբյան դոլար</displayName>
5632                 <displayName count="one">արևելակարիբյան դոլար</displayName>
5633                 <displayName count="other">արևելակարիբյան դոլար</displayName>
5634                 <symbol>EC$</symbol>
5635                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">$</symbol>
5636             </currency>
5637             <currency type="XOF">
5638                 <displayName>Արևմտյան Աֆրիկայի ԿՖԱ ֆրանկ</displayName>
5639                 <displayName count="one">Արևմտյան Աֆրիկայի ԿՖԱ ֆրանկ</displayName>
5640                 <displayName count="other">Արևմտյան Աֆրիկայի ԿՖԱ ֆրանկ</displayName>
5641                 <symbol>CFA</symbol>
5642             </currency>
5643             <currency type="XPF">
5644                 <displayName>ԿՊՖ ֆրանկ</displayName>
5645                 <displayName count="one">ԿՊՖ ֆրանկ</displayName>
5646                 <displayName count="other">ԿՊՖ ֆրանկ</displayName>
5647                 <symbol>CFPF</symbol>
5648             </currency>
5649             <currency type="XXX">
5650                 <displayName>անհայտ արժույթ</displayName>
5651                 <displayName count="one">(անհայտ արժույթ)</displayName>
5652                 <displayName count="other">(անհայտ արժույթ)</displayName>
5653             </currency>
5654             <currency type="YER">
5655                 <displayName>եմենական ռիալ</displayName>
5656                 <displayName count="one">եմենական ռիալ</displayName>
5657                 <displayName count="other">եմենական ռիալ</displayName>
5658                 <symbol>YER</symbol>
5659             </currency>
5660             <currency type="ZAR">
5661                 <displayName>հարավաֆրիկյան ռանդ</displayName>
5662                 <displayName count="one">հարավաֆրիկյան ռանդ</displayName>
5663                 <displayName count="other">հարավաֆրիկյան ռանդ</displayName>
5664                 <symbol>ZAR</symbol>
5665                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">R</symbol>
5666             </currency>
5667             <currency type="ZMK">
5668                 <displayName>Զամբիական կվաչա (1968–2012)</displayName>
5669                 <displayName count="one">Զամբիական կվաչա (1968–2012)</displayName>
5670                 <displayName count="other">Զամբիական կվաչա (1968–2012)</displayName>
5671             </currency>
5672             <currency type="ZMW">
5673                 <displayName>զամբիական կվաչա</displayName>
5674                 <displayName count="one">զամբիական կվաչա</displayName>
5675                 <displayName count="other">զամբիական կվաչա</displayName>
5676                 <symbol>ZMW</symbol>
5677                 <symbol alt="narrow" draft="contributed">ZK</symbol>
5678             </currency>
5679         </currencies>
5680         <miscPatterns numberSystem="latn">
5681             <pattern type="atLeast">{0}+</pattern>
5682             <pattern type="range">{0}–{1}</pattern>
5683         </miscPatterns>
5684         <minimalPairs>
5685             <pluralMinimalPairs count="one">այդ {0} ժամը</pluralMinimalPairs>
5686             <pluralMinimalPairs count="other">այդ {0} ժամերը</pluralMinimalPairs>
5687             <ordinalMinimalPairs ordinal="one">Թեքվեք աջ {0}-ին խաչմերուկից:</ordinalMinimalPairs>
5688             <ordinalMinimalPairs ordinal="other">Թեքվեք աջ {0}-րդ խաչմերուկից:</ordinalMinimalPairs>
5689         </minimalPairs>
5690     </numbers>
5691     <units>
5692         <unitLength type="long">
5693             <compoundUnit type="per">
5694                 <compoundUnitPattern>{0}/{1}</compoundUnitPattern>
5695             </compoundUnit>
5696             <unit type="acceleration-g-force">
5697                 <displayName>ազատ անկման արագացում</displayName>
5698                 <unitPattern count="one">{0} g</unitPattern>
5699                 <unitPattern count="other">{0} g</unitPattern>
5700             </unit>
5701             <unit type="acceleration-meter-per-second-squared">
5702                 <displayName>մետրեր/վայրկյան քառակուսի</displayName>
5703                 <unitPattern count="one">{0} մետր/վայրկյան քառակուսի</unitPattern>
5704                 <unitPattern count="other">{0} մետր/վայրկյան քառակուսի</unitPattern>
5705             </unit>
5706             <unit type="angle-revolution">
5707                 <displayName>պտույտներ</displayName>
5708                 <unitPattern count="one">{0} պտույտ</unitPattern>
5709                 <unitPattern count="other">{0} պտույտ</unitPattern>
5710             </unit>
5711             <unit type="angle-radian">
5712                 <displayName>ռադիաններ</displayName>
5713                 <unitPattern count="one">{0} ռադիան</unitPattern>
5714                 <unitPattern count="other">{0} ռադիան</unitPattern>
5715             </unit>
5716             <unit type="angle-degree">
5717                 <displayName>աստիճաններ</displayName>
5718                 <unitPattern count="one">{0} աստիճան</unitPattern>
5719                 <unitPattern count="other">{0} աստիճան</unitPattern>
5720             </unit>
5721             <unit type="angle-arc-minute">
5722                 <displayName>րոպեներ</displayName>
5723                 <unitPattern count="one">{0} րոպե</unitPattern>
5724                 <unitPattern count="other">{0} րոպե</unitPattern>
5725             </unit>
5726             <unit type="angle-arc-second">
5727                 <displayName>վայրկյաններ</displayName>
5728                 <unitPattern count="one">{0} վայրկյան</unitPattern>
5729                 <unitPattern count="other">{0} վայրկյան</unitPattern>
5730             </unit>
5731             <unit type="area-square-kilometer">
5732                 <displayName>քառակուսի կիլոմետրեր</displayName>
5733                 <unitPattern count="one">{0} քառակուսի կիլոմետր</unitPattern>
5734                 <unitPattern count="other">{0} քառակուսի կիլոմետր</unitPattern>
5735                 <perUnitPattern>{0} քառակուսի կիլոմետրի վրա</perUnitPattern>
5736             </unit>
5737             <unit type="area-hectare">
5738                 <displayName>հեկտարներ</displayName>
5739                 <unitPattern count="one">{0} հեկտար</unitPattern>
5740                 <unitPattern count="other">{0} հեկտար</unitPattern>
5741             </unit>
5742             <unit type="area-square-meter">
5743                 <displayName>քառակուսի մետրեր</displayName>
5744                 <unitPattern count="one">{0} քառակուսի մետր</unitPattern>
5745                 <unitPattern count="other">{0} քառակուսի մետր</unitPattern>
5746                 <perUnitPattern>{0} քառակուսի մետրի վրա</perUnitPattern>
5747             </unit>
5748             <unit type="area-square-centimeter">
5749                 <displayName>քառակուսի սանտիմետրեր</displayName>
5750                 <unitPattern count="one">{0} քառակուսի սանտիմետր</unitPattern>
5751                 <unitPattern count="other">{0} քառակուսի սանտիմետր</unitPattern>
5752                 <perUnitPattern>{0} քառակուսի սանտիմետրի վրա</perUnitPattern>
5753             </unit>
5754             <unit type="area-square-mile">
5755                 <displayName>քառակուսի մղոններ</displayName>
5756                 <unitPattern count="one">{0} քառակուսի մղոն</unitPattern>
5757                 <unitPattern count="other">{0} քառակուսի մղոն</unitPattern>
5758                 <perUnitPattern>{0} քառակուսի մղոնի վրա</perUnitPattern>
5759             </unit>
5760             <unit type="area-acre">
5761                 <displayName>ակրեր</displayName>
5762                 <unitPattern count="one">{0} ակր</unitPattern>
5763                 <unitPattern count="other">{0} ակր</unitPattern>
5764             </unit>
5765             <unit type="area-square-yard">
5766                 <displayName>քառակուսի յարդեր</displayName>
5767                 <unitPattern count="one">{0} քառակուսի յարդ</unitPattern>
5768                 <unitPattern count="other">{0} քառակուսի յարդ</unitPattern>
5769             </unit>
5770             <unit type="area-square-foot">
5771                 <displayName>քառակուսի ֆուտեր</displayName>
5772                 <unitPattern count="one">{0} քառակուսի ֆուտ</unitPattern>
5773                 <unitPattern count="other">{0} քառակուսի ֆուտ</unitPattern>
5774             </unit>
5775             <unit type="area-square-inch">
5776                 <displayName>քառակուսի դյույմեր</displayName>
5777                 <unitPattern count="one">{0} քառակուսի դյույմ</unitPattern>
5778                 <unitPattern count="other">{0} քառակուսի դյույմ</unitPattern>
5779                 <perUnitPattern>{0} քառակուսի դյույմի վրա</perUnitPattern>
5780             </unit>
5781             <unit type="concentr-karat">
5782                 <displayName>կարատ</displayName>
5783                 <unitPattern count="one">{0} կարատ</unitPattern>
5784                 <unitPattern count="other">{0} կարատ</unitPattern>
5785             </unit>
5786             <unit type="concentr-milligram-per-deciliter">
5787                 <displayName>միլիգրամներ դեցիլիտրի վրա</displayName>
5788                 <unitPattern count="one">{0} միլիգրամ դեցիլիտրի վրա</unitPattern>
5789                 <unitPattern count="other">{0} միլիգրամ դեցիլիտրի վրա</unitPattern>
5790             </unit>
5791             <unit type="concentr-millimole-per-liter">
5792                 <displayName>միլիմոլներ լիտրի վրա</displayName>
5793                 <unitPattern count="one">{0} միլիմոլ լիտրի վրա</unitPattern>
5794                 <unitPattern count="other">{0} միլիմոլ լիտրի վրա</unitPattern>
5795             </unit>
5796             <unit type="concentr-part-per-million">
5797                 <displayName>մասնիկներ միլիոնի վրա</displayName>
5798                 <unitPattern count="one">{0} մասնիկ միլիոնի վրա</unitPattern>
5799                 <unitPattern count="other">{0} մասնիկ միլիոնի վրա</unitPattern>
5800             </unit>
5801             <unit type="consumption-liter-per-kilometer">
5802                 <displayName>լիտրեր կիլոմետրի վրա</displayName>
5803                 <unitPattern count="one">{0} լիտր կիլոմետրի վրա</unitPattern>
5804                 <unitPattern count="other">{0} լիտր կիլոմետրի վրա</unitPattern>
5805             </unit>
5806             <unit type="consumption-liter-per-100kilometers">
5807                 <displayName>լիտրեր 100 կիլոմետրի վրա</displayName>
5808                 <unitPattern count="one">{0} լիտր 100 կիլոմետրի վրա</unitPattern>
5809                 <unitPattern count="other">{0} լիտր 100 կիլոմետրի վրա</unitPattern>
5810             </unit>
5811             <unit type="consumption-mile-per-gallon">
5812                 <displayName>մղոններ գալոնի վրա</displayName>
5813                 <unitPattern count="one">{0} մղոն գալոնի վրա</unitPattern>
5814                 <unitPattern count="other">{0} մղոն գալոնի վրա</unitPattern>
5815             </unit>
5816             <unit type="consumption-mile-per-gallon-imperial">
5817                 <displayName>մղոններ անգլիական գալոնի վրա</displayName>
5818                 <unitPattern count="one">{0} մղոն անգլիական գալոնի վրա</unitPattern>
5819                 <unitPattern count="other">{0} մղոն անգլիական գալոնի վրա</unitPattern>
5820             </unit>
5821             <unit type="digital-terabyte">
5822                 <displayName>տերաբայթեր</displayName>
5823                 <unitPattern count="one">{0} տերաբայթ</unitPattern>
5824                 <unitPattern count="other">{0} տերաբայթ</unitPattern>
5825             </unit>
5826             <unit type="digital-terabit">
5827                 <displayName>տերաբիթեր</displayName>
5828                 <unitPattern count="one">{0} տերաբիթ</unitPattern>
5829                 <unitPattern count="other">{0} տերաբիթ</unitPattern>
5830             </unit>
5831             <unit type="digital-gigabyte">
5832                 <displayName>գիգաբայթեր</displayName>
5833                 <unitPattern count="one">{0} գիգաբայթ</unitPattern>
5834                 <unitPattern count="other">{0} գիգաբայթ</unitPattern>
5835             </unit>
5836             <unit type="digital-gigabit">
5837                 <displayName>գիգաբիթեր</displayName>
5838                 <unitPattern count="one">{0} գիգաբիթ</unitPattern>
5839                 <unitPattern count="other">{0} գիգաբիթ</unitPattern>
5840             </unit>
5841             <unit type="digital-megabyte">
5842                 <displayName>մեգաբայթեր</displayName>
5843                 <unitPattern count="one">{0} մեգաբայթ</unitPattern>
5844                 <unitPattern count="other">{0} մեգաբայթ</unitPattern>
5845             </unit>
5846             <unit type="digital-megabit">
5847                 <displayName>մեգաբիթեր</displayName>
5848                 <unitPattern count="one">{0} մեգաբիթ</unitPattern>
5849                 <unitPattern count="other">{0} մեգաբիթ</unitPattern>
5850             </unit>
5851             <unit type="digital-kilobyte">
5852                 <displayName>կիլոբայթեր</displayName>
5853                 <unitPattern count="one">{0} կիլոբայթ</unitPattern>
5854                 <unitPattern count="other">{0} կիլոբայթ</unitPattern>
5855             </unit>
5856             <unit type="digital-kilobit">
5857                 <displayName>կիլոբիթեր</displayName>
5858                 <unitPattern count="one">{0} կիլոբիթ</unitPattern>
5859                 <unitPattern count="other">{0} կիլոբիթ</unitPattern>
5860             </unit>
5861             <unit type="digital-byte">
5862                 <displayName>բայթեր</displayName>
5863                 <unitPattern count="one">{0} բայթ</unitPattern>
5864                 <unitPattern count="other">{0} բայթ</unitPattern>
5865             </unit>
5866             <unit type="digital-bit">
5867                 <displayName>բիթեր</displayName>
5868                 <unitPattern count="one">{0} բիթ</unitPattern>
5869                 <unitPattern count="other">{0} բիթ</unitPattern>
5870             </unit>
5871             <unit type="duration-century">
5872                 <displayName>դարեր</displayName>
5873                 <unitPattern count="one">{0} դար</unitPattern>
5874                 <unitPattern count="other">{0} դար</unitPattern>
5875             </unit>
5876             <unit type="duration-year">
5877                 <displayName>տարիներ</displayName>
5878                 <unitPattern count="one">{0} տարի</unitPattern>
5879                 <unitPattern count="other">{0} տարի</unitPattern>
5880                 <perUnitPattern>տարեկան {0}</perUnitPattern>
5881             </unit>
5882             <unit type="duration-month">
5883                 <displayName>ամիսներ</displayName>
5884                 <unitPattern count="one">{0} ամիս</unitPattern>
5885                 <unitPattern count="other">{0} ամիս</unitPattern>
5886                 <perUnitPattern>ամսական {0}</perUnitPattern>
5887             </unit>
5888             <unit type="duration-week">
5889                 <displayName>շաբաթներ</displayName>
5890                 <unitPattern count="one">{0} շաբաթ</unitPattern>
5891                 <unitPattern count="other">{0} շաբաթ</unitPattern>
5892                 <perUnitPattern>շաբաթական {0}</perUnitPattern>
5893             </unit>
5894             <unit type="duration-day">
5895                 <displayName>օրեր</displayName>
5896                 <unitPattern count="one">{0} օր</unitPattern>
5897                 <unitPattern count="other">{0} օր</unitPattern>
5898                 <perUnitPattern>օրական {0}</perUnitPattern>
5899             </unit>
5900             <unit type="duration-hour">
5901                 <displayName>ժամեր</displayName>
5902                 <unitPattern count="one">{0} ժամ</unitPattern>
5903                 <unitPattern count="other">{0} ժամ</unitPattern>
5904                 <perUnitPattern>{0} ժամում</perUnitPattern>
5905             </unit>
5906             <unit type="duration-minute">
5907                 <displayName>րոպեներ</displayName>
5908                 <unitPattern count="one">{0} րոպե</unitPattern>
5909                 <unitPattern count="other">{0} րոպե</unitPattern>
5910                 <perUnitPattern>{0} րոպեում</perUnitPattern>
5911             </unit>
5912             <unit type="duration-second">
5913                 <displayName>վայրկյաններ</displayName>
5914                 <unitPattern count="one">{0} վայրկյան</unitPattern>
5915                 <unitPattern count="other">{0} վայրկյան</unitPattern>
5916                 <perUnitPattern>{0} վայրկյանում</perUnitPattern>
5917             </unit>
5918             <unit type="duration-millisecond">
5919                 <displayName>միլիվայրկյաններ</displayName>
5920                 <unitPattern count="one">{0} միլիվայրկյան</unitPattern>
5921                 <unitPattern count="other">{0} միլիվայրկյան</unitPattern>
5922             </unit>
5923             <unit type="duration-microsecond">
5924                 <displayName>միկրովայրկյաններ</displayName>
5925                 <unitPattern count="one">{0} միկրովայրկյան</unitPattern>
5926                 <unitPattern count="other">{0} միկրովայրկյան</unitPattern>
5927             </unit>
5928             <unit type="duration-nanosecond">
5929                 <displayName>նանովայրկյաններ</displayName>
5930                 <unitPattern count="one">{0} նանովայրկյան</unitPattern>
5931                 <unitPattern count="other">{0} նանովայրկյան</unitPattern>
5932             </unit>
5933             <unit type="electric-ampere">
5934                 <displayName>ամպերներ</displayName>
5935                 <unitPattern count="one">{0} ամպեր</unitPattern>
5936                 <unitPattern count="other">{0} ամպեր</unitPattern>
5937             </unit>
5938             <unit type="electric-milliampere">
5939                 <displayName>միլիամպերներ</displayName>
5940                 <unitPattern count="one">{0} միլիամպեր</unitPattern>
5941                 <unitPattern count="other">{0} միլիամպեր</unitPattern>
5942             </unit>
5943             <unit type="electric-ohm">
5944                 <displayName>օհմեր</displayName>
5945                 <unitPattern count="one">{0} օհմ</unitPattern>
5946                 <unitPattern count="other">{0} օհմ</unitPattern>
5947             </unit>
5948             <unit type="electric-volt">
5949                 <displayName>վոլտեր</displayName>
5950                 <unitPattern count="one">{0} վոլտ</unitPattern>
5951                 <unitPattern count="other">{0} վոլտ</unitPattern>
5952             </unit>
5953             <unit type="energy-kilocalorie">
5954                 <displayName>կիլոկալորիաներ</displayName>
5955                 <unitPattern count="one">{0} կիլոկալորիա</unitPattern>
5956                 <unitPattern count="other">{0} կիլոկալորիա</unitPattern>
5957             </unit>
5958             <unit type="energy-calorie">
5959                 <displayName>կալորիաներ</displayName>
5960                 <unitPattern count="one">{0} կալորիա</unitPattern>
5961                 <unitPattern count="other">{0} կալորիա</unitPattern>
5962             </unit>
5963             <unit type="energy-foodcalorie">
5964                 <displayName>կալորիաներ</displayName>
5965                 <unitPattern count="one">{0} կալորիա</unitPattern>
5966                 <unitPattern count="other">{0} կալորիա</unitPattern>
5967             </unit>
5968             <unit type="energy-kilojoule">
5969                 <displayName>կիլոջոուլներ</displayName>
5970                 <unitPattern count="one">{0} կիլոջոուլ</unitPattern>
5971                 <unitPattern count="other">{0} կիլոջոուլ</unitPattern>
5972             </unit>
5973             <unit type="energy-joule">
5974                 <displayName>ջոուլներ</displayName>
5975                 <unitPattern count="one">{0} ջոուլ</unitPattern>
5976                 <unitPattern count="other">{0} ջոուլ</unitPattern>
5977             </unit>
5978             <unit type="energy-kilowatt-hour">
5979                 <displayName>կիլովատտեր-ժամեր</displayName>
5980                 <unitPattern count="one">{0} կիլովատտ-ժամ</unitPattern>
5981                 <unitPattern count="other">{0} կիլովատտ-ժամ</unitPattern>
5982             </unit>
5983             <unit type="frequency-gigahertz">
5984                 <displayName>գիգահերցեր</displayName>
5985                 <unitPattern count="one">{0} գիգահերց</unitPattern>
5986                 <unitPattern count="other">{0} գիգահերց</unitPattern>
5987             </unit>
5988             <unit type="frequency-megahertz">
5989                 <displayName>մեգահերցեր</displayName>
5990                 <unitPattern count="one">{0} մեգահերց</unitPattern>
5991                 <unitPattern count="other">{0} մեգահերց</unitPattern>
5992             </unit>
5993             <unit type="frequency-kilohertz">
5994                 <displayName>կիլոհերցեր</displayName>
5995                 <unitPattern count="one">{0} կիլոհերց</unitPattern>
5996                 <unitPattern count="other">{0} կիլոհերց</unitPattern>
5997             </unit>
5998             <unit type="frequency-hertz">
5999                 <displayName>հերցեր</displayName>
6000                 <unitPattern count="one">{0} հերց</unitPattern>
6001                 <unitPattern count="other">{0} հերց</unitPattern>
6002             </unit>
6003             <unit type="length-kilometer">
6004                 <displayName>կիլոմետրեր</displayName>
6005                 <unitPattern count="one">{0} կիլոմետր</unitPattern>
6006                 <unitPattern count="other">{0} կիլոմետր</unitPattern>
6007                 <perUnitPattern>{0} կիլոմետրի վրա</perUnitPattern>
6008             </unit>
6009             <unit type="length-meter">
6010                 <displayName>մետրեր</displayName>
6011                 <unitPattern count="one">{0} մետր</unitPattern>
6012                 <unitPattern count="other">{0} մետր</unitPattern>
6013                 <perUnitPattern>{0} մետրի վրա</perUnitPattern>
6014             </unit>
6015             <unit type="length-decimeter">
6016                 <displayName>դեցիմետրեր</displayName>
6017                 <unitPattern count="one">{0} դեցիմետր</unitPattern>
6018                 <unitPattern count="other">{0} դեցիմետր</unitPattern>
6019             </unit>
6020             <unit type="length-centimeter">
6021                 <displayName>սանտիմետրեր</displayName>
6022                 <unitPattern count="one">{0} սանտիմետր</unitPattern>
6023                 <unitPattern count="other">{0} սանտիմետր</unitPattern>
6024                 <perUnitPattern>{0} սանտիմետրի վրա</perUnitPattern>
6025             </unit>
6026             <unit type="length-millimeter">
6027                 <displayName>միլիմետրեր</displayName>
6028                 <unitPattern count="one">{0} միլիմետր</unitPattern>
6029                 <unitPattern count="other">{0} միլիմետր</unitPattern>
6030             </unit>
6031             <unit type="length-micrometer">
6032                 <displayName>միկրոմետրեր</displayName>
6033                 <unitPattern count="one">{0} միկրոմետր</unitPattern>
6034                 <unitPattern count="other">{0} միկրոմետր</unitPattern>
6035             </unit>
6036             <unit type="length-nanometer">
6037                 <displayName>նանոմետրեր</displayName>
6038                 <unitPattern count="one">{0} նանոմետր</unitPattern>
6039                 <unitPattern count="other">{0} նանոմետր</unitPattern>
6040             </unit>
6041             <unit type="length-picometer">
6042                 <displayName>պիկոմետրեր</displayName>
6043                 <unitPattern count="one">{0} պիկոմետր</unitPattern>
6044                 <unitPattern count="other">{0} պիկոմետր</unitPattern>
6045             </unit>
6046             <unit type="length-mile">
6047                 <displayName>մղոններ</displayName>
6048                 <unitPattern count="one">{0} մղոն</unitPattern>
6049                 <unitPattern count="other">{0} մղոն</unitPattern>
6050             </unit>
6051             <unit type="length-yard">
6052                 <displayName>յարդեր</displayName>
6053                 <unitPattern count="one">{0} յարդ</unitPattern>
6054                 <unitPattern count="other">{0} յարդ</unitPattern>
6055             </unit>
6056             <unit type="length-foot">
6057                 <displayName>ֆուտեր</displayName>
6058                 <unitPattern count="one">{0} ֆուտ</unitPattern>
6059                 <unitPattern count="other">{0} ֆուտ</unitPattern>
6060                 <perUnitPattern>{0} ֆուտի վրա</perUnitPattern>
6061             </unit>
6062             <unit type="length-inch">
6063                 <displayName>դյույմեր</displayName>
6064                 <unitPattern count="one">{0} դյույմ</unitPattern>
6065                 <unitPattern count="other">{0} դյույմ</unitPattern>
6066                 <perUnitPattern>{0} դյույմի վրա</perUnitPattern>
6067             </unit>
6068             <unit type="length-parsec">
6069                 <displayName>պարսեկներ</displayName>
6070                 <unitPattern count="one">{0} պարսեկ</unitPattern>
6071                 <unitPattern count="other">{0} պարսեկ</unitPattern>
6072             </unit>
6073             <unit type="length-light-year">
6074                 <displayName>լուսատարիներ</displayName>
6075                 <unitPattern count="one">{0} լուսատարի</unitPattern>
6076                 <unitPattern count="other">{0} լուսատարի</unitPattern>
6077             </unit>
6078             <unit type="length-astronomical-unit">
6079                 <displayName>աստղագիտական միավորներ</displayName>
6080                 <unitPattern count="one">{0} աստղագիտական միավոր</unitPattern>
6081                 <unitPattern count="other">{0} աստղագիտական միավոր</unitPattern>
6082             </unit>
6083             <unit type="length-nautical-mile">
6084                 <displayName>ծովային մղոններ</displayName>
6085                 <unitPattern count="one">{0} ծովային մղոն</unitPattern>
6086                 <unitPattern count="other">{0} ծովային մղոն</unitPattern>
6087             </unit>
6088             <unit type="length-mile-scandinavian">
6089                 <displayName>սկանդինավյան մղոններ</displayName>
6090                 <unitPattern count="one">{0} սկանդինավյան մղոն</unitPattern>
6091                 <unitPattern count="other">{0} սկանդինավյան մղոն</unitPattern>
6092             </unit>
6093             <unit type="length-point">
6094                 <displayName>կետեր</displayName>
6095                 <unitPattern count="one">{0} կետ</unitPattern>
6096                 <unitPattern count="other">{0} կետ</unitPattern>
6097             </unit>
6098             <unit type="light-lux">
6099                 <displayName>լյուքսեր</displayName>
6100                 <unitPattern count="one">{0} լյուքս</unitPattern>
6101                 <unitPattern count="other">{0} լյուքս</unitPattern>
6102             </unit>
6103             <unit type="mass-metric-ton">
6104                 <displayName>տոննաներ</displayName>
6105                 <unitPattern count="one">{0} տոննա</unitPattern>
6106                 <unitPattern count="other">{0} տոննա</unitPattern>
6107             </unit>
6108             <unit type="mass-kilogram">
6109                 <displayName>կիլոգրամներ</displayName>
6110                 <unitPattern count="one">{0} կիլոգրամ</unitPattern>
6111                 <unitPattern count="other">{0} կիլոգրամ</unitPattern>
6112                 <perUnitPattern>{0} կիլոգրամի վրա</perUnitPattern>
6113             </unit>
6114             <unit type="mass-gram">
6115                 <displayName>գրամներ</displayName>
6116                 <unitPattern count="one">{0} գրամ</unitPattern>
6117                 <unitPattern count="other">{0} գրամ</unitPattern>
6118                 <perUnitPattern>{0} գրամի վրա</perUnitPattern>
6119             </unit>
6120             <unit type="mass-milligram">
6121                 <displayName>միլիգրամներ</displayName>
6122                 <unitPattern count="one">{0} միլիգրամ</unitPattern>
6123                 <unitPattern count="other">{0} միլիգրամ</unitPattern>
6124             </unit>
6125             <unit type="mass-microgram">
6126                 <displayName>միկրոգրամներ</displayName>
6127                 <unitPattern count="one">{0} միկրոգրամ</unitPattern>
6128                 <unitPattern count="other">{0} միկրոգրամ</unitPattern>
6129             </unit>
6130             <unit type="mass-ton">
6131                 <displayName>ամերիկյան տոննաներ</displayName>
6132                 <unitPattern count="one">{0} ամերիկյան տոննա</unitPattern>
6133                 <unitPattern count="other">{0} ամերիկյան տոննա</unitPattern>
6134             </unit>
6135             <unit type="mass-pound">
6136                 <displayName>ֆունտեր</displayName>
6137                 <unitPattern count="one">{0} ֆունտ</unitPattern>
6138                 <unitPattern count="other">{0} ֆունտ</unitPattern>
6139                 <perUnitPattern>{0} ֆունտի վրա</perUnitPattern>
6140             </unit>
6141             <unit type="mass-ounce">
6142                 <displayName>ունցիաներ</displayName>
6143                 <unitPattern count="one">{0} ունցիա</unitPattern>
6144                 <unitPattern count="other">{0} ունցիա</unitPattern>
6145                 <perUnitPattern>{0} ունցիայի վրա</perUnitPattern>
6146             </unit>
6147             <unit type="mass-ounce-troy">
6148                 <displayName>տրոյական ունցիաներ</displayName>
6149                 <unitPattern count="one">{0} տրոյական ունցիա</unitPattern>
6150                 <unitPattern count="other">{0} տրոյական ունցիա</unitPattern>
6151             </unit>
6152             <unit type="mass-carat">
6153                 <displayName>կարատներ</displayName>
6154                 <unitPattern count="one">{0} կարատ</unitPattern>
6155                 <unitPattern count="other">{0} կարատ</unitPattern>
6156             </unit>
6157             <unit type="power-gigawatt">
6158                 <displayName>գիգավատտեր</displayName>
6159                 <unitPattern count="one">{0} գիգավատտեր</unitPattern>
6160                 <unitPattern count="other">{0} գիգավատտեր</unitPattern>
6161             </unit>
6162             <unit type="power-megawatt">
6163                 <displayName>մեգավատտեր</displayName>
6164                 <unitPattern count="one">{0} մեգավատտ</unitPattern>
6165                 <unitPattern count="other">{0} մեգավատտ</unitPattern>
6166             </unit>
6167             <unit type="power-kilowatt">
6168                 <displayName>կիլովատտեր</displayName>
6169                 <unitPattern count="one">{0} կիլովատտ</unitPattern>
6170                 <unitPattern count="other">{0} կիլովատտ</unitPattern>
6171             </unit>
6172             <unit type="power-watt">
6173                 <displayName>վատտեր</displayName>
6174                 <unitPattern count="one">{0} վատտ</unitPattern>
6175                 <unitPattern count="other">{0} վատտ</unitPattern>
6176             </unit>
6177             <unit type="power-milliwatt">
6178                 <displayName>միլիվատտեր</displayName>
6179                 <unitPattern count="one">{0} միլիվատտ</unitPattern>
6180                 <unitPattern count="other">{0} միլիվատտ</unitPattern>
6181             </unit>
6182             <unit type="power-horsepower">
6183                 <displayName>ձիաուժեր</displayName>
6184                 <unitPattern count="one">{0} ձիաուժ</unitPattern>
6185                 <unitPattern count="other">{0} ձիաուժ</unitPattern>
6186             </unit>
6187             <unit type="pressure-hectopascal">
6188                 <displayName>հեկտոպասկալ</displayName>
6189                 <unitPattern count="one">{0} հեկտոպասկալ</unitPattern>
6190                 <unitPattern count="other">{0} հեկտոպասկալ</unitPattern>
6191             </unit>
6192             <unit type="pressure-millimeter-of-mercury">
6193                 <displayName>սնդիկի սյան միլիմետրեր</displayName>
6194                 <unitPattern count="one">{0} միլիմետր սնդիկի սյուն</unitPattern>
6195                 <unitPattern count="other">{0} միլիմետր սնդիկի սյուն</unitPattern>
6196             </unit>
6197             <unit type="pressure-pound-per-square-inch">
6198                 <displayName>ֆունտեր քառակուսի դյույմի վրա</displayName>
6199                 <unitPattern count="one">{0} ֆունտ քառակուսի դյույմի վրա</unitPattern>
6200                 <unitPattern count="other">{0} ֆունտ քառակուսի դյույմի վրա</unitPattern>
6201             </unit>
6202             <unit type="pressure-inch-hg">
6203                 <displayName>սնդիկի սյան դյույմեր</displayName>
6204                 <unitPattern count="one">{0} դյույմ սնդիկի սյուն</unitPattern>
6205                 <unitPattern count="other">{0} դյույմ սնդիկի սյուն</unitPattern>
6206             </unit>
6207             <unit type="pressure-millibar">
6208                 <displayName>միլիբարեր</displayName>
6209                 <unitPattern count="one">{0} միլիբար</unitPattern>
6210                 <unitPattern count="other">{0} միլիբար</unitPattern>
6211             </unit>
6212             <unit type="speed-kilometer-per-hour">
6213                 <displayName>կիլոմետրեր ժամում</displayName>
6214                 <unitPattern count="one">{0} կիլոմետր ժամում</unitPattern>
6215                 <unitPattern count="other">{0} կիլոմետր ժամում</unitPattern>
6216             </unit>
6217             <unit type="speed-meter-per-second">
6218                 <displayName>մետրեր վայրկյանում</displayName>
6219                 <unitPattern count="one">{0} մետր վայրկյանում</unitPattern>
6220                 <unitPattern count="other">{0} մետր վայրկյանում</unitPattern>
6221             </unit>
6222             <unit type="speed-mile-per-hour">
6223                 <displayName>մղոններ ժամում</displayName>
6224                 <unitPattern count="one">{0} մղոն ժամում</unitPattern>
6225                 <unitPattern count="other">{0} մղոն ժամում</unitPattern>
6226             </unit>
6227             <unit type="speed-knot">
6228                 <displayName>հանգույցներ</displayName>
6229                 <unitPattern count="one">{0} հանգույց</unitPattern>
6230                 <unitPattern count="other">{0} հանգույց</unitPattern>
6231             </unit>
6232             <unit type="temperature-generic">
6233                 <displayName>°</displayName>
6234                 <unitPattern count="one">{0}°</unitPattern>
6235                 <unitPattern count="other">{0}°</unitPattern>
6236             </unit>
6237             <unit type="temperature-celsius">
6238                 <displayName>աստիճաններ ըստ Ցելսիուսի</displayName>
6239                 <unitPattern count="one">{0} աստիճան ըստ Ցելսիուսի</unitPattern>
6240                 <unitPattern count="other">{0} աստիճան ըստ Ցելսիուսի</unitPattern>
6241             </unit>
6242             <unit type="temperature-fahrenheit">
6243                 <displayName>աստիճաններ ըստ Ֆարենհայթի</displayName>
6244                 <unitPattern count="one">{0} աստիճան ըստ Ֆարենհայթի</unitPattern>
6245                 <unitPattern count="other">{0} աստիճան ըստ Ֆարենհայթի</unitPattern>
6246             </unit>
6247             <unit type="temperature-kelvin">
6248                 <displayName>կելվիններ</displayName>
6249                 <unitPattern count="one">{0} կելվին</unitPattern>
6250                 <unitPattern count="other">{0} կելվին</unitPattern>
6251             </unit>
6252             <unit type="volume-cubic-kilometer">
6253                 <displayName>խորանարդ կիլոմետրեր</displayName>
6254                 <unitPattern count="one">{0} խորանարդ կիլոմետր</unitPattern>
6255                 <unitPattern count="other">{0} խորանարդ կիլոմետր</unitPattern>
6256             </unit>
6257             <unit type="volume-cubic-meter">
6258                 <displayName>խորանարդ մետրեր</displayName>
6259                 <unitPattern count="one">{0} խորանարդ մետր</unitPattern>
6260                 <unitPattern count="other">{0} խորանարդ մետր</unitPattern>
6261                 <perUnitPattern>{0} խորանարդ մետրի վրա</perUnitPattern>
6262             </unit>
6263             <unit type="volume-cubic-centimeter">
6264                 <displayName>խորանարդ սանտիմետրեր</displayName>
6265                 <unitPattern count="one">{0} խորանարդ սանտիմետր</unitPattern>
6266                 <unitPattern count="other">{0} խորանարդ սանտիմետր</unitPattern>
6267                 <perUnitPattern>{0} խորանարդ սանտիմետրի վրա</perUnitPattern>
6268             </unit>
6269             <unit type="volume-cubic-mile">
6270                 <displayName>խորանարդ մղոններ</displayName>
6271                 <unitPattern count="one">{0} խորանարդ մղոն</unitPattern>
6272                 <unitPattern count="other">{0} խորանարդ մղոն</unitPattern>
6273             </unit>
6274             <unit type="volume-cubic-yard">
6275                 <displayName>խորանարդ յարդ</displayName>
6276                 <unitPattern count="one">{0} խորանարդ յարդ</unitPattern>
6277                 <unitPattern count="other">{0} խորանարդ յարդ</unitPattern>
6278             </unit>
6279             <unit type="volume-cubic-foot">
6280                 <displayName>խորանարդ ֆուտ</displayName>
6281                 <unitPattern count="one">{0} խորանարդ ֆուտ</unitPattern>
6282                 <unitPattern count="other">{0} խորանարդ ֆուտ</unitPattern>
6283             </unit>
6284             <unit type="volume-cubic-inch">
6285                 <displayName>խորանարդ դյույմ</displayName>
6286                 <unitPattern count="one">{0} խորանարդ դյույմ</unitPattern>
6287                 <unitPattern count="other">{0} խորանարդ դյույմ</unitPattern>
6288             </unit>
6289             <unit type="volume-megaliter">
6290                 <displayName>մեգալիտրեր</displayName>
6291                 <unitPattern count="one">{0} մեգալիտր</unitPattern>
6292                 <unitPattern count="other">{0} մեգալիտր</unitPattern>
6293             </unit>
6294             <unit type="volume-hectoliter">
6295                 <displayName>հեկտոլիտրեր</displayName>
6296                 <unitPattern count="one">{0} հեկտոլիտր</unitPattern>
6297                 <unitPattern count="other">{0} հեկտոլիտր</unitPattern>
6298             </unit>
6299             <unit type="volume-liter">
6300                 <displayName>լիտրեր</displayName>
6301                 <unitPattern count="one">{0} լիտր</unitPattern>
6302                 <unitPattern count="other">{0} լիտր</unitPattern>
6303                 <perUnitPattern>{0} լիտրի վրա</perUnitPattern>
6304             </unit>
6305             <unit type="volume-deciliter">
6306                 <displayName>դեցիլիտրեր</displayName>
6307                 <unitPattern count="one">{0} դեցիլիտր</unitPattern>
6308                 <unitPattern count="other">{0} դեցիլիտր</unitPattern>
6309             </unit>
6310             <unit type="volume-centiliter">
6311                 <displayName>սանտիլիտրեր</displayName>
6312                 <unitPattern count="one">{0} սանտիլիտր</unitPattern>
6313                 <unitPattern count="other">{0} սանտիլիտր</unitPattern>
6314             </unit>
6315             <unit type="volume-milliliter">
6316                 <displayName>միլիլիտրեր</displayName>
6317                 <unitPattern count="one">{0} միլիլիտր</unitPattern>
6318                 <unitPattern count="other">{0} միլիլիտր</unitPattern>
6319             </unit>
6320             <unit type="volume-pint-metric">
6321                 <displayName>մետրիկ պինտեր</displayName>
6322                 <unitPattern count="one">{0} մետրիկ պինտ</unitPattern>
6323                 <unitPattern count="other">{0} մետրիկ պինտ</unitPattern>
6324             </unit>
6325             <unit type="volume-cup-metric">
6326                 <displayName>մետրիկ բաժակներ</displayName>
6327                 <unitPattern count="one">{0} մետրիկ բաժակ</unitPattern>
6328                 <unitPattern count="other">{0} մետրիկ բաժակ</unitPattern>
6329             </unit>
6330             <unit type="volume-acre-foot">
6331                 <displayName>ակրոֆուտեր</displayName>
6332                 <unitPattern count="one">{0} ակրոֆուտ</unitPattern>
6333                 <unitPattern count="other">{0} ակրոֆուտ</unitPattern>
6334             </unit>
6335             <unit type="volume-gallon">
6336                 <displayName>գալոններ</displayName>
6337                 <unitPattern count="one">{0} գալոն</unitPattern>
6338                 <unitPattern count="other">{0} գալոն</unitPattern>
6339                 <perUnitPattern>{0} գալոնի վրա</perUnitPattern>
6340             </unit>
6341             <unit type="volume-gallon-imperial">
6342                 <displayName>անգլիական գալոններ</displayName>
6343                 <unitPattern count="one">{0} անգլիական գալոն</unitPattern>
6344                 <unitPattern count="other">{0} անգլիական գալոն</unitPattern>
6345                 <perUnitPattern>{0} անգլիական գալոնի վրա</perUnitPattern>
6346             </unit>
6347             <unit type="volume-quart">
6348                 <displayName>քվարտեր</displayName>
6349                 <unitPattern count="one">{0} քվարտ</unitPattern>
6350                 <unitPattern count="other">{0} քվարտ</unitPattern>
6351             </unit>
6352             <unit type="volume-pint">
6353                 <displayName>պինտեր</displayName>
6354                 <unitPattern count="one">{0} պինտ</unitPattern>
6355                 <unitPattern count="other">{0} պինտ</unitPattern>
6356             </unit>
6357             <unit type="volume-cup">
6358                 <displayName>բաժակներ</displayName>
6359                 <unitPattern count="one">{0} բաժակ</unitPattern>
6360                 <unitPattern count="other">{0} բաժակ</unitPattern>
6361             </unit>
6362             <unit type="volume-fluid-ounce">
6363                 <displayName>հեղուկ ունցիաներ</displayName>
6364                 <unitPattern count="one">{0} հեղուկ ունցիա</unitPattern>
6365                 <unitPattern count="other">{0} հեղուկ ունցիա</unitPattern>
6366             </unit>
6367             <unit type="volume-tablespoon">
6368                 <displayName>ճաշի գդալ</displayName>
6369                 <unitPattern count="one">{0} ճաշի գդալ</unitPattern>
6370                 <unitPattern count="other">{0} ճաշի գդալ</unitPattern>
6371             </unit>
6372             <unit type="volume-teaspoon">
6373                 <displayName>թեյի գդալ</displayName>
6374                 <unitPattern count="one">{0} թեյի գդալ</unitPattern>
6375                 <unitPattern count="other">{0} թեյի գդալ</unitPattern>
6376             </unit>
6377             <coordinateUnit>
6378                 <coordinateUnitPattern type="east">արևելյան երկարության {0}</coordinateUnitPattern>
6379                 <coordinateUnitPattern type="north">հյուսիսային լայնության {0}</coordinateUnitPattern>
6380                 <coordinateUnitPattern type="south">հարավային լայնության {0}</coordinateUnitPattern>
6381                 <coordinateUnitPattern type="west">արևմտյան երկարության {0}</coordinateUnitPattern>
6382             </coordinateUnit>
6383         </unitLength>
6384         <unitLength type="short">
6385             <compoundUnit type="per">
6386                 <compoundUnitPattern>{0}/{1}</compoundUnitPattern>
6387             </compoundUnit>
6388             <unit type="acceleration-g-force">
6389                 <displayName>g</displayName>
6390                 <unitPattern count="one">{0} g</unitPattern>
6391                 <unitPattern count="other">{0} g</unitPattern>
6392             </unit>
6393             <unit type="acceleration-meter-per-second-squared">
6394                 <displayName>մ/վ²</displayName>
6395                 <unitPattern count="one">{0} մ/վ²</unitPattern>
6396                 <unitPattern count="other">{0} մ/վ²</unitPattern>
6397             </unit>
6398             <unit type="angle-revolution">
6399                 <displayName>պտ</displayName>
6400                 <unitPattern count="one">{0} պտ</unitPattern>
6401                 <unitPattern count="other">{0} պտ</unitPattern>
6402             </unit>
6403             <unit type="angle-radian">
6404                 <displayName>ռադ</displayName>
6405                 <unitPattern count="one">{0} ռադ</unitPattern>
6406                 <unitPattern count="other">{0} ռադ</unitPattern>
6407             </unit>
6408             <unit type="angle-degree">
6409                 <displayName>աստիճաններ</displayName>
6410                 <unitPattern count="one">{0}°</unitPattern>
6411                 <unitPattern count="other">{0}°</unitPattern>
6412             </unit>
6413             <unit type="angle-arc-minute">
6414                 <displayName>րոպեներ</displayName>
6415                 <unitPattern count="one">{0}′</unitPattern>
6416                 <unitPattern count="other">{0}′</unitPattern>
6417             </unit>
6418             <unit type="angle-arc-second">
6419                 <displayName>վայրկյաններ</displayName>
6420                 <unitPattern count="one">{0}″</unitPattern>
6421                 <unitPattern count="other">{0}″</unitPattern>
6422             </unit>
6423             <unit type="area-square-kilometer">
6424                 <displayName>կմ²</displayName>
6425                 <unitPattern count="one">{0} կմ²</unitPattern>
6426                 <unitPattern count="other">{0} կմ²</unitPattern>
6427                 <perUnitPattern>{0}/կմ²</perUnitPattern>
6428             </unit>
6429             <unit type="area-hectare">
6430                 <displayName>հա</displayName>
6431                 <unitPattern count="one">{0} հա</unitPattern>
6432                 <unitPattern count="other">{0} հա</unitPattern>
6433             </unit>
6434             <unit type="area-square-meter">
6435                 <displayName>մ²</displayName>
6436                 <unitPattern count="one">{0} մ²</unitPattern>
6437                 <unitPattern count="other">{0} մ²</unitPattern>
6438                 <perUnitPattern>{0}/մ²</perUnitPattern>
6439             </unit>
6440             <unit type="area-square-centimeter">
6441                 <displayName>սմ²</displayName>
6442                 <unitPattern count="one">{0} սմ²</unitPattern>
6443                 <unitPattern count="other">{0} սմ²</unitPattern>
6444                 <perUnitPattern>{0}/սմ²</perUnitPattern>
6445             </unit>
6446             <unit type="area-square-mile">
6447                 <displayName>մղ²</displayName>
6448                 <unitPattern count="one">{0} մղ²</unitPattern>
6449                 <unitPattern count="other">{0} մղ²</unitPattern>
6450                 <perUnitPattern>{0}/մղ²</perUnitPattern>
6451             </unit>
6452             <unit type="area-acre">
6453                 <displayName>ակր</displayName>
6454                 <unitPattern count="one">{0} ակր</unitPattern>
6455                 <unitPattern count="other">{0} ակր</unitPattern>
6456             </unit>
6457             <unit type="area-square-yard">
6458                 <displayName>յրդ²</displayName>
6459                 <unitPattern count="one">{0} յրդ²</unitPattern>
6460                 <unitPattern count="other">{0} յրդ²</unitPattern>
6461             </unit>
6462             <unit type="area-square-foot">
6463                 <displayName>ֆտ²</displayName>
6464                 <unitPattern count="one">{0} ֆտ²</unitPattern>
6465                 <unitPattern count="other">{0} ֆտ²</unitPattern>
6466             </unit>
6467             <unit type="area-square-inch">
6468                 <displayName>դյմ²</displayName>
6469                 <unitPattern count="one">{0} դյմ²</unitPattern>
6470                 <unitPattern count="other">{0} դյմ²</unitPattern>
6471                 <perUnitPattern>{0}/դյմ²</perUnitPattern>
6472             </unit>
6473             <unit type="concentr-karat">
6474                 <displayName>կար</displayName>
6475                 <unitPattern count="one">{0} կար</unitPattern>
6476                 <unitPattern count="other">{0} կար</unitPattern>
6477             </unit>
6478             <unit type="concentr-milligram-per-deciliter">
6479                 <displayName>մգ/դլ</displayName>
6480                 <unitPattern count="one">{0} մգ/դլ</unitPattern>
6481                 <unitPattern count="other">{0} մգ/դլ</unitPattern>
6482             </unit>
6483             <unit type="concentr-millimole-per-liter">
6484                 <displayName>մմոլ/լ</displayName>
6485                 <unitPattern count="one">{0} մմոլ/լ</unitPattern>
6486                 <unitPattern count="other">{0} մմոլ/լ</unitPattern>
6487             </unit>
6488             <unit type="concentr-part-per-million">
6489                 <displayName>մասնիկ/միլիոն</displayName>
6490                 <unitPattern count="one">{0} մասնիկ/միլիոն</unitPattern>
6491                 <unitPattern count="other">{0} մասնիկ/միլիոն</unitPattern>
6492             </unit>
6493             <unit type="consumption-liter-per-kilometer">
6494                 <displayName>լ/կմ</displayName>
6495                 <unitPattern count="one">{0} լ/կմ</unitPattern>
6496                 <unitPattern count="other">{0} լ/կմ</unitPattern>
6497             </unit>
6498             <unit type="consumption-liter-per-100kilometers">
6499                 <displayName>լ/100 կմ</displayName>
6500                 <unitPattern count="one">{0} լ/100 կմ</unitPattern>
6501                 <unitPattern count="other">{0} լ/100 կմ</unitPattern>
6502             </unit>
6503             <unit type="consumption-mile-per-gallon">
6504                 <displayName>մղ/գալ</displayName>
6505                 <unitPattern count="one">{0} մղ/գալ</unitPattern>
6506                 <unitPattern count="other">{0} մղ/գալ</unitPattern>
6507             </unit>
6508             <unit type="consumption-mile-per-gallon-imperial">
6509                 <displayName>մղ/անգլ․ գալ</displayName>
6510                 <unitPattern count="one">{0} մղ/անգլ․ գալ</unitPattern>
6511                 <unitPattern count="other">{0} մղ/անգլ․ գալ</unitPattern>
6512             </unit>
6513             <unit type="digital-terabyte">
6514                 <displayName>ՏԲ</displayName>
6515                 <unitPattern count="one">{0} ՏԲ</unitPattern>
6516                 <unitPattern count="other">{0} ՏԲ</unitPattern>
6517             </unit>
6518             <unit type="digital-terabit">
6519                 <displayName>Տբիթ</displayName>
6520                 <unitPattern count="one">{0} Տբիթ</unitPattern>
6521                 <unitPattern count="other">{0} Տբիթ</unitPattern>
6522             </unit>
6523             <unit type="digital-gigabyte">
6524                 <displayName>ԳԲ</displayName>
6525                 <unitPattern count="one">{0} ԳԲ</unitPattern>
6526                 <unitPattern count="other">{0} ԳԲ</unitPattern>
6527             </unit>
6528             <unit type="digital-gigabit">
6529                 <displayName>Գբիթ</displayName>
6530                 <unitPattern count="one">{0} Գբիթ</unitPattern>
6531                 <unitPattern count="other">{0} Գբիթ</unitPattern>
6532             </unit>
6533             <unit type="digital-megabyte">
6534                 <displayName>ՄԲ</displayName>
6535                 <unitPattern count="one">{0} ՄԲ</unitPattern>
6536                 <unitPattern count="other">{0} ՄԲ</unitPattern>
6537             </unit>
6538             <unit type="digital-megabit">
6539                 <displayName>Մբիթ</displayName>
6540                 <unitPattern count="one">{0} Մբիթ</unitPattern>
6541                 <unitPattern count="other">{0} Մբիթ</unitPattern>
6542             </unit>
6543             <unit type="digital-kilobyte">
6544                 <displayName>կԲ</displayName>
6545                 <unitPattern count="one">{0} կԲ</unitPattern>
6546                 <unitPattern count="other">{0} կԲ</unitPattern>
6547             </unit>
6548             <unit type="digital-kilobit">
6549                 <displayName>կբիթ</displayName>
6550                 <unitPattern count="one">{0} կբիթ</unitPattern>
6551                 <unitPattern count="other">{0} կբիթ</unitPattern>
6552             </unit>
6553             <unit type="digital-byte">
6554                 <displayName>Բ</displayName>
6555                 <unitPattern count="one">{0} Բ</unitPattern>
6556                 <unitPattern count="other">{0} Բ</unitPattern>
6557             </unit>
6558             <unit type="digital-bit">
6559                 <displayName>բիթ</displayName>
6560                 <unitPattern count="one">{0} բիթ</unitPattern>
6561                 <unitPattern count="other">{0} բիթ</unitPattern>
6562             </unit>
6563             <unit type="duration-century">
6564                 <displayName>դ․</displayName>
6565                 <unitPattern count="one">{0} դ․</unitPattern>
6566                 <unitPattern count="other">{0} դ․</unitPattern>
6567             </unit>
6568             <unit type="duration-year">
6569                 <displayName>տ</displayName>
6570                 <unitPattern count="one">{0} տ</unitPattern>
6571                 <unitPattern count="other">{0} տ</unitPattern>
6572                 <perUnitPattern>{0}/տ</perUnitPattern>
6573             </unit>
6574             <unit type="duration-month">
6575                 <displayName>ամս</displayName>
6576                 <unitPattern count="one">{0} ամս</unitPattern>
6577                 <unitPattern count="other">{0} ամս</unitPattern>
6578                 <perUnitPattern>{0}/ամս</perUnitPattern>
6579             </unit>
6580             <unit type="duration-week">
6581                 <displayName>շաբ</displayName>
6582                 <unitPattern count="one">{0} շաբ</unitPattern>
6583                 <unitPattern count="other">{0} շաբ</unitPattern>
6584                 <perUnitPattern>{0}/շաբ</perUnitPattern>
6585             </unit>
6586             <unit type="duration-day">
6587                 <displayName>օր</displayName>
6588                 <unitPattern count="one">{0} օր</unitPattern>
6589                 <unitPattern count="other">{0} օր</unitPattern>
6590                 <perUnitPattern>{0}/օր</perUnitPattern>
6591             </unit>
6592             <unit type="duration-hour">
6593                 <displayName>ժ</displayName>
6594                 <unitPattern count="one">{0} ժ</unitPattern>
6595                 <unitPattern count="other">{0} ժ</unitPattern>
6596                 <perUnitPattern>{0}/ժ</perUnitPattern>
6597             </unit>
6598             <unit type="duration-minute">
6599                 <displayName>ր</displayName>
6600                 <unitPattern count="one">{0} ր</unitPattern>
6601                 <unitPattern count="other">{0} ր</unitPattern>
6602                 <perUnitPattern>{0}/ր</perUnitPattern>
6603             </unit>
6604             <unit type="duration-second">
6605                 <displayName>վրկ</displayName>
6606                 <unitPattern count="one">{0} վրկ</unitPattern>
6607                 <unitPattern count="other">{0} վրկ</unitPattern>
6608                 <perUnitPattern>{0}/վրկ</perUnitPattern>
6609             </unit>
6610             <unit type="duration-millisecond">
6611                 <displayName>մվ</displayName>
6612                 <unitPattern count="one">{0} մվ</unitPattern>
6613                 <unitPattern count="other">{0} մվ</unitPattern>
6614             </unit>
6615             <unit type="duration-microsecond">
6616                 <displayName>մկվ</displayName>
6617                 <unitPattern count="one">{0} մկվ</unitPattern>
6618                 <unitPattern count="other">{0} մկվ</unitPattern>
6619             </unit>
6620             <unit type="duration-nanosecond">
6621                 <displayName>նվ</displayName>
6622                 <unitPattern count="one">{0} նվ</unitPattern>
6623                 <unitPattern count="other">{0} նվ</unitPattern>
6624             </unit>
6625             <unit type="electric-ampere">
6626                 <displayName>Ա</displayName>
6627                 <unitPattern count="one">{0} Ա</unitPattern>
6628                 <unitPattern count="other">{0} Ա</unitPattern>
6629             </unit>
6630             <unit type="electric-milliampere">
6631                 <displayName>մԱ</displayName>
6632                 <unitPattern count="one">{0} մԱ</unitPattern>
6633                 <unitPattern count="other">{0} մԱ</unitPattern>
6634             </unit>
6635             <unit type="electric-ohm">
6636                 <displayName>օմ</displayName>
6637                 <unitPattern count="one">{0} օմ</unitPattern>
6638                 <unitPattern count="other">{0} օմ</unitPattern>
6639             </unit>
6640             <unit type="electric-volt">
6641                 <displayName>Վ</displayName>
6642                 <unitPattern count="one">{0} Վ</unitPattern>
6643                 <unitPattern count="other">{0} Վ</unitPattern>
6644             </unit>
6645             <unit type="energy-kilocalorie">
6646                 <displayName>կկալ</displayName>
6647                 <unitPattern count="one">{0} կկալ</unitPattern>
6648                 <unitPattern count="other">{0} կկալ</unitPattern>
6649             </unit>
6650             <unit type="energy-calorie">
6651                 <displayName>կալ</displayName>
6652                 <unitPattern count="one">{0} կալ</unitPattern>
6653                 <unitPattern count="other">{0} կալ</unitPattern>
6654             </unit>
6655             <unit type="energy-foodcalorie">
6656                 <displayName>կալ</displayName>
6657                 <unitPattern count="one">{0} կալ</unitPattern>
6658                 <unitPattern count="other">{0} կալ</unitPattern>
6659             </unit>
6660             <unit type="energy-kilojoule">
6661                 <displayName>կՋ</displayName>
6662                 <unitPattern count="one">{0} կՋ</unitPattern>
6663                 <unitPattern count="other">{0} կՋ</unitPattern>
6664             </unit>
6665             <unit type="energy-joule">
6666                 <displayName>Ջ</displayName>
6667                 <unitPattern count="one">{0} Ջ</unitPattern>
6668                 <unitPattern count="other">{0} Ջ</unitPattern>
6669             </unit>
6670             <unit type="energy-kilowatt-hour">
6671                 <displayName>կՎտ·ժ</displayName>
6672                 <unitPattern count="one">{0} կՎտ·ժ</unitPattern>
6673                 <unitPattern count="other">{0} կՎտ·ժ</unitPattern>
6674             </unit>
6675             <unit type="frequency-gigahertz">
6676                 <displayName>ԳՀց</displayName>
6677                 <unitPattern count="one">{0} ԳՀց</unitPattern>
6678                 <unitPattern count="other">{0} ԳՀց</unitPattern>
6679             </unit>
6680             <unit type="frequency-megahertz">
6681                 <displayName>ՄՀց</displayName>
6682                 <unitPattern count="one">{0} ՄՀց</unitPattern>
6683                 <unitPattern count="other">{0} ՄՀց</unitPattern>
6684             </unit>
6685             <unit type="frequency-kilohertz">
6686                 <displayName>կՀց</displayName>
6687                 <unitPattern count="one">{0} կՀց</unitPattern>
6688                 <unitPattern count="other">{0} կՀց</unitPattern>
6689             </unit>
6690             <unit type="frequency-hertz">
6691                 <displayName>Հց</displayName>
6692                 <unitPattern count="one">{0} Հց</unitPattern>
6693                 <unitPattern count="other">{0} Հց</unitPattern>
6694             </unit>
6695             <unit type="length-kilometer">
6696                 <displayName>կմ</displayName>
6697                 <unitPattern count="one">{0} կմ</unitPattern>
6698                 <unitPattern count="other">{0} կմ</unitPattern>
6699                 <perUnitPattern>{0}/կմ</perUnitPattern>
6700             </unit>
6701             <unit type="length-meter">
6702                 <displayName>մ</displayName>
6703                 <unitPattern count="one">{0} մ</unitPattern>
6704                 <unitPattern count="other">{0} մ</unitPattern>
6705                 <perUnitPattern>{0}/մ</perUnitPattern>
6706             </unit>
6707             <unit type="length-decimeter">
6708                 <displayName>դմ</displayName>
6709                 <unitPattern count="one">{0} դմ</unitPattern>
6710                 <unitPattern count="other">{0} դմ</unitPattern>
6711             </unit>
6712             <unit type="length-centimeter">
6713                 <displayName>սմ</displayName>
6714                 <unitPattern count="one">{0} սմ</unitPattern>
6715                 <unitPattern count="other">{0} սմ</unitPattern>
6716                 <perUnitPattern>{0}/սմ</perUnitPattern>
6717             </unit>
6718             <unit type="length-millimeter">
6719                 <displayName>մմ</displayName>
6720                 <unitPattern count="one">{0} մմ</unitPattern>
6721                 <unitPattern count="other">{0} մմ</unitPattern>
6722             </unit>
6723             <unit type="length-micrometer">
6724                 <displayName>մկմ</displayName>
6725                 <unitPattern count="one">{0} մկմ</unitPattern>
6726                 <unitPattern count="other">{0} մկմ</unitPattern>
6727             </unit>
6728             <unit type="length-nanometer">
6729                 <displayName>նմ</displayName>
6730                 <unitPattern count="one">{0} նմ</unitPattern>
6731                 <unitPattern count="other">{0} նմ</unitPattern>
6732             </unit>
6733             <unit type="length-picometer">
6734                 <displayName>պմ</displayName>
6735                 <unitPattern count="one">{0} պմ</unitPattern>
6736                 <unitPattern count="other">{0} պմ</unitPattern>
6737             </unit>
6738             <unit type="length-mile">
6739                 <displayName>մղ</displayName>
6740                 <unitPattern count="one">{0} մղ</unitPattern>
6741                 <unitPattern count="other">{0} մղ</unitPattern>
6742             </unit>
6743             <unit type="length-yard">
6744                 <displayName>յրդ</displayName>
6745                 <unitPattern count="one">{0} յրդ</unitPattern>
6746                 <unitPattern count="other">{0} յրդ</unitPattern>
6747             </unit>
6748             <unit type="length-foot">
6749                 <displayName>ֆտ</displayName>
6750                 <unitPattern count="one">{0} ֆտ</unitPattern>
6751                 <unitPattern count="other">{0} ֆտ</unitPattern>
6752                 <perUnitPattern>{0}/ֆտ</perUnitPattern>
6753             </unit>
6754             <unit type="length-inch">
6755                 <displayName>դյմ</displayName>
6756                 <unitPattern count="one">{0} դյմ</unitPattern>
6757                 <unitPattern count="other">{0} դյմ</unitPattern>
6758                 <perUnitPattern>{0}/դյմ</perUnitPattern>
6759             </unit>
6760             <unit type="length-parsec">
6761                 <displayName>պկ</displayName>
6762                 <unitPattern count="one">{0} պկ</unitPattern>
6763                 <unitPattern count="other">{0} պկ</unitPattern>
6764             </unit>
6765             <unit type="length-light-year">
6766                 <displayName>լ․տ․</displayName>
6767                 <unitPattern count="one">{0} լ.տ.</unitPattern>
6768                 <unitPattern count="other">{0} լ.տ.</unitPattern>
6769             </unit>
6770             <unit type="length-astronomical-unit">
6771                 <displayName>ա.մ.</displayName>
6772                 <unitPattern count="one">{0} ա.մ.</unitPattern>
6773                 <unitPattern count="other">{0} ա.մ.</unitPattern>
6774             </unit>
6775             <unit type="length-nautical-mile">
6776                 <displayName>ծով․ մղ</displayName>
6777                 <unitPattern count="one">{0} ծով․ մղ</unitPattern>
6778                 <unitPattern count="other">{0} ծով․ մղ</unitPattern>
6779             </unit>
6780             <unit type="length-mile-scandinavian">
6781                 <displayName>սկանդ․ մղ</displayName>
6782                 <unitPattern count="one">{0} սկանդ․ մղ</unitPattern>
6783                 <unitPattern count="other">{0} սկանդ․ մղ</unitPattern>
6784             </unit>
6785             <unit type="length-point">
6786                 <displayName>կտ</displayName>
6787                 <unitPattern count="one">{0} կտ</unitPattern>
6788                 <unitPattern count="other">{0} կտ</unitPattern>
6789             </unit>
6790             <unit type="light-lux">
6791                 <displayName>լք</displayName>
6792                 <unitPattern count="one">{0} լք</unitPattern>
6793                 <unitPattern count="other">{0} լք</unitPattern>
6794             </unit>
6795             <unit type="mass-metric-ton">
6796                 <displayName>տ</displayName>
6797                 <unitPattern count="one">{0} տ</unitPattern>
6798                 <unitPattern count="other">{0} տ</unitPattern>
6799             </unit>
6800             <unit type="mass-kilogram">
6801                 <displayName>կգ</displayName>
6802                 <unitPattern count="one">{0} կգ</unitPattern>
6803                 <unitPattern count="other">{0} կգ</unitPattern>
6804                 <perUnitPattern>{0}/կգ</perUnitPattern>
6805             </unit>
6806             <unit type="mass-gram">
6807                 <displayName>գ</displayName>
6808                 <unitPattern count="one">{0} գ</unitPattern>
6809                 <unitPattern count="other">{0} գ</unitPattern>
6810                 <perUnitPattern>{0}/գ</perUnitPattern>
6811             </unit>
6812             <unit type="mass-milligram">
6813                 <displayName>մգ</displayName>
6814                 <unitPattern count="one">{0} մգ</unitPattern>
6815                 <unitPattern count="other">{0} մգ</unitPattern>
6816             </unit>
6817             <unit type="mass-microgram">
6818                 <displayName>մկգ</displayName>
6819                 <unitPattern count="one">{0} մկգ</unitPattern>
6820                 <unitPattern count="other">{0} մկգ</unitPattern>
6821             </unit>
6822             <unit type="mass-ton">
6823                 <displayName>ամեր․ տ</displayName>
6824                 <unitPattern count="one">{0} ամեր․ տ</unitPattern>
6825                 <unitPattern count="other">{0} ամեր․ տ</unitPattern>
6826             </unit>
6827             <unit type="mass-pound">
6828                 <displayName>ֆունտեր</displayName>
6829                 <unitPattern count="one">{0} ֆունտ</unitPattern>
6830                 <unitPattern count="other">{0} ֆունտ</unitPattern>
6831                 <perUnitPattern>{0}/ֆունտ</perUnitPattern>
6832             </unit>
6833             <unit type="mass-ounce">
6834                 <displayName>ունց</displayName>
6835                 <unitPattern count="one">{0} ունց</unitPattern>
6836                 <unitPattern count="other">{0} ունց</unitPattern>
6837                 <perUnitPattern>{0}/ունց</perUnitPattern>
6838             </unit>
6839             <unit type="mass-ounce-troy">
6840                 <displayName>տրոյ․ ունց</displayName>
6841                 <unitPattern count="one">{0} տրոյ․ ունց</unitPattern>
6842                 <unitPattern count="other">{0} տրոյ․ ունց</unitPattern>
6843             </unit>
6844             <unit type="mass-carat">
6845                 <displayName>կար</displayName>
6846                 <unitPattern count="one">{0} կար</unitPattern>
6847                 <unitPattern count="other">{0} կար</unitPattern>
6848             </unit>
6849             <unit type="power-gigawatt">
6850                 <displayName>ԳՎտ</displayName>
6851                 <unitPattern count="one">{0} ԳՎտ</unitPattern>
6852                 <unitPattern count="other">{0} ԳՎտ</unitPattern>
6853             </unit>
6854             <unit type="power-megawatt">
6855                 <displayName>ՄՎտ</displayName>
6856                 <unitPattern count="one">{0} ՄՎտ</unitPattern>
6857                 <unitPattern count="other">{0} ՄՎտ</unitPattern>
6858             </unit>
6859             <unit type="power-kilowatt">
6860                 <displayName>կՎտ</displayName>
6861                 <unitPattern count="one">{0} կՎտ</unitPattern>
6862                 <unitPattern count="other">{0} կՎտ</unitPattern>
6863             </unit>
6864             <unit type="power-watt">
6865                 <displayName>Վտ</displayName>
6866                 <unitPattern count="one">{0} Վտ</unitPattern>
6867                 <unitPattern count="other">{0} Վտ</unitPattern>
6868             </unit>
6869             <unit type="power-milliwatt">
6870                 <displayName>մՎտ</displayName>
6871                 <unitPattern count="one">{0} մՎտ</unitPattern>
6872                 <unitPattern count="other">{0} մՎտ</unitPattern>
6873             </unit>
6874             <unit type="power-horsepower">
6875                 <displayName>ձ․ու․</displayName>
6876                 <unitPattern count="one">{0} ձ․ու․</unitPattern>
6877                 <unitPattern count="other">{0} ձ․ու․</unitPattern>
6878             </unit>
6879             <unit type="pressure-hectopascal">
6880                 <displayName>հՊա</displayName>
6881                 <unitPattern count="one">{0} հՊա</unitPattern>
6882                 <unitPattern count="other">{0} հՊա</unitPattern>
6883             </unit>
6884             <unit type="pressure-millimeter-of-mercury">
6885                 <displayName>մմ ս.ս.</displayName>
6886                 <unitPattern count="one">{0} մմ ս.ս.</unitPattern>
6887                 <unitPattern count="other">{0} մմ ս.ս.</unitPattern>
6888             </unit>
6889             <unit type="pressure-pound-per-square-inch">
6890                 <displayName>ֆ․/քառ․ դյմ</displayName>
6891                 <unitPattern count="one">{0} ֆ./քառ․ դյմ</unitPattern>
6892                 <unitPattern count="other">{0} ֆ./քառ․ դյմ</unitPattern>
6893             </unit>
6894             <unit type="pressure-inch-hg">
6895                 <displayName>դյույմ ս.ս.</displayName>
6896                 <unitPattern count="one">{0} դյմ. ս.ս.</unitPattern>
6897                 <unitPattern count="other">{0} դյմ. ս.ս.</unitPattern>
6898             </unit>
6899             <unit type="pressure-millibar">
6900                 <displayName>մբար</displayName>
6901                 <unitPattern count="one">{0} մբար</unitPattern>
6902                 <unitPattern count="other">{0} մբար</unitPattern>
6903             </unit>
6904             <unit type="speed-kilometer-per-hour">
6905                 <displayName>կմ/ժ</displayName>
6906                 <unitPattern count="one">{0} կմ/ժ</unitPattern>
6907                 <unitPattern count="other">{0} կմ/ժ</unitPattern>
6908             </unit>
6909             <unit type="speed-meter-per-second">
6910                 <displayName>մ/վ</displayName>
6911                 <unitPattern count="one">{0} մ/վ</unitPattern>
6912                 <unitPattern count="other">{0} մ/վ</unitPattern>
6913             </unit>
6914             <unit type="speed-mile-per-hour">
6915                 <displayName>մղ/ժ</displayName>
6916                 <unitPattern count="one">{0} մղ/ժ</unitPattern>
6917                 <unitPattern count="other">{0} մղ/ժ</unitPattern>
6918             </unit>
6919             <unit type="speed-knot">
6920                 <displayName>հանգույցներ</displayName>
6921                 <unitPattern count="one">{0} հանգույց</unitPattern>
6922                 <unitPattern count="other">{0} հանգույց</unitPattern>
6923             </unit>
6924             <unit type="temperature-generic">
6925                 <displayName>°</displayName>
6926                 <unitPattern count="one">{0}°</unitPattern>
6927                 <unitPattern count="other">{0}°</unitPattern>
6928             </unit>
6929             <unit type="temperature-celsius">
6930                 <displayName>°C</displayName>
6931                 <unitPattern count="one">{0} °C</unitPattern>
6932                 <unitPattern count="other">{0} °C</unitPattern>
6933             </unit>
6934             <unit type="temperature-fahrenheit">
6935                 <displayName>°F</displayName>
6936                 <unitPattern count="one">{0}°F</unitPattern>
6937                 <unitPattern count="other">{0}°F</unitPattern>
6938             </unit>
6939             <unit type="temperature-kelvin">
6940                 <displayName>Կ</displayName>
6941                 <unitPattern count="one">{0} Կ</unitPattern>
6942                 <unitPattern count="other">{0} Կ</unitPattern>
6943             </unit>
6944             <unit type="volume-cubic-kilometer">
6945                 <displayName>կմ³</displayName>
6946                 <unitPattern count="one">{0} կմ³</unitPattern>
6947                 <unitPattern count="other">{0} կմ³</unitPattern>
6948             </unit>
6949             <unit type="volume-cubic-meter">
6950                 <displayName>մ³</displayName>
6951                 <unitPattern count="one">{0} մ³</unitPattern>
6952                 <unitPattern count="other">{0} մ³</unitPattern>
6953                 <perUnitPattern>{0}/մ³</perUnitPattern>
6954             </unit>
6955             <unit type="volume-cubic-centimeter">
6956                 <displayName>սմ³</displayName>
6957                 <unitPattern count="one">{0} սմ³</unitPattern>
6958                 <unitPattern count="other">{0} սմ³</unitPattern>
6959                 <perUnitPattern>{0}/սմ³</perUnitPattern>
6960             </unit>
6961             <unit type="volume-cubic-mile">
6962                 <displayName>մղ³</displayName>
6963                 <unitPattern count="one">{0} մղ³</unitPattern>
6964                 <unitPattern count="other">{0} մղ³</unitPattern>
6965             </unit>
6966             <unit type="volume-cubic-yard">
6967                 <displayName>յրդ³</displayName>
6968                 <unitPattern count="one">{0} յրդ³</unitPattern>
6969                 <unitPattern count="other">{0} յրդ³</unitPattern>
6970             </unit>
6971             <unit type="volume-cubic-foot">
6972                 <displayName>ֆտ³</displayName>
6973                 <unitPattern count="one">{0} ֆտ³</unitPattern>
6974                 <unitPattern count="other">{0} ֆտ³</unitPattern>
6975             </unit>
6976             <unit type="volume-cubic-inch">
6977                 <displayName>դյմ³</displayName>
6978                 <unitPattern count="one">{0} դյմ³</unitPattern>
6979                 <unitPattern count="other">{0} դյմ³</unitPattern>
6980             </unit>
6981             <unit type="volume-megaliter">
6982                 <displayName>Մլ</displayName>
6983                 <unitPattern count="one">{0} Մլ</unitPattern>
6984                 <unitPattern count="other">{0} Մլ</unitPattern>
6985             </unit>
6986             <unit type="volume-hectoliter">
6987                 <displayName>հլ</displayName>
6988                 <unitPattern count="one">{0} հլ</unitPattern>
6989                 <unitPattern count="other">{0} հլ</unitPattern>
6990             </unit>
6991             <unit type="volume-liter">
6992                 <displayName>լ</displayName>
6993                 <unitPattern count="one">{0} լ</unitPattern>
6994                 <unitPattern count="other">{0} լ</unitPattern>
6995                 <perUnitPattern>{0}/լ</perUnitPattern>
6996             </unit>
6997             <unit type="volume-deciliter">
6998                 <displayName>դլ</displayName>
6999                 <unitPattern count="one">{0} դլ</unitPattern>
7000                 <unitPattern count="other">{0} դլ</unitPattern>
7001             </unit>
7002             <unit type="volume-centiliter">
7003                 <displayName>սլ</displayName>
7004                 <unitPattern count="one">{0} սլ</unitPattern>
7005                 <unitPattern count="other">{0} սլ</unitPattern>
7006             </unit>
7007             <unit type="volume-milliliter">
7008                 <displayName>մլ</displayName>
7009                 <unitPattern count="one">{0} մլ</unitPattern>
7010                 <unitPattern count="other">{0} մլ</unitPattern>
7011             </unit>
7012             <unit type="volume-pint-metric">
7013                 <displayName>մետր․ պինտեր</displayName>
7014                 <unitPattern count="one">{0} մետր․ պինտ</unitPattern>
7015                 <unitPattern count="other">{0} մետր․ պինտ</unitPattern>
7016             </unit>
7017             <unit type="volume-cup-metric">
7018                 <displayName>մ․ բաժ․</displayName>
7019                 <unitPattern count="one">{0} մ․ բաժ․</unitPattern>
7020                 <unitPattern count="other">{0} մ․ բաժ․</unitPattern>
7021             </unit>
7022             <unit type="volume-acre-foot">
7023                 <displayName>ակր ֆտ</displayName>
7024                 <unitPattern count="one">{0} ակր ֆտ</unitPattern>
7025                 <unitPattern count="other">{0} ակր ֆտ</unitPattern>
7026             </unit>
7027             <unit type="volume-gallon">
7028                 <displayName>գալ</displayName>
7029                 <unitPattern count="one">{0} գալ</unitPattern>
7030                 <unitPattern count="other">{0} գալ</unitPattern>
7031                 <perUnitPattern>{0}/գալ</perUnitPattern>
7032             </unit>
7033             <unit type="volume-gallon-imperial">
7034                 <displayName>անգլ․ գալ</displayName>
7035                 <unitPattern count="one">{0} անգլ․ գալ</unitPattern>
7036                 <unitPattern count="other">{0} անգլ․ գալ</unitPattern>
7037                 <perUnitPattern>{0}/անգլ․ գալ</perUnitPattern>
7038             </unit>
7039             <unit type="volume-quart">
7040                 <displayName>քվարտ</displayName>
7041                 <unitPattern count="one">{0} քվարտ</unitPattern>
7042                 <unitPattern count="other">{0} քվարտ</unitPattern>
7043             </unit>
7044             <unit type="volume-pint">
7045                 <displayName>պինտեր</displayName>
7046                 <unitPattern count="one">{0} պինտ</unitPattern>
7047                 <unitPattern count="other">{0} պինտ</unitPattern>
7048             </unit>
7049             <unit type="volume-cup">
7050                 <displayName>բաժակներ</displayName>
7051                 <unitPattern count="one">{0} բաժ․</unitPattern>
7052                 <unitPattern count="other">{0} բաժ․</unitPattern>
7053             </unit>
7054             <unit type="volume-fluid-ounce">
7055                 <displayName>հղ․ ունց․</displayName>
7056                 <unitPattern count="one">{0} հղ. ունց․</unitPattern>
7057                 <unitPattern count="other">{0} հղ. ունց․</unitPattern>
7058             </unit>
7059             <unit type="volume-tablespoon">
7060                 <displayName>ճգ.</displayName>
7061                 <unitPattern count="one">{0} ճգ.</unitPattern>
7062                 <unitPattern count="other">{0} ճգ.</unitPattern>
7063             </unit>
7064             <unit type="volume-teaspoon">
7065                 <displayName>թգ.</displayName>
7066                 <unitPattern count="one">{0} թգ.</unitPattern>
7067                 <unitPattern count="other">{0} թգ.</unitPattern>
7068             </unit>
7069             <coordinateUnit>
7070                 <coordinateUnitPattern type="east">{0} ավ․ ե․</coordinateUnitPattern>
7071                 <coordinateUnitPattern type="north">{0} հս․ լ․</coordinateUnitPattern>
7072                 <coordinateUnitPattern type="south">{0} հվ․ լ․</coordinateUnitPattern>
7073                 <coordinateUnitPattern type="west">{0} ամ․ ե․</coordinateUnitPattern>
7074             </coordinateUnit>
7075         </unitLength>
7076         <unitLength type="narrow">
7077             <compoundUnit type="per">
7078                 <compoundUnitPattern>{0}/{1}</compoundUnitPattern>
7079             </compoundUnit>
7080             <unit type="acceleration-g-force">
7081                 <unitPattern count="one">{0}G</unitPattern>
7082                 <unitPattern count="other">{0}G</unitPattern>
7083             </unit>
7084             <unit type="angle-degree">
7085                 <unitPattern count="one">{0}°</unitPattern>
7086                 <unitPattern count="other">{0}°</unitPattern>
7087             </unit>
7088             <unit type="angle-arc-minute">
7089                 <unitPattern count="one">{0}′</unitPattern>
7090                 <unitPattern count="other">{0}′</unitPattern>
7091             </unit>
7092             <unit type="angle-arc-second">
7093                 <unitPattern count="one">{0}″</unitPattern>
7094                 <unitPattern count="other">{0}″</unitPattern>
7095             </unit>
7096             <unit type="area-square-kilometer">
7097                 <unitPattern count="one">{0} կմ²</unitPattern>
7098                 <unitPattern count="other">{0} կմ²</unitPattern>
7099             </unit>
7100             <unit type="area-hectare">
7101                 <unitPattern count="one">{0}հա</unitPattern>
7102                 <unitPattern count="other">{0}հա</unitPattern>
7103             </unit>
7104             <unit type="area-square-meter">
7105                 <unitPattern count="one">{0} մ²</unitPattern>
7106                 <unitPattern count="other">{0} մ²</unitPattern>
7107             </unit>
7108             <unit type="area-square-mile">
7109                 <unitPattern count="one">{0}մղ²</unitPattern>
7110                 <unitPattern count="other">{0}մղ²</unitPattern>
7111             </unit>
7112             <unit type="area-acre">
7113                 <unitPattern count="one">{0}ակր</unitPattern>
7114                 <unitPattern count="other">{0}ակր</unitPattern>
7115             </unit>
7116             <unit type="area-square-foot">
7117                 <unitPattern count="one">{0}ֆտ²</unitPattern>
7118                 <unitPattern count="other">{0}ֆտ²</unitPattern>
7119             </unit>
7120             <unit type="consumption-liter-per-100kilometers">
7121                 <displayName>լ/100 կմ</displayName>
7122                 <unitPattern count="one">{0} լ/100 կմ</unitPattern>
7123                 <unitPattern count="other">{0} լ/100 կմ</unitPattern>
7124             </unit>
7125             <unit type="duration-year">
7126                 <displayName>տ</displayName>
7127                 <unitPattern count="one">{0} տ</unitPattern>
7128                 <unitPattern count="other">{0} տ</unitPattern>
7129             </unit>
7130             <unit type="duration-month">
7131                 <displayName>ա</displayName>
7132                 <unitPattern count="one">{0} ա</unitPattern>
7133                 <unitPattern count="other">{0} ա</unitPattern>
7134             </unit>
7135             <unit type="duration-week">
7136                 <displayName>շ</displayName>
7137                 <unitPattern count="one">{0} շ</unitPattern>
7138                 <unitPattern count="other">{0} շ</unitPattern>
7139             </unit>
7140             <unit type="duration-day">
7141                 <displayName>օ</displayName>
7142                 <unitPattern count="one">{0} օ</unitPattern>
7143                 <unitPattern count="other">{0} օ</unitPattern>
7144             </unit>
7145             <unit type="duration-hour">
7146                 <displayName>ժ</displayName>
7147                 <unitPattern count="one">{0} ժ</unitPattern>
7148                 <unitPattern count="other">{0} ժ</unitPattern>
7149             </unit>
7150             <unit type="duration-minute">
7151                 <displayName>ր</displayName>
7152                 <unitPattern count="one">{0} ր</unitPattern>
7153                 <unitPattern count="other">{0} ր</unitPattern>
7154             </unit>
7155             <unit type="duration-second">
7156                 <displayName>վ</displayName>
7157                 <unitPattern count="one">{0} վ</unitPattern>
7158                 <unitPattern count="other">{0} վ</unitPattern>
7159             </unit>
7160             <unit type="duration-millisecond">
7161                 <displayName>մվ</displayName>
7162                 <unitPattern count="one">{0} մվ</unitPattern>
7163                 <unitPattern count="other">{0} մվ</unitPattern>
7164             </unit>
7165             <unit type="length-kilometer">
7166                 <displayName>կմ</displayName>
7167                 <unitPattern count="one">{0} կմ</unitPattern>
7168                 <unitPattern count="other">{0} կմ</unitPattern>
7169             </unit>
7170             <unit type="length-meter">
7171                 <displayName>մ</displayName>
7172                 <unitPattern count="one">{0} մ</unitPattern>
7173                 <unitPattern count="other">{0} մ</unitPattern>
7174             </unit>
7175             <unit type="length-centimeter">
7176                 <displayName>սմ</displayName>
7177                 <unitPattern count="one">{0} սմ</unitPattern>
7178                 <unitPattern count="other">{0} սմ</unitPattern>
7179             </unit>
7180             <unit type="length-millimeter">
7181                 <displayName>մմ</displayName>
7182                 <unitPattern count="one">{0} մմ</unitPattern>
7183                 <unitPattern count="other">{0} մմ</unitPattern>
7184             </unit>
7185             <unit type="length-picometer">
7186                 <unitPattern count="one">{0} պմ</unitPattern>
7187                 <unitPattern count="other">{0} պմ</unitPattern>
7188             </unit>
7189             <unit type="length-mile">
7190                 <unitPattern count="one">{0} մղ</unitPattern>
7191                 <unitPattern count="other">{0} մղ</unitPattern>
7192             </unit>
7193             <unit type="length-yard">
7194                 <unitPattern count="one">{0} յդ.</unitPattern>
7195                 <unitPattern count="other">{0} յդ.</unitPattern>
7196             </unit>
7197             <unit type="length-foot">
7198                 <unitPattern count="one">{0}′</unitPattern>
7199                 <unitPattern count="other">{0}′</unitPattern>
7200             </unit>
7201             <unit type="length-inch">
7202                 <unitPattern count="one">{0}″</unitPattern>
7203                 <unitPattern count="other">{0}″</unitPattern>
7204             </unit>
7205             <unit type="length-light-year">
7206                 <unitPattern count="one">{0} լ. տ.</unitPattern>
7207                 <unitPattern count="other">{0} լ. տ.</unitPattern>
7208             </unit>
7209             <unit type="mass-kilogram">
7210                 <displayName>կգ</displayName>
7211                 <unitPattern count="one">{0} կգ</unitPattern>
7212                 <unitPattern count="other">{0} կգ</unitPattern>
7213             </unit>
7214             <unit type="mass-gram">
7215                 <displayName>գ</displayName>
7216                 <unitPattern count="one">{0} գ</unitPattern>
7217                 <unitPattern count="other">{0} գ</unitPattern>
7218             </unit>
7219             <unit type="mass-pound">
7220                 <unitPattern count="one">{0}#</unitPattern>
7221                 <unitPattern count="other">{0}#</unitPattern>
7222             </unit>
7223             <unit type="mass-ounce">
7224                 <unitPattern count="one">{0} ունց</unitPattern>
7225                 <unitPattern count="other">{0} ունց</unitPattern>
7226             </unit>
7227             <unit type="power-kilowatt">
7228                 <unitPattern count="one">{0}կՎ</unitPattern>
7229                 <unitPattern count="other">{0}կՎ</unitPattern>
7230             </unit>
7231             <unit type="power-watt">
7232                 <unitPattern count="one">{0}Վ</unitPattern>
7233                 <unitPattern count="other">{0}Վ</unitPattern>
7234             </unit>
7235             <unit type="power-horsepower">
7236                 <unitPattern count="one">{0}ձ/ու</unitPattern>
7237                 <unitPattern count="other">{0}ձ/ու</unitPattern>
7238             </unit>
7239             <unit type="pressure-hectopascal">
7240                 <unitPattern count="one">{0} հՊա</unitPattern>
7241                 <unitPattern count="other">{0} հՊա</unitPattern>
7242             </unit>
7243             <unit type="pressure-inch-hg">
7244                 <unitPattern count="one">{0}&quot; ս. ս.</unitPattern>
7245                 <unitPattern count="other">{0}&quot; ս. ս</unitPattern>
7246             </unit>
7247             <unit type="pressure-millibar">
7248                 <unitPattern count="one">{0} մբ</unitPattern>
7249                 <unitPattern count="other">{0} մբ</unitPattern>
7250             </unit>
7251             <unit type="speed-kilometer-per-hour">
7252                 <displayName>կմ/ժ</displayName>
7253                 <unitPattern count="one">{0} կմ/ժ</unitPattern>
7254                 <unitPattern count="other">{0} կմ/ժ</unitPattern>
7255             </unit>
7256             <unit type="speed-meter-per-second">
7257                 <unitPattern count="one">{0}մ/վ</unitPattern>
7258                 <unitPattern count="other">{0}մ/վ</unitPattern>
7259             </unit>
7260             <unit type="speed-mile-per-hour">
7261                 <unitPattern count="one">{0}մղ/ժ</unitPattern>
7262                 <unitPattern count="other">{0}մղ/ժ</unitPattern>
7263             </unit>
7264             <unit type="temperature-celsius">
7265                 <displayName>°C</displayName>
7266                 <unitPattern count="one">{0} °C</unitPattern>
7267                 <unitPattern count="other">{0} °C</unitPattern>
7268             </unit>
7269             <unit type="temperature-fahrenheit">
7270                 <unitPattern count="one">{0}°F</unitPattern>
7271                 <unitPattern count="other">{0}°F</unitPattern>
7272             </unit>
7273             <unit type="volume-cubic-kilometer">
7274                 <unitPattern count="one">{0}կմ³</unitPattern>
7275                 <unitPattern count="other">{0}կմ³</unitPattern>
7276             </unit>
7277             <unit type="volume-cubic-mile">
7278                 <unitPattern count="one">{0}մղ³</unitPattern>
7279                 <unitPattern count="other">{0}մղ³</unitPattern>
7280             </unit>
7281             <unit type="volume-liter">
7282                 <displayName>լ</displayName>
7283                 <unitPattern count="one">{0} լ</unitPattern>
7284                 <unitPattern count="other">{0} լ</unitPattern>
7285             </unit>
7286             <coordinateUnit>
7287                 <coordinateUnitPattern type="east">{0} ավ․ ե․</coordinateUnitPattern>
7288                 <coordinateUnitPattern type="north">{0} հս․ լ․</coordinateUnitPattern>
7289                 <coordinateUnitPattern type="south">{0} հվ․ լ․</coordinateUnitPattern>
7290                 <coordinateUnitPattern type="west">{0} ամ․ ե․</coordinateUnitPattern>
7291             </coordinateUnit>
7292         </unitLength>
7293         <durationUnit type="hm">
7294             <durationUnitPattern>h:mm</durationUnitPattern>
7295         </durationUnit>
7296         <durationUnit type="hms">
7297             <durationUnitPattern>h:mm:ss</durationUnitPattern>
7298         </durationUnit>
7299         <durationUnit type="ms">
7300             <durationUnitPattern>m:ss</durationUnitPattern>
7301         </durationUnit>
7302     </units>
7303     <listPatterns>
7304         <listPattern>
7305             <listPatternPart type="start">{0}, {1}</listPatternPart>
7306             <listPatternPart type="middle">{0}, {1}</listPatternPart>
7307             <listPatternPart type="end">{0} և {1}</listPatternPart>
7308             <listPatternPart type="2">{0} և {1}</listPatternPart>
7309         </listPattern>
7310         <listPattern type="or">
7311             <listPatternPart type="start">{0}, {1}</listPatternPart>
7312             <listPatternPart type="middle">{0}, {1}</listPatternPart>
7313             <listPatternPart type="end">{0} կամ {1}</listPatternPart>
7314             <listPatternPart type="2">{0} կամ {1}</listPatternPart>
7315         </listPattern>
7316         <listPattern type="standard-short">
7317             <listPatternPart type="start">{0}, {1}</listPatternPart>
7318             <listPatternPart type="middle">{0}, {1}</listPatternPart>
7319             <listPatternPart type="end">{0} և {1}</listPatternPart>
7320             <listPatternPart type="2">{0} և {1}</listPatternPart>
7321         </listPattern>
7322         <listPattern type="unit">
7323             <listPatternPart type="start">{0}, {1}</listPatternPart>
7324             <listPatternPart type="middle">{0}, {1}</listPatternPart>
7325             <listPatternPart type="end">{0} և {1}</listPatternPart>
7326             <listPatternPart type="2">{0} և {1}</listPatternPart>
7327         </listPattern>
7328         <listPattern type="unit-narrow">
7329             <listPatternPart type="start">{0} {1}</listPatternPart>
7330             <listPatternPart type="middle">{0} {1}</listPatternPart>
7331             <listPatternPart type="end">{0} {1}</listPatternPart>
7332             <listPatternPart type="2">{0} {1}</listPatternPart>
7333         </listPattern>
7334         <listPattern type="unit-short">
7335             <listPatternPart type="start">{0} {1}</listPatternPart>
7336             <listPatternPart type="middle">{0} {1}</listPatternPart>
7337             <listPatternPart type="end">{0} և {1}</listPatternPart>
7338             <listPatternPart type="2">{0} և {1}</listPatternPart>
7339         </listPattern>
7340     </listPatterns>
7341     <posix>
7342         <messages>
7343             <yesstr>այո:ա</yesstr>
7344             <nostr>ոչ:ո</nostr>
7345         </messages>
7346     </posix>
7347     <characterLabels>
7348         <characterLabelPattern type="all">{0} — բոլորը</characterLabelPattern>
7349         <characterLabelPattern type="category-list">{0}՝ {1}</characterLabelPattern>
7350         <characterLabelPattern type="compatibility">{0} — համատեղելի</characterLabelPattern>
7351         <characterLabelPattern type="enclosed">{0} — ներդրված</characterLabelPattern>
7352         <characterLabelPattern type="extended">{0} — ընդլայնված</characterLabelPattern>
7353         <characterLabelPattern type="historic">{0} — պատմական</characterLabelPattern>
7354         <characterLabelPattern type="miscellaneous">{0} — խառը</characterLabelPattern>
7355         <characterLabelPattern type="other">{0} — այլ</characterLabelPattern>
7356         <characterLabelPattern type="scripts">Գրեր — {0}</characterLabelPattern>
7357         <characterLabelPattern type="strokes" count="one">{0} — Գծեր</characterLabelPattern>
7358         <characterLabelPattern type="strokes" count="other">{0} — Գծեր</characterLabelPattern>
7359         <characterLabel type="activities">Զբաղմունքներ</characterLabel>
7360         <characterLabel type="african_scripts">Աֆրիկյան գրեր</characterLabel>
7361         <characterLabel type="american_scripts">Ամերիկյան գրեր</characterLabel>
7362         <characterLabel type="animal">կենդանի</characterLabel>
7363         <characterLabel type="animals_nature">Կենդանիներ և բնություն</characterLabel>
7364         <characterLabel type="arrows">Սլաքներ</characterLabel>
7365         <characterLabel type="body">մարմին</characterLabel>
7366         <characterLabel type="box_drawing">Կեղծ գրաֆիկա</characterLabel>
7367         <characterLabel type="braille">Բրեյլի գիր</characterLabel>
7368         <characterLabel type="building">շենք</characterLabel>
7369         <characterLabel type="bullets_stars">Պարբերակներ/աստղանիշեր</characterLabel>
7370         <characterLabel type="consonantal_jamo">Ջամո բաղաձայններ</characterLabel>
7371         <characterLabel type="currency_symbols">Արժույթների նշաններ</characterLabel>
7372         <characterLabel type="dash_connector">Միության/անջատման գծիկ</characterLabel>
7373         <characterLabel type="digits">Թվանշաններ</characterLabel>
7374         <characterLabel type="dingbats">Նշագիր</characterLabel>
7375         <characterLabel type="divination_symbols">Գուշակության նշաններ</characterLabel>
7376         <characterLabel type="downwards_arrows">Վար ուղղված սլաքներ</characterLabel>
7377         <characterLabel type="downwards_upwards_arrows">Վար և վեր ուղղված սլաքներ</characterLabel>
7378         <characterLabel type="east_asian_scripts">Արևելաասիական գրեր</characterLabel>
7379         <characterLabel type="emoji">Էմոձի</characterLabel>
7380         <characterLabel type="european_scripts">Եվրոպական գրեր</characterLabel>
7381         <characterLabel type="female">կին</characterLabel>
7382         <characterLabel type="flag">դրոշ</characterLabel>
7383         <characterLabel type="flags">Դրոշակներ</characterLabel>
7384         <characterLabel type="food_drink">Ուտելիք և ըմպելիք</characterLabel>
7385         <characterLabel type="format">Ձևաչափում</characterLabel>
7386         <characterLabel type="format_whitespace">Ձևաչափում և բացատներ</characterLabel>
7387         <characterLabel type="full_width_form_variant">Ձևի ամբողջ լայնքով տարբերակներ</characterLabel>
7388         <characterLabel type="geometric_shapes">Երկրաչափական պատկերներ</characterLabel>
7389         <characterLabel type="half_width_form_variant">Ձևի կես լայնքով տարբերակներ</characterLabel>
7390         <characterLabel type="han_characters">Չինական նշաններ</characterLabel>
7391         <characterLabel type="han_radicals">Հիերոգլիֆային բանալիներ</characterLabel>
7392         <characterLabel type="hanja">Հանջա</characterLabel>
7393         <characterLabel type="hanzi_simplified">Չինարենի պարզեցված հիերոգլիֆներ</characterLabel>
7394         <characterLabel type="hanzi_traditional">Չինարենի ավանդական հիերոգլիֆներ</characterLabel>
7395         <characterLabel type="heart">սիրտ</characterLabel>
7396         <characterLabel type="historic_scripts">Պատմական գրեր</characterLabel>
7397         <characterLabel type="ideographic_desc_characters">Հիերոգլիֆների նկարագրման նշաններ</characterLabel>
7398         <characterLabel type="japanese_kana">Կանա</characterLabel>
7399         <characterLabel type="kanbun">Կամբուն</characterLabel>
7400         <characterLabel type="kanji">Կանձի</characterLabel>
7401         <characterLabel type="keycap">ստեղն</characterLabel>
7402         <characterLabel type="leftwards_arrows">Ձախ ուղղված սլաքներ</characterLabel>
7403         <characterLabel type="leftwards_rightwards_arrows">Ձախ և աջ ուղղված սլաքներ</characterLabel>
7404         <characterLabel type="letterlike_symbols">Տառային նշաններ</characterLabel>
7405         <characterLabel type="limited_use">Սահմանափակ գործածում</characterLabel>
7406         <characterLabel type="male">տղամարդ</characterLabel>
7407         <characterLabel type="math_symbols">Մաթեմատիկական նշաններ</characterLabel>
7408         <characterLabel type="middle_eastern_scripts">Միջինարևելյան գրեր</characterLabel>
7409         <characterLabel type="miscellaneous">Խառը</characterLabel>
7410         <characterLabel type="modern_scripts">ժամանակակից գրեր</characterLabel>
7411         <characterLabel type="modifier">Փոխակերպիչ</characterLabel>
7412         <characterLabel type="musical_symbols">Երաժշտական գրեր</characterLabel>
7413         <characterLabel type="nature">բնություն</characterLabel>
7414         <characterLabel type="nonspacing">Առանց բացատի</characterLabel>
7415         <characterLabel type="numbers">Թվեր</characterLabel>
7416         <characterLabel type="objects">Առարկաներ</characterLabel>
7417         <characterLabel type="other">Այլ</characterLabel>
7418         <characterLabel type="paired">Զույգ նշաններ</characterLabel>
7419         <characterLabel type="person">անձ</characterLabel>
7420         <characterLabel type="phonetic_alphabet">Հնչյունային այբուբեն</characterLabel>
7421         <characterLabel type="pictographs">Պատկերագրեր</characterLabel>
7422         <characterLabel type="place">վայր</characterLabel>
7423         <characterLabel type="plant">բույս</characterLabel>
7424         <characterLabel type="punctuation">Կետադրական նշաններ</characterLabel>
7425         <characterLabel type="rightwards_arrows">Աջ ուղղված սլաքներ</characterLabel>
7426         <characterLabel type="sign_standard_symbols">Ստանդարտ նշաններ</characterLabel>
7427         <characterLabel type="small_form_variant">Ձևի փոքր տարբերակներ</characterLabel>
7428         <characterLabel type="smiley">զմայլիկ</characterLabel>
7429         <characterLabel type="smileys_people">Զմայլիկներ և մարդիկ</characterLabel>
7430         <characterLabel type="south_asian_scripts">Հարավասիական գրեր</characterLabel>
7431         <characterLabel type="southeast_asian_scripts">Հարավարևելյան Ասիայի գրեր</characterLabel>
7432         <characterLabel type="spacing">Բացատներ</characterLabel>
7433         <characterLabel type="sport">սպորտ</characterLabel>
7434         <characterLabel type="symbols">Նշաններ</characterLabel>
7435         <characterLabel type="technical_symbols">Տեխնիկական նշաններ</characterLabel>
7436         <characterLabel type="tone_marks">Տոնի նշաններ</characterLabel>
7437         <characterLabel type="travel">ճամփորդություն</characterLabel>
7438         <characterLabel type="travel_places">Ճամփորդություն և վայրեր</characterLabel>
7439         <characterLabel type="upwards_arrows">Վեր ուղղված սլաքներ</characterLabel>
7440         <characterLabel type="variant_forms">Ձևի տարբերակներ</characterLabel>
7441         <characterLabel type="vocalic_jamo">Ջամո ձայնավորներ</characterLabel>
7442         <characterLabel type="weather">եղանակ</characterLabel>
7443         <characterLabel type="western_asian_scripts">Արևմտաասիական գրեր</characterLabel>
7444         <characterLabel type="whitespace">Բացատներ</characterLabel>
7445     </characterLabels>
7446 </ldml>